Skip to main content

Full text of "Tipe en trucs 2010"

See other formats35 TIPS WINDOWS VOOR EEN BLOEDSNEUE PC i Speel al uw films & muziek 
direct vanaf uw NAS 1 Geen installatie, 
speel direct en gratis ONUNE KUKEN 

■N DOWNLOADEN 

# VOLE TV-SERIES IN UW EIGEN TEMPO 
+ OMZEIL VERVELENDE REGIOFILTERS 


windows MEDIA CENJE 

AANPASSEN Maak r 3zendsnel 

een eigen thema ^ , i I i i i Checklist: kies de 
, juiste camera Makkelijk via webalbums €3,75 BP8 710966 501245 00410 y in 
WL evemging weer TiTilw D 15 iPhone apps die u niet mag missen! 
Masterclass: Haal meer uit Windows 7 COLOFON REDACTIE 

HOOFDREDACTEUR Remco de Giaaf 
AD]UNCT-HODFDREDACTEUR|eroendeJager 
EINDREDACTEUR Janin Wensink 

MEDEWERKERS Mailcel Dljkhuizen, Arnold le Fibre, 
Dennis Gandasoebrata, Frank de Graaf, Martin Gijzemijtec, 
Onno l< arman, Kees K rick, Robbtn Ooijevaar, Dirk Schoof s, 
Edmond Varwijk 

VORMCEVING Simon e Bos, Bert Sluyte r, Aico Turba (art director) 

ADVERTENTIE-EXPIOITATIE 

Patrick Vemaek (satesrnanager) 

Telefoon; 023 - 546 11 QQ Fax: 023 - 546 11 66 E-mail: sales@idg.nl 

MARKETING 

Gonnv Tholen (hoof d marketing), 
DieudonneeTrenidad (jr. brandmanager) 
Telefoon: 023 - 546 11 11 Fax: 023 - 546 11 SO 

PRODUCT1E 

Gerwirt van Engelenburg, llva Schuring 

Telefoon: 023 - B4G 11 11 Fax: 023 - 546 11 60 

TECHNISCHE REALISATIE EN DISTRIBUTIE 
Senefelder Misset, Doetfnchem (druk) 
Betapress (distributie Nederland) 
I ma press (distributie Bel^ie) 

DIRECTIE&UITGEVER 

Lennard Hoogenraad, Rob Koghee (adjunct) VOORWOORD 

Optimaliseren en ontspannen 

Ook al is Windows 7 makkelijk te installeren en hoef 
je geen systeembeheercler te zijn om alles aan de 
praat te houden, optimaliseren kan aitijd. Geluk- 
kig maar, want anders zou de lol er voor mij snel 
afgaan. Er zijn genoeg dingen waarbij ik geen enkele 
behoefte voel om aan het knutseten te slaan. Mijn 
vaatwasser, de koelkast en de verwarmingsketel 
werken prima, en hoe langer deze apparaten doen 
wat ze moeten doen, des te beter, Maar bij note- 
books, pc's, mobiele telefoons, rnediaspelers en 
ander cornputerspul ligt dat anders, Het kan aitijd 
beter, handiger en leuker en dat heeft een magische 
aantrekkingskracht op me. En waarschijnlijk ook op 
u, want anders zou u Tips & Trues niet lezen... 
Ook deze maand steken we de handen uit de 
mouwen en geven we onder meer Windows 7 een snelheidsinjectie, krijgt Media Center 
een eigen uiterlijk, downloaden we televisieseries en rnaken we supersimpel webalbums 
van onze favoriete foto's. Voor de broodnodige ontspanning zorgt het overzicht van de 20 
leukste online spelletjes, die u direct in de browser kimt spelen. Mijn persoonlijke favoriet 
is Quake Live, mijn zoontje is dol op Wheel It, en ik ben benieuwd wat uw toppers zijn! 
Mail me op redactie@tipsentrucs.nl en wie weet verschijnt uw tip volgende rnaand in de 
lezerspost! 

JEROENDEJAGER 

ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR TIPS & TRUC5 
CONTACT MET DE REDACTIE 

Telefoon: 023 - 5461122 Fax: 023 - S4G1177 
E-mail redactie: redactie@tipsGntrucs.nl 
E-mail persberichten: persinfo@tipsentrucs.nl 
Internet: www.tipsentrucs.nl 
Adres: Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem 
Postadres: Postbus 5446, 2000 GK Haarlem 

ABONNEMENT TIPS & TRUCS 

De prijs voor een jaarabonnement op Tips &- Trues bedraagt per editie 1 van 
2010 € 39,95. Per editie 1 van 2010 gaat Tips G Trues in frequentieverschij- 
ning omhoog en zal dan 12x per jaar verschijnen. Bij betaling via automa- 
tische incasso vervallen de administratiekosten van € 2,50 perfactuur. Dit 
geldt niet vaor (nieuwe) abonnees in het buitenland, met een buitenlands 
rekeningnummer. Zij krijgen een factuur toegestuurd, Voor bezorging riaar 
het buitenland. met uitzondering van Belgie, zijn wlj genoodzaakt extra 
verzendkosten door te berekenen in verband met de hoge verzendtarieven, 
Opzegging van uw abonnement dtent uiterlijk 2 maanden voor het verstrij- 
ken van de abonnementsperiode schriftelijk te gebeuren, Voor informatie 
over uw abonnement kunt u terecht bij Klantenserviee IDG Nederland via 
wwwJdg,nl/abonnementen r postbus 5446, 2000 GK Haarlem of telefoon- 
nummer: 023-5461133 (lokaal tarief). 

TIPS & TRUCS IS EEN UITGAVE VAN 

<D IDG Nederland, Niets uit deze uitgave mag op en igerlei wijze worden 
overgenomen zander uitdrukkelljke toesternming van de uitgever. 
Het verlenen van toesternming tot publicatie in dit tijdschrift strekt 
zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch beschikbaar stellen. 
HoeweS aan Tips & Trues uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie 
noch de uitgever eni§e aansprakelijkheid voor sohade ontstaan door even- 
ttiele fouten en/of onvolkomenheden in het blad en/of op de website,. 
ISSN156E-5S18 
NEDERLAND HtJ 

PRINT 
-a o w P Erg eenvoudige tip. In principe moetelke computergebruiker- ongeacht de ervaring 
(of het gebrek daaraan) - de handeling moeiteloos kunnen uitvoeren. Kennis is niet 
vereist, hetdoel is snel bereikt akkelijk en sne Niveau 21 

Hier gaat het niveau een klein stukje omhoog, maar de tips blijven kort en duidelijk. 
Ook hier geen ingewikkelde handelingen, net als niveau 1 zijn deze tips voor iedereen 
bedoeld* 

Niveau 3: H^^^^^M^^^^^H 

Bij deze tips wordt iets meer van u gevraagd. In plaafcs van de standaard handelingen, 
wordt verder in de materie gedoken om meer resultaat te krijgen. 

Niveau 4: ^^^^^Wffl^fflB 

U deinst niet terug voor geavanceerde software-opties? Met deze tips ztt u dan goed T 
u zult ze namelijk vaak tegenkomen. Met deze tips duikt u diep in de hard- of software. 
Op dit niveau treft u ook tips voor toepassingen of hardware die niet voor de gemid- 
delde gebrutkerzijn bedoeld, zoals bijvoorbeeld het overklokken van de computer, 

Niveau 5: *) r . -■.,.::'■'',[ 

Als computeronderdelen als het Windows-register voor u gesneden koek zijn r dan zijn 
dit de tips die u moet hebben. Want met deze handelingen haalt u echt het maximum 
uit de pc. Hier wordt niet geschuwd voor ingewikkelde handelingen als handmatig in 
het register morrelen of het tweaken van Windows door zelf onder de motorkap aan- 
passingen te doen. Dit is voer voor experts! Dit betekent natuurlijk niet dat onervaren 
gebruikers dus niets aan deze trues hebben. iedereen kan zetoepassen! TIPS & TRUCS 7 
Kijk online Britse tv 54 De Britse publieke omroep BBC plaatst zijn uitzendin- 
gen online. Helaas kunt u deze alleen bekijken met een 
Engels ip-adres. Met een paar trues is deze beveiliging 
echterte omzeilen! 20 online topgames 64 Er zijn vele duizenden online spelletjes die u direct kunt 
spelen. Er zit veel rommel tussen, maar er zijn ook flink 
wat juweeltjes, Uit die juweeltjes hebben wij de 20 
echte toppers geselecteerd! Media Center verfraaien 70 Windows Media Center maakt standaard deel uit van 
Windows Vista en Windows 7. Erg persoonlijk is Media 
Center niet Daarin brengt u verandering met een eigen 
thema, dat u eenvoudig zelf maakt! De 15 beste iPhone apps 82 De populariteit van de iPhone is mede te danken aan de 
enorme hoeveelheid apps (meer dan 100,000!) waarmee 
u de smartphone kunt uitbreiden. We zetten de 1 5 beste 
apps uit de iTunes App Store op een rijtje, die op geen 
enkele iPhone mogen ontbreken. RUBRIEKEN Word abonnee! Voorwoord/colofon Lezerspost Checklist Freeware 
Beveiliging 123: Snel resultaat in 3 stappen • Ultieme mediabeheerder 

• Makkelijke fotobewerking 

• iTunes zonder iPod 

• Panorama als Screensaver 

Masterclass Opslag op z'n best 
Q Een netwerkschijf of NAS 
is feitelijk een kleine compu- 
ter met eigen besturingssy- 
steem. Het is heel geschikt 
om er al uw muziek, foto's 
en films op te slaan. Zo 
creeert u een heel handige 
mediabron. 

pagina:28 Online tv kijken © Uwfavorietetelevisieserie 
hoeft u allang niet meer elke 
week op een vast tijdstip te 
bekijken. Via internet bestaan 
er talloze manieren om dat op 
uw eigen moment te doen. 

pagina:48 /*, . » C *> Me •«;:i* 


ft' 

-..»-. 
q '^"•iW.i.w t.m*1 m i«dknmurmif& mm dm 'h| Webalbums: de toppers sjootz i-j>.; f.t^ufcil *«V\ W.W" 
Q Doe het uw vrienden 
niet aan om tijdens een 
f eestje het f otoalbum te 
laten rondgaan. Stuur hen 
gewoon het webadres van 
uw mooi verzorgde online 
galerij. De beste, gratis 
diensten vindt u hier! 

pagina:76 OPTIMALISEER 
1ND0WS 7 Het nieuvue besturingssysteem van Microsoft 
bevat ontzettend veel insteliingen waarmee u de pc 
optimaliseert. Zorg er hiermee voor dat Windows 7 
zich precies gedraagt zoals u dat wilt. Bovendien 
verbeteren sommige opties de prestaties! pagma: 
TIPS&TRUCS 9 
^V LEZERSP05T VRAGEN VAN 
DE LEZERS 

Tips van lezers voor lezers zijn altijd interessant. 
Daarom geven we leuke prijzen weg voor uw beste tips. 
Doe mee en stuur ons uw tip! Grote leans dat uw tip een 
volgende keer in deze rubriek staat! Tip van de maan Oude software verwijderen 

In het artikel op pagina 87 van Tips & Trues 
2-2010 staat een stukje over oude software 
verwijderen. In mijn optiek wordt hier een 
omslachtige wijze aanbevolen. Ik gebruik 
al jaren het gratis Revo Uninstaller (www. 
revouninstaller.com). Nadat Revo Unin- 
staller het programma heeft verwijderd, 
gaat het zelf op zoek naar restjes in het re- 
gister. Een keer in de maand laat ik het re- 
gister nog een keer nakijken op ongeldige 
verwijzingen. Dat doe ik met Clary utilities 
(www.glaryutilities.com), Ook deze is gra- 
tis tedownloaden. 

John van Etewout l 01 E-book Hierbij een tip voor mensen die een e-book wil- 
len lezen maar geen reader hebben. U kunt via 
Adobe een reader voor uw pc downloaden: Ado- 
be Digital Editions (www.adobe.com/products/ 
digitaleditions). Ook ideaal voor de notebook! 

Arne Horn SONY fbjl -» (far io«f *wr tioKk h«l cc#J ml 
titen* U k^nt « iitn« wrt-r (tirinj JM \tpz> 
iKiiimj Jka finj hrc*i. SMiKf.'lMiH iJkJ 

Itart 14c trail triad- mr r. ht i rr«txi bin 
l-rinft W^p llui OaMllCt wonilrf i»* Nc atuw m«i| 3 
ncvit]xi|H' hMiiiiM* fiu j p*<k aj» dufliif, to'. 
* lest fib | •.-awng *« ti M *i*n fc*j» ■ 
*ui* ft cwnic 

I li.ur.'.L i <|J iIk t^-J ft** I" ,ilr!""' Ml', ! 

CriiktKc llui tftardi irai itu liolhir.ila. Vw ak) 
: ti.utt,, ib. r.ivi time toutftkii, «m dm the *tm1 

UbtflDUtZ WMI^B4lul iki' I .ilimi.*,.. 

vrnitr up Wok* * inisktA 

Dchtim BruuB Ulinl hi Jmcuofti anut to fM 

Mrtil* ClMnOti Hod "WijI *e air dota* wiih tti* 

npha .u* k| *ftj» i|hr ppltcV dfJMTHk^ w m*) |4u 

. ' .iii..«cy'5:<lffki :if ■ rtl |Ik 

,i.,hi mmft^miftnet >••' *OTmM^imccii"iiainty. 
Bwdi .nil AvA Oil- ,Mi', R^3.k.i Iki* t*) h 

•■'Btij lita. itedbitu •■im Tiz.-t r-M i ui-tv limp 
Hebt u een vraag of opmerking? Mail het 
naar redactie@tipsentrucs.nl. Voor vra- 
gen en opmerkingen over uw abonnement 
of de bezorging van Tips & Trues kunt u 
contact opnemen met onze klantenser- 
vke (http://idg.nl/abonnementen). ledere 
maand ontvangen we een mailbox vol met 
vragen, Craag zouden we ze allemaal per- 
soonlijk beantwoorden, maar we moeten 
noodgedwongen een keuze maken. Neem 
ook eens een kijkje op het uitgebreide 
forum van ons zusterblad ComputerlTotaal 
(forum.computertotaal.nl). Daar kunt u 
ook uw vragen stellen* - Moi Prima tip. Ook andere bedrijven 
zoals Microsoft (www.microsoftxom/reader) en 
Mobtpocket(www.mobipocketcom/en/Down 
toad5oft) bieden software aon om 
e-books op de pc te lezen. ... 02 Tv in netwerk Ik ben in het bezit van de Live-box van Online en 
heb mijn pc middels een kabef hlermee verbon- 
den. Sinds kort ben ik ook in het bezit van een tv 
met net-tv en om daar gebruik van te maken heb 
ik deze ook aangesloten op de Live-box. Nu Is 
mijn vraag of je deze tv kan opnemen in je net- 
werk en vanaf de pc een film kan afspelen op de 
tv? Afs dit mogelijk is, wat heb ik dan nodig en 
waar moet ik op letten? in .-.- E-books zijn ook prima op een pc 
of notebook te lezen. 
Frans en Marian Barneveld 

02 Dat hangt van de tv of. AIs uw tv 
DIN A ondersteunt t dan kunt u uw NAS ofpc 
gebruiken om films en muziek naar de tv te 
streamen. Op uw NAS ofpc moet dan een 
DLNA-server draaien. De uitgebreidere NAS'en 
zoals die van Synology en Qnap hebben dat Handige micro-geheugenkaartlezer 
We zijn altijd op zoek naar 
goede tips van lezers. Stuur 
daarom uw beste tips naar 
tips@tipsentrucs.nl. De beste 
tip belonen we met een han- 
dige Eminent EM1061 micro- 
SD-geheugenkaartlezer! 10 TIPS 4TRUCS- 4/2010 zeker. Voor de pc zijn er meerdere programme's, bijvoorbeeid Tversity, 
Windows Media Player 1 1 en PS3 Mediaserver (vooral voor Sony-tv's). 
Vaak bent u wel beperkt tot de audio- en videoformoten die de tv 
ondersteunt Sommige DLNA-servers ondersteunen transcoding 
(tijdens het ofspelen omzetten naar een door de tv ondersteund 
formaat), maar dot kost fiink wat rekenkracht. Steeds meer 
tv's zijn 
voorzien van 
een netwerk- 
aansluiting. 
Zo kunt u mak- 
kelijk filmpjes 
en foto's van 
internet of uw 
thuisnetwerk 
bekijken. _. _ 

+ 


u 

- — - - | 

• 
o o 


^ M 


- . _ . m 
03 Partitiemanager Tips & Trues 2-2010 op pagina 37 maakt u uw lezers attent op het 
partitieprogramma Partition Wizard. Ik heb het uiteraard even gepro- 
beerd. Het ziet er goed uit en werkt ook prima. Verrassend is dat 
het uiterlijk van Partition Wizard vrijwel gelijk is aan het uiterlijk van 
het partitieprogramma EA5EU5 Partition Master (www.partition-tool. 
com/personal. htm). Ik gebruik dat al geruime tijd en met veel succes, 
Wellicht iets om uw lezers op te wijzen? 
Rob Hartman 

03 Bgenlijk is Partition Magic de 'aartsvader* van partitie- 
programma's quo interface en functionaliteit Oorspronkelijk gemaakt 
door PowerQuest, later gekocht door Symantec/Norton. Die besioten er 
verder niets meer mee te doen. in die leemte' zijn anderen gesprongen 
loots Partition Wizard en EASEUS Partition Master en die hebben de 
interface min of meer overgenomen. jmjfirfmm\ 

* '3 

* 

--* 

i- 

mm* 

* 

U | 

IIHiiiW idr^m 


i 9 S'4 

-■mil Ottr <>'-<* ^3- 
||-.n» Bt unarm 
1 1 1 mm pj warn 

hdlHiut 

t;:ua 


III Milton) 


1:1 


M«l 'i.s lit. 


tw* V|W< ' 


n--.-— 


i 
■ Htti^t Him 

| c ol Cnr 


HMO ilia ■ j 
e«ii una *m» 


fBJ J.-._-, 
t i.Ti Mr.n 


is ■ a x n « nit a 


f— 1 'urn 
•» '"—1 


l-.v 


*> 


i i 


•^'WwiPjwii f^p^* *^ni 


■ ■Wm»jV 


. i i"k ; Ji rffri «« 

Vrijwel alle partitiemanagers lijken qua interface op eikaar. 
WINDOWS 7 DOOR MAIKELDIJKHUIZEN Optimaliseer Windows 7 

Wiizig heel eenvoudig instellineen Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft 
bevat ontzettend veel instellingen waarmee u 
de pc optimaliseert. Zorg er hiermee voor dat 
Windows 7 zich precies gedraagt zoals u dat 
wilt. Bovendien verbeteren sommige opties 
de prestaties! Boodschappenlijst: Windows 7 Ultimate Windows Tweaker 


T at gaan we doen 1 - * : (~jCj '^f * Cwligwitloobeim » ! *r I 0* inSJelfingen van de computer *an j^assen % Syste*tr. en bevei&t^rvj 

ten badl-up vtrr imh ccnipuCu mtkan 9. 

flppMKW! fS» pin* iff l-l*^f •»" 

PfcHjraninia'is 

tan pt«gni¥Tn« ■wwfhiMi 3 
ft 
Gehnjik«nt*eetiuiri|»4PfiOut«-i8iit 
twjirtii 

A ftcfenafcvuec nurti lotutngni rf bHwjdu m 
&Ol**lty lMe*U WOOJ till tpbtuuj kxuoni 

Eh#n««<likd*rhtci^»nil wi|7igei> 

ftwHIwKiink friukilw i^tfhMt Ml 

Wo*, taalenrcgio 

iMifM jffciu*iuinbi^*(*-»iiijni 


■ We laten zien op welke manieren u Windows 7 kunt optimaliseren. Tip 01: Cebruikersaccounts Voor optimale controle over Windows 7 is het verstandig orn goed 
naar de gebruikersaccounts te kijken. ledere gebruiker werkt name- 
lijk graag met eigen instellingen en applicaties. Ga naar Start, Cortfi- 
guratiescherm en klfk op de blauwe link Gebruikersaccounts toe- 
voegen of verwijderen. Er verschijnt een overzicht van bestaande 
accounts. Door op een account te klikken, kunt u de accountinstel- 
lingen wijzigen, zoals het wachtwoord en de gebruikersrechten, Als 
u een andere gebruiker wilt toevoegen, klikt u op Een nieuw ac- 
count maken, U kiest vervolgens tussen een Standaardgebruiker 
en een Administrator. Laatstgenoemde heeft volledige toegang tot 
de computer om wijzigingen door te voeren. Standaardgebmikers 
kunnen uitsluitend instellingen veranderen die niet van toepassing 
zijn op andere gebruikers. Bedenk ten slotte een naam en klik op de 
knop Account maken. \:SLi IS %M :*!^H * Accenuiti be*ie**n * fiwwr *«Qunt maim * ► I Geef het account een naam en selecteereen accounttype 

Dee nwm wof dt oj> het iaawridlf igi«hewi » to Hi** menu Statt weerg«a«v«n. 
BE3S 

Sebiuiktri m*l 5lBn-da*rd»ccomi1i luitncn dr m«stc wftwust gcbnnkcn in systeemfnittHtngen *njEige« 
die geen invl&edop tndvt geiauiJuHi oi *p de tJevertigirg vm d< ecmput*rKibb«n. 

' i A^rritriirtrrtyr 

AdiDifwitnton hebbn velledtge {c-etjerisj tut de computet *n Icunncn illi giNvumt+iMcigingeo 
doofvoererv Op basis van de mridmajiinsteifinqeft A-crdt an nfmnigtattm mtg«$ijfe gtv.-iscjd errt hvft 
BB d lft WM i ri op te 5tv«ft ct te bevestngen. •rt>Gidat wipigmgen worden doiirge>ci*fd die v#Mc*p*«oig 

U vrCfdt **r^tii*d«n cin dk account m«t wi i4*ric Wishtwoo^d te iwwdigen, 
Wwrnm wsfdi etn Ftjndi»rrig«bni>Keifiecovnt tansevslep? 1 tarn (A msksn AnriuStrft'i — — 


© Tip 1 Creeer voor iedere gebruiker een account. Tip 02: Ouderlijk toezicht uz Als uw kinderen de pc gebruiken, maak dan aparte accounts voor ze 
aan. Voor elk account kunt u Ouderfijk toezicht instellen. Daarmee be- 
paalt u welke games ze mogen spelen en hoe lang ze achter de com- 
puter mogen zitten. Ga naar Start, Configuratiescherrn, Ouderlijk 
toezicht voor elke gebruiker instellen. Klik vervolgens op het ac- 
count van uw kind. Selecteer de optie Ingeschakeld: huidige instel- 
lingen toepassen U stelt hier tijdslimieten in en bij Spellen bepaalt u 
welke games zijn toegestaan. Daarnaast activeert u eenvoudig een spel- 
classificatie. U geeft bijvoorbeeld aan dat alleen geclassificeerde games 
met een rnaximaleleeftijd van twaalf jaar zijn toegestaan, Ookblokkeert 
u aanstootgevende genres, zoals drugs, geweld en discriminate. Ten 
slotte gebruikt u programmabeperkingea U beslist bijvoorbeeld dat 
een browser niet toegankelijk is wanneer u wilt dat jonge kinderen niet 12 TIPS &TRUCS* 4/2010 WINDOWS 7 
op internet ronclsurfen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
administratoraccount is beveiiigd met een wachtwoord, Anders loopt u 
het risico dat handige kinderen de functie Ouderlijk toezicht eigenhan- 
dig uitschakelen. 
I jw'.Jf « flcbruficnlKbcci ► ifuM nh t U ¥ &phcffen vm jptlbcpirfcin&in » | *y l'| fe <r«i£fH'«rifKfcf m iQf*r.i Jnstellen welke specifieke speSlen Wendy wcl en niet mag spefen 
Totgctfane ckutiiuKxv Ifi- . 16-. |?t - 13', h - 3h IS- • W*. 7- ■ 7- *P*f tatiiijttnmtm op nltmd 

3* 
ChtwDhm 

3* 

DM— nil hifiiiwt 

3- 

J* 

3* 

3- 
Mtrf tpc&cn v*b Mkroef 1 

r*r>.-,fr 

3* 

PufMvPfaHc* 

J. 

SpfcKfSoBu*. St.hu 

Gcb*oU.Mn) 

Ttngnt*t«i 

MbieUrttnt 

T«*gtfUifi 

K-Tjjlllllll AUijtf IwtW btnVUw n. * 
■ 

* 

: 


o Tmgntmi 


C 


• 


C 


I<4gt3twwi 


« 


e 


« 


tvt^ntuoi 


» 


© 

© 

r. [,. -OK ]r.*mutof O Tip2Beslis welke spellen uw kinderen mogen spelen. Vervelend dot 
Schokel het gewoon uit Tip 04: Gebruikersaccountbeheer m Voor het installeren van programma's en het wijzigen van essentiele 
instellingen vraagt Windows 7 specifiek om uw toestemming. U kunt 
deze waarschuwingen eenvoudig beperken ais u er geen behoefte aan 
hebt. Ga hiervoor naar Start, Configuratiescherm, Gebruikersac- 
courtts en Ouderlijk toezicht, Gebruikersaccounts, Instellingen 
voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen. Met de schuifknop geeft 
u aan hoe streng u het onderdeel wilt inschakelen. U hebt de keuze uit 
vier opties. De strengste optie geeft zelfs een melding als u in het Con- 
figuratiescherm actief bent. Sleep de schuifknop naar beneden, indien 
u helemaal geen meldingen wilt ontvangen. Bedenk wel dat de waar- 
schuwingen in het leven zijn geroepen om installatie van schadelijke 
bestanden te voorkomen. Als u Gebruikersaccountbeheer helemaal uit- 
schakelt, hebt u daar minder controle over. Bovendien is het systeem 
kwetsbaarder voor virussen. V Iutellingen we* Gebf uikersac£ou;rtbe>*er Sefecteer wanneer u meldingen over wijzigingen op uw computer wilt ontvangen 

Mel GefcwMifcerifl«oiintbeheer kunt u hripen vcerkomen dal rnogelgk schidelijlc* programma's •ATjiiglngen 
*en uw computer ufitanngcn. 

Attijd een mel{fing weergew* _^^^___ S I nvdurd - aB*eft ««i meidtog weergwen mnn«i 
prognrnmi's prober rn wl)rigingtn *in mrjn computer 
*an tc brengen 

• Seen mewing weergeven warmeer iK wijaprHjw in. 

Wlndow^iftfiteffingefi Banbteng O A*nbevo4fn ate V befcnde programma's gebryU* *ri 
bekendi mtbiitei bdOikt. Nooit een mekCng wi efMVtfi 
Tip 03: Geen aanmeldscherm 
© T/p 4 Geef /n dit scherm aan in welke mate u waarschuwingen 
wilt ontvangen. Vindt u het irritant dat de computer na het opstarten iedere keer een be- 
ginscherm toont, waarop u ztch moet aanmelden? Zeker als andere Win- 
dows-accounts weinig worden gebruikt, is dat niet nodig. Gelukkig doet 
u daar eenvoudig iets aan. Navigeer naar start, Alle programma's, 
Bureau-accessoires en klik met de rechterrnuisknop op Opdracht- 
prompt. Kies Als administrator uitvoeren. Typ de op dracht control 
userpasswords2 en druk op Enter. U haalt in het scherm dat verschijnt 
het vinkje weg voor Gebruikers moeten een gebruikersnaam en 

wachtwoord Gebrui kerrKC-ounb 


Aan etc hand vtn dc ondcrstatndc lyit kuot u gebruikefs totgung tot 

deze computer 9 even of vveigeren, en w^chtwoorden en andere 
instelhnc|en ivijrtgen. 

iCfibrvikers morten een gebnaikefsnaam en wachtwoord opgeven om deze 
jconnputet te kuEKien gebru rken 

Gebr uiV.eri v*r» dtze^omptJter Cebiuiker&naam 

^_vmwafe_user_ 
^ HomeGroupUaef S 


Grtwp 

_. ymware_ 
HomeUsers 


t!jMaikel 


HomeUiers; Admfnisifjt«fs . 


■fl Wendy 


Hom«U«rt; User* Tficvcegen.. ^etvrijdtfen 

VJachtwcord vocw Maifcel Et^enschap^en *> Druk op Ctrt+Alt+Oel en Selectee* Wachitwoord wpigen om uw 
wachtwoord te wijzigen, 

hlw nor d opmexi* (nrtelren OK Armtjteren T«t»sr-en opgeven om 
deze computer 

te kunnen ge- 

bruiken, waarna 
u het juiste ac- 
count selecteert 
Klik op Toepas- 
sen en voer het 
wachtwoord in. 
Sluit het venster 
af met OK. 

S Tip 3 Met 
deze instel- 
ling schakelt u 
het aanmetd- 
scherm uit. Tip 05; Windows Prestatie-index m Windows 7 stelt de nodige eisen aan uw computer Bij twljfel iaat u het 
besturingssysteem via de Prestatie-index controleren of de hardware- 
onderdelen van het systeem voldoen aan alle eisen. Windows kent 
daarin aan elk onderdeel een waardering toe via een eigen systeemclas- 
sificatie. Zeker als u merkt dat de computer traag reageert, is de Presta- "r '■-■: HP»I* * AlaCtrfij^ifcKJwmi-endoAWi t MUppnejiimi™ t uw rn inlonnttit fc.f ^«d«M »ft V ■au€ki^tt1enijrir«iiwi B Dt pftsuiies van u* compute! dasaliorien rn \*i twe^n MM ■*«* yKlMafKCCRl' Cnftck ■■uutibUMiueiliu imr ItmSemi 
*|ft 


frlmwp iwnie K f4f. © 
© IN •> i -'"■:-• ,•-■ ■-' «3 Sent 
M 

M 

55 
OeuNtftirH Si! ;:iilt 
he-fin' HHilliiiftWtfn 


0nae*4idU(9tMM Um koto sir t^pfn«4t 

UN* **« JH -4U 15JW9 Ir'H' p^rffM spisfun *»*Mvpi 5 De Bas/sscore /s een indkatiemiddel waarmee u de mini- 
male prestaties van uw systeem in kaart brengt 4/2010 »TIPS &TRUCS 13 
WINDOWS 7 tie-index een nuttig hulpmiddel om te achterhalen welke hardware dat 
veroorzaakt Open de tool via Start, Configuratiescherm, Systeem en 
beveiliging, Onderhoudscentrum Informatie over de prestaties 
weergeven. U ziet een lijst met verschillende onderdelen van uw sy- 
steem waaraan een score is gekoppeld. Bestudeer welke componenten 
voor de laagste scores zorgen. Op den duur vervangt u desgewenst 
deze onderdelen orn de Basisscore omhoog te schroeven, De scores 
varieren van 1,0 tot en met 7,9. Orn alle nieuwe functies van Windows 
7 goed uit te kunnen voeren dienen de scores hoger te liggen dan 4,0. 
Twijfelt u aan de meting? Klik dan op de optie De analyse opnieuw 
urtvoeren. Tip 06; Schijfdefragmentatie R In Windows 7 kunt u het besturingssysteem op een gepland tijdstip een 
schijfdefragmentatie laten uitvoeren. Hiermee wordt de ordering van 
gegevens op de harde schijf geoptimaliseerd, zodat uw computer snel- 
ler reageert als u applicaties opent Standaard wordt uw pc elke week 
woensdagnacht om 01.00 uur gedefragmenteerd. De kans is natuur- 
lijk groot dat uw computer niet meer aanstaat op dat tijdstip. Ga naar 
Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerk- 
set, Schijfdefragmentatie. Klik op de knop Schema instellen en 
selecteer in het uitrolmenu een tijdstip. Het beste kiest u een tijd dat uw 
computer normaal gesproken aanstaat, maar niet wordt gebruikt, bij- 
voorbeetd onder etenstijd. Geef verder de Dag en de Regelmaat aan. 
Klik ten slotte op OK en Sluiten. JH Schyfdefragmentstie M « Met Schij&ef ragmentatie worden geffagmenteerde bestonden opnieuw op de harde schijf 
samengevcegd om de systeemprestatres te verbatim Meer informatie over Sf htjtdtf raomentattf . Schema: GepLandp de f ra grn eiiT.it ie is ir ig«t take Id 
ESke vnjdag om 17KK3 wr uitvoeren V Schema instellen, — TT> ■ .WftfcT , V> 

Schytdefragm^ntaSie: schema rnstesleni 
roertgang ragmentee'd- ,> Schijf deff«grne«tec«fi SluJten 

© Tip 6 Laat een Schijfdefragmentatie dagetijks, wekelijks of 
maandelijks automatisch uitvoeren. Tip 07: Navigeren in Verkenner mm Windows 7 bevat geerc knop om naar de bovenliggende map te 
navigeren in de Verkenner. In XP kwam u hiermee gernakkelijk een 
niveau hoger in de mappenstructuur. Gelukkig is de functie slechts 
verplaatst naar de adresbalk. Het is nu ook mogelijk om enkele ni- 
veaus over te slaan, zodat u muisklikken bespaart Op die manier 
bereikt u razendsnel de hoofdrnap. Met de sneltoets Alt+Cursor 
omhoog gebruikt u overigens alsnog de functie om naar een boven- liggende map te navigeren. De startmap van Windows Explorer be- 
staat uit bibliotheken met uw persoonlijke documenten. Misschien 
ziet u Never een overzicht van schijfstations en verwisselbare me- 
dia, zoals u dat bij eerdere versies van Windows gewend was. Ga 
naar Start, Alle programma's Bureau-accessoires en klik met 
de rechtermuisknop op de Windows Verkenner. Kies Eigenschap- 
pen en wis de tekst op het tabblad Snelkoppeling achter het in- 
voerveld bij Doel. Typ het volgende: %SystemRoot%\explorer. 
exe /root, ::{20D04FE0-3AEA-1 069- A2D8-08002B30309D} Sluit af 
met Toepassen en OK. De snelkoppeling In de taakbalk blijft echter 
de bibliotheken openen. U lost dat op door deze snelkoppeling te 
verwijderen, waarna u die vervolgens weer terugplaatst. & U 1 


tjejli^ww "» LokJttfehijf ia) t Denjmwrten Maiktt I ForosMiiktl * JOGS » A Downleads 
-j fiectntt Iccabas 

ji EoBfiathf ta 

•J OocwmeUen 
Jt tiatitk 

*1 lhuaqrocp ft Cewf wf«r 
l _»Lt«W«hijlll>i): - in tnfaheGixefc opwnttfl * 

torn | Bgeti Hub 

FpW 1 * Grommgen 

Pete's fr$*t* 
JOG 

Perwvwr Kenan Madrid 
| ftffBll 
U-taeht l»fcen &*<idfci f**u*< imp 

uhSaeuM 

UI-2WV52 

u ! am tsR I 9 iltm 
Tip 7 U gebruikt de adresbalk van Windows Explorer om door 
de verschillende niveaus te bladeren. Tip 08: Probleemstappenbeschrijving EQ Als u tegen een probleem op uw computer aantoopt waar u zelf niet 
uitkomt, dan is het eerste wat u waarschijnlijk doet een vriend of 
familielid raadplegen die veel verstand heeft van pc's. Diegene zal 
een beschrijving vragen van het probleem. U hoeft zich hiervoor niet 
in allerlei bochten te wringen. U neemt de problemen gewoon op! 
Om deze nieuwe tool In Windows 7 te openen, typt u in het zoek- flt '-"Do - " £ f T | w" nto^wllipin ■■ ■■499K~l JpSpg^^ I La ■ 


• I** ^UlsiAiv ft » 3 . • -i * • i^"*** i l **i*-i* t*** ^< - \*&H " ® Tip 8 Met de functie Probleemstappenbeschrijving legt u ge> 
makkelijk diverse handelingen op uw pc vast 14 TIPS &TRUCS -4/20 WINDOWS 7 
venster Probleemstappenbeschnjving. Klik op Opname starten 
en laat zien wat het probleem is. Hike muisklik en sommige toetsen 
worden geregistreerd. Getypte tekst neernt het hulpprogramma niet 
op, om te voorkomen dat het inloggegeverts opslaat Tussendoor 
voegt u zonodig ook opmerkingen toe, Als u klaar bent, klikt u op 
Opname stoppen, De tool slaat alle gegevens op in een zip-bestand 
die u ergens op de harde schijf bewaart. Pak het bestand uit. U opent 
het mhtml-docurnent vervolgens in uw browser om het rapport te 
bekijken. U vindt hierin een Nederlandstalige beschrijving van elke 
handefing voorzien van een screenshot. Nu kunt u de probleernom- 
schrijving bijvoorbeeid mailen naar bekenden. Tip 09: Programmacornpatibiliteit 
bios. U beschikt nu over een set diverse gereedschappen om de fout 
ongedaan te maken. Zo zet u een systeemkopie terug of herstelt u 
het naar een eerdere datum toen er nog geen problemen waren. ■^ Etft syite*frkhftf*telschyf maken cu 7^1 Selecteer een cd- of dvd- station en ptaati een lege schijf in net station. U tojnt e*n jysteemhtmeJtfhlijf gtbtuiicen ora tf# computer opte stirttn. Owe 
systeemhersteljchijf bevat Ook Wmdo-ws-hulpprogramrni'S voer sySteeirtherttel 
Mnnur u Windows kunt herstdlen na een trnstige foot of met behulp van een 
systeemkopie de computC'T kunt heme'ien Station: 1 Dvd-rw -station |F:| 1 Scfwjf maken | Annuleren j & Tip 10 Als 

Windows niet 
meer opstart, 
is het fi/n dat 
u een sys- 
teemhersteh 
schijf achter 
de hand hebt. Wanneer een programma niet correct werkt op uw computer, dan 
hoeft u niet direct de handdoek in de ring te gooien. Microsoft heeft 
er namelijk alles aan gedaan om compatibiliteitsproblemen te ver- 
helpen. U klikt in een dergelijk geval met de rechtermuisknop op de 
software en kiest in het contextmenu voor Compatibiliteitsproble- 
men oplossen. In het scherm dat verschijnt, selecteert u Probeer 
de aanbevolen instellingen. Windows bekijkt nu welke maatrege- 
len er nodig zijn om de software juist uit te voeren. Kiik op de knop 
Programma starten om te controleren of het nu wel correct werkt. 
Ga naar Volgende en sluit de wizard af met Ja, deze instellingen 
opslaan indien er geen problemen meer zijn. In het andere ge- 
val kiest u Nee, opnieuw proberen met andere instellingen. U 
beantwoordt vervolgens enkele vragen, waarna Windows het pro- 
gramma opnieuw probeert te openen. I ) r*l Pr&giartirnatcmpotibilitcil Compatibiliteitsinstellfngen voor het piogramma testen 

Toegtjwste rnuteflingen: 

'«VtneIeiwi-<«mpel!ibiliteitsm6du*' 'Window* MP (5«vie»P«efc2| 

Weetjtv^-irtfteJtiftgen: Nennwl 

GtbruikersJKteunlfceftetr: NeirnuJ 

We*K]4ve*instei | tingen kvrwien een jjrcfe snviceti hebben op de wterguve vio tndere 

p*egr»m<Yi»'i, N*d« u htt pm$r*nwx hebt gutst. men u in dufcen xe-dK dt »**f gave, km 

WOtdm brritrl;! U meet bet progrsmmi jtuten om te corolrole* en of het probleem a cpgefoct met deze nceuwe 
'nsteflirtgen. KMc cp Vdyende th u het pfagiinrcrru mn deie installhnijrn »nbt lutgevcer d. 
Vdgende Awwtaen 9 Tip 9 Het 
voordeel 
van deze 
functie is 
dat het 
een modus 
bevat die 
eerdere 
Windows- 
versies 
simuleert. Tip 10: Systeemherstelschijf w De mogelijkheid om een systeemherstelschijf te maken is nieuw in 
Windows 7. Zeker als u niet beschikt over de originele installatie- 
dvd is het nuttig om een dergelijke schijf te branden. Wanneer het 
besturingssysteem niet meer correct opstart, is de kans groot dat 
u hiermee de problemen oplost. Navigeer achtereenvolgens naar 
Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Back-up 
maken en terugzetten, Systeemherstelschijf maken. Leg een 
lege cd of dvd in de lade van uw computer en klik op Schijf maken. 
Bij opstartproblemen start u de schijf vanuit het bios op. U opent dat 
configuratiemenu door tijdens het opstarten van uw pc op een func- 
tletoets te klikken. Meestal is dat F2 of F1 2 t maar het kan ook een an- 
dere toets zijn. Raadpleeg hiervoor de handfeiding van de computer. 
Vervolgens selecteert u de cd of dvd als eerste opstartschijf in het I U kunt nu ook de ClearType- 
if instellingen wijzigen Tip 11: Betere kleuren [ f: U herkent het volgende verschijnsel vast wel. U hebt een mooie foto 
bewerkt en naar uw idee is het resultaat perfect Na het afdrukken 
blijken de kleuren echter heel anders te zijn dan op uw beeldscherm. 
Om dit soort ergernissen zoveel mogelijk te voorkomen, stelt u de 
beeldschermkleuren nauwkeurig in via een wizard. Voordat u be- 
gint, zorgt u er eerst voor dat het beeldscherm op de maximale re- 
solutie staat ingesteld. Zodra dat is gebeurd, gaat u naar Start, Con- 
figuratiescherm, Hardware en geluiden Beeldscherm, Kleuren 
kalibreren. Doorloop de volledige wizard en voer alle opdrachten 
zo volledig mogelijk uit. Handig is de mogelijkheid om de nieuwe kali- 
bratie met de oude instellingen te vergelijken. Bent u tevreden? Sluit 
het venster met Voltooien 
© Tip 1 7 Via de wizard Beeldschermkleuren kalibreren verbetert 
u de weergave* 4/2010- TIPS &TRUCS 17 
WINDOWS 7 Tip 12: Du idelij k leesbaar m Hebt u moeite om te lezen vanaf een beeldscherm? Daar doet u 
eenvoudig iets aan met behulp van ClearType. Dat is een techno- 
logie die Microsoft ontwikkelde om de leesbaarheid van teksten op 
computermonitors te verbeteren* Hoewel deze functie standaard al 
staat ingeschaketd in Windows 7, kunt u het nog optimal'rseren. Ga 
naar Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Beeld- 
scherm, ClearType-tekst aanpassen. Klik op Volgende en contro- 
leer of het beeldscherm op de oorspronkelijke resolutie is ingesteld. 
Klik weer op Volgende en kies telkens de weergave die u het pret- 
tigste vindt lezen. Sluit de wizard ten slotte af met Voltooien. (Q^ ffl Weergave van CI*ifTyp-t-?ekst confifluwen Klik: op het tekstvoorbeeld dat u het beste lijkt {2 van 4) Pa's wljze rynx beiag vroom 
het frkse aquaduct Lorem 
ipsum dolor at errtet, 

conspctetuer adipfsc'ng ellt 
Mauris omare odio vel risus. 
Maecenas elft met us, 
pelientesquequis, prelum. 


Pa's wtjie lynx beiag vroom 
het fikse aquaduct, Lorem 
ipsum dolor sjt arn&i, 
con&ectetueradfptseing el it, 
Mauris omare odio vel risus, 
Maecenas; el it metus, 
pellente&que quls, pretium. 


Pa's vv>j2« lynx bezag vroom 
her fikse aquaduct, Lorem 
•pswm dolor srt arnet, 
consoctetuer adipiscmg ellt 
Mauris omare odio vel risus, 
Maecenas ellt metus, 
pclicntesque qui 5, pretium. 


Pi's wljM lynx bezag vroom 
het ftfcse aquaduct Lorem 

ipsum defer 5 its met, 
consectetuer adiplteing tilt 
Mauris omare odio vel risus. 

Maecenas ell tmatus, 
peiientesque qurs, pretium. 

1 


Pa's wJjie Ivnx bezag vroom 
het fivje aquaduct. Lorem 
ioswm dolor sit amei. 
consectetuerad^pisong eht 
Mauris omare odio vel rfsvsr 
Maecenas eltt rnetus. 
peilentesqueqjts r pretium. 


Pa's v;!.ce ivnx rj*zag vroom 
het fikse aquaduct. lorem 
Ipsum dolor sit amet, 
eonsettetuer adtpiscingeltt. 
MauMs omare odto vel risus. 
Maecenas etit metus, 
peiiemeiquequis, prenum. 

Volgende Anndtftn G Tip 12Zorg ervoor dot de tekst op het beeldscherm prettig 
leesbaar is. Tip 13: Power-knop wijzigen B JL tioensthappen van Taakcate en menu Start 


Taakbdk Menu Start ! werkbaicen tik op Aanpassen ats u de vonmoevlng en het 
gedrag van koppefcTQjen, pictogrammen en menu's in 
het menu Start wft aanpassen. Adle veer aanAit-fcriop: Aanpassen,.. ] Prtvacy 

|7iCWangs geopende pw«!£2 nem,de, l 

Slaapitand 
J7 Onlangs geopende items i Arsajrten 

en de taafebelk 
Andere uebiij ike: •i' '■■•<-. De standaard actie die Windows 7 toepast met de power-knop is af- 
sluiten. Met behulp van het kleine pijltje achter de power-knop kiest u 
een andere toepassing, zoals Andere gebruiker, Afmelden, Vergren- 
delen, Opnieuw opstarten en 5laapstand. Wanneer u een van deze 

toepassingen va- 
ker gebruikt dan 
afsluiten, kop- 
pelt u deze een- 
voudig aan de 
power-knop. Klik 
met de rechter- 
muisknop op de 
taakbalk en kies 
Eigenschappen Hoe kan It de v» moevitia van het menu Start wHnoen? OK Annuteren :-. : £-:-! ■■ . 


© Tip 13 Als u de 
computer niet 
vaak uitzet, is 
het zinvol om de 
functie van de 
power-knop te 
wijzigen. Op het tabblad Menu Start selecteert u in het uitrolmenu bij Actie 
voor aan/uit-knop de gewenste optie. Sluit af met Toepassen en 
OK. Tip 14: Aero Snap ra Zodra u een klein venster naar de bovenkant van het scherm sleept, 
wordt deze automatisch gemaximaliseerd. Handig, want dat gaat veel 
gemakkelijker dan wanneer u rechtsboven op het kfeine vierkantje 
moet klikken. U kunt het venster ook naar de zijkant slepen, waarna 
het automatisch de helft van het scherm vult. Deze functie om snel 
het formaat van geopende vensters te wijzigen, wordt Aero Snap 
genoemd. Vindt u het vervelend dat Windows de venstergrootte 
op eigen houtje regelt en wilt u zeff de indeling op uw monitor be- 
palen? U zet de functie gemakkelijk uit. Hiervoor duikt u het Configu- 
ratiescherm in. Ga naar Start, Configuratiescherm, Toegankelijk- 
heid, Toegankelijkheidscentrum, Het concentreren op taken 
eenvoudiger maken. Onderaan het venster pJaatst u ten slotte 
een vinkje voor Voorkomen dat vensters automatisch worden 
gerangschikt wanneer ze aan de rand van het scherm wor- 
den geplaatst. Sluit ten slotte het menu via Toepassen en OK. Tip 15 : Visu ele ef fecten uitschakelen H De grafische mogelijkheden van Windows 7 zijn erg mooi om te zien. Zo ziet 
u vensters omhoog komen vanuit de Taakbalk en werkt u mettransparan- 
te vensters. Verder bekijkt u openstaande vensters in miniatuurweergave 
en bevat de muisaanwijzer een schaduw. Helaas vormen dergelijke effec- 
ten een zware belasting voor uw computer. Vooral met oudere pc's valt 
er veel prestatiewinst te halen door de grafische opties te beperken. Ga 
naar Start, Configura- tiescherm, Systeem 
en beveiliging, 

Systeem, Geavan- 
ceerde systeemin- 
stellingen. Klik op het 
tabblad Geavanceerd 
bij Prestaties op de 
knop Instellingen. U 
selecteert Beste pres- 
taties als u alle visuele 
effecten witt uitscha- 
kelen, Bij Aangepast 
bepaalt u zelf welke 
grafische opties u wilt 
behouden. 

© Tip 15 Is uw 
computer traag? 
Schakel de visuele 
effecten in Win- 
dows 7 dan uit rnsiellingen voor prestaties "6«fil Preventte van Qeojever tsutvoefinq (PEP) Visuele effecten . Geavanceerd Selecteer de instefiinnen die u voor de vorrnrjevinrj en prestaties 
van Windows op deze oomputer -ftUt ojebruiken. 

[ Automatisch selecteren 

Beste weer pave 
-*' Beste prestabes 
Aangtpatt: H 

■ 

□ 

□ 

n 
1 1 

n 
i i 

ii 
u 

D 

n 


B Aero Peek trahakefcn 

Arwiwbes op de taakbalk en in menu Start 

Bestunngs- en andere dementen binnen vensters Jaten bt 

Bureaublaosamenstelling inschakelen 

De mhoud v^n htt venster Sjdens het slepen vdeergeven 

Dooraehtig glas Inschakelen 

Doorzichtig selectiehader weergeven 

Keuzelijsten rnet mvoervakken schulvend openen 

Knopmfb sriiulvend of met overgsng«frectin beeJd bren( 

Lang7aam door keu^elijsten sd^urven 

Menu-items twi kWdcen met overgangseffect verberge" 

Menus schuivend of met overgangseffect n beetd brenge 

Mmiaturen n piaats van plctogram<r)en 'Aeergeven 

Mlniatuurvoort>eekh^eerQave/i van de taakbalk opslaan 

Schaduw onder musatarrmjier weergeven 

Schaduw onder vensters weergeven 

vatende schaduw voor namen von pictogrammen op buna - OK Ar muteren Toep aaen 

Tip 16: ReadyBoost £ Zware programma's vragen doorgaans veel van het interne werkgeheu- 
gen. Wanneer u dergelijke software gaat gebruiken, kunt u het geheugen 18 TIPS &TRUCS My 2010 WINDOWS 7 

rgenscba ppen von Verwisselbare ichijf (Lr) Algemeen Extra Hardware Dden «l ReadyBoost Aanpassen 


U kunt uw computer versnellefi door de beschifebare 
njrnte op dit apparaat te gebnj&en.. Dit apparaat met gebrufcen 

Dtt apparaat exdusief voor ReadyBoast gebruAen Dit apparaat gebruiken 

Hoeveelheid njimte d» voor het vetsnellen van uw 
computer meet worsen gefeservcerd; (is mogeJrjk; minder 
dan de werfceink beschikbaf e fuimte vanwege de 
Deperkingen van het bestaodssysteem}: 

9 2043 M MB Ate dit apparaat wardt gebruikt am de computer te 
versneleri, is de gereserveerde ruimte niet bescMd»ar 
voor opsiag van bestenden, 
U wordt aan^enaden om 4094 MB te reserveren voor 
cpiitri $z prestaties. Orilinepnvacwerklarinq OK Armuleren Toepessen Q Tip 16 Bepaal 
met de schuif- 
knop hoeveel 
ruimte u voor 
ReadyBoost 
setecteert eenvoudig uitbrei- 
den via de functie 
ReadyBoost en een 
geschikte usb-stick. 
Niet elke stick kan 
overweg met Rea- 
dyBoost, waardoor 
het verstandig is 
om dat vooraf even 
te controleren op 
de verpakking of de 
website van de fa- 
brikant. Het werkt zeer eenvoudig, orndat u niets hoeft te installeren. U 
prikt het flash-geheugen simpelweg in uw computer en wacht totdat het 
Automatisch afspelen-scherm verschijnt Kies voor de optie Mijn com- 
puter versnellen met Windows ReadyBoost. Windows 7 reserveert 
maximaal vier gigabyte voor de functie. Als er nog ruimte over is, kunt 
u dat gebruiken voor opslag; U bepaalt zelf de hoeveelheid ruimte die 
het besturingssysteem voor ReadyBoost mag gebruiken. Ga naar Start, 
Computer en klik met de rechterrnuisknop op de usb-stick. U kiest ver- 
volgens Eigenschappen en op het tabblad ReadyBoost selecteert u 
met de schuifknop de juiste capaciteit. Sluit af met Toepassen en OK. Tip 17: Opruimen! Voor optimale prestaties is het noodzakelijk dat u ongebruikte data re- 
gelmatig opruimt. Windows bevat daar een handige tool voor. Open die 
via Start, Alle programme's, Bureau-aecessoires, Systeemwerkset, 
Schijfopruiming. Selecteer het juiste station en klik op OK, waarna de 
applicatie analyseert hoeveel ruimte het kan vrijmaken. In het overzicht 
dat verschijnt, bekijkt u welke type bestanden er zijn gevonden, Vink de 
onderdelen aan J 1 ^, Schijfopruiming voor (,C:) 


Schffopairming Met Sch|fopruiming kan op {CJintotaal 159 MB aan 
schgfruimte woiden vnjoemaakl , Te verwifderen bestanden Gtf downkrade proarairiritabsdandts 1 mm 

EZI 41 Tideigke intemetbestanden 
J $j| Offlmcwebpagino'5 
9 J Spetnieuwabestanden 

_| J Spelstatisiiekenbcstanden Qbyfee 23.0 MB 

315 kB 

1.40 kB 

3,67 kB Sdnrf ruimte dse hiermee wont gewonnen: 
Besehn/ving 158 MB G&downloade pfogrammabe*? anden zjjn 
A^tveX-besturingtelemanten an Java-apples die aytomatssch 
worden gedownioad van het Internet als u bepaalde pagms 5 
bakijkt Deze w&tden Ifdeigk opgeslagen m de map met 
gedo wntodde prograrruriabettandefi *V Syilwmbestanden opechorwn Hoewerf^ ^fopnjjmjrja? die u definitief 
writ verwijderen, 
zoals Tijdelijke in- 
ternetbestanden 
en de Prullenbak. 
Klik ten slotte op 
OK en Bestan- 
den verwijde- 
ren. 


= QK J AnnuiefBn . Tip 17 U 
verspilt minder 
ruimte op uw 
horde schijf 
als u dithulp- 
programma 
regeimatig 
uitvoert Tip 18: Virtueel geheugen [ 
Het besturingssysteem doet ter compensate een beroep op het 
langzamere virtueel geheugen als het werkgeheugen volloopt. Dit 
deel van de harde schijf wordt het wisselbestand genoemd. Zodra u 
merkt dat de prestaties van uw computer minder worden, kunt u het 
virtueel geheugen uitbreiden. Windows geeft overigens een foutmel- 
ding als het onvoldoende virtueel geheugen bevat Navigeer naar 
Start, Configuratiescherrn, Systeem en beveiliging, Systeem, 
Geavanceerde systeeminstellingen Bij Prestaties klikt u vervol- 
gens op Instellingen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en klik bij 
Virtueel geheugen op de knop Wijztgen. Standaard regelt Win- 
dows zelf de grootte van het wisselbestand. Als u dat handmatig wilt 
wijzigen , haalt u het vinkje weg voor Wisselbestandsgrootte voor 
alle stations beheren. Selecteer de optie Aangepaste Grootte en 
voer in de velden de juiste waarden in, Sluit af met Instellen en OK. 

Soms moet u de 
[ computer opnieuw 
I opstarten om de 
| wijziging te active- 
I ren. Overigens ieidt 
I het onbeperkt ver- 
groten van het wis- 
selbestand op een 
[ gegeven moment 
| niet meer tot betere 
[ prestaties. Een snel- 
lereoplossingisom 
I het werkgeheugen 
van het systeem uit 
te breiden. Virtue*! geheugen | Wissdbestandsgi ootte voor alls stations automatisch beheren WissefDes-tandsgrootte voor elk station Station [Vohjmenaam] Wissebesiandsgrootte (MB) l£: 
Beheefd docn" het &vs| 


D: 

E: [N»euwVdume] 

G: 

H: 

Is 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 


Gesetecteerd station t 
Beschikbarcruimtc: 


C: 
81051 MB » Aangepaste grootte: 
Seflingrootte W&t 1024 MaJdmale grootte (MB) : 3072 

Grootte wordt door het systeem beheerd 
i Geen wisselbestand 

Totate wissetoestandsgrootte voor alfe stations 
MBtmaal toegestaan: 16 M6 

Aanbevoten; 3070 MB 

Momenteel toegev/eaen: 2047 MB Instdlen OK C Annuferen © Tip IS Breid het 
virtueel geheugen 
handmatig uit Tip 19: Energiebeheer ujm $j) Energiebeheer Ai Geavanceerde instdli^een n- Selecteer weik energiebeheerichema u wilt aanpassen en 
selecteer insteJimgen voor «nergieb«heer voor \m 
computer. Gebslanceerd Jaclief] it USS- instellingen 
IT. Aan/ust-knoppen en deksel 
l±i PG Express 

i Energiebeheer voor processor 
!4 Be eld ec harm 
g Multimedia- 1 nsteJIingen 

If < Wanneer media worden gedeetd 
Bij hrt afipelen van video EHE luideoUalHeit cpntmaU»r<n V^df okwalltert optimal^ (ten In evenwKht 

Stan Eneroi^fefbrmkootlwaliieftpj Jaruiken OK k\T*fawx ":•-:!:;:•' De ontwlkkelaars van Microsoft hebben Windows 7 op een effi- 
ciente manier ontworpen, waardoor het gebruik van het besturings- 
systeem weinig energie kost. Zo worden er bijvoorbeeld minder 

processen in de 
achtergrond uitge- 
voerd en kost het 
afspelen van dvd's 
minder stroom. 
Zeker wanneer u 
een notebook ge- 
bruikt, is dat na- 
tuurlijk een voor- 
deel. De accu gaat ®Tip WUsteltde 
videokwaliteit 
op hetgewenste 
niveau in bij 
Energiebeheer. 4/2010-TIPS&TRUCS 19 
WINDOWS 7 immers langer mee. U kunt zelf ook een aantal instetlingen wijzigen. 
Ga naar Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Ener- 
giebeheer. Selecteer een energieschema en klik op De schema- 
instellingen wijzigen. Bepaal na hoeveel tijd u het beeldscherm 
witt uitschakelen of in de slaapstand wilt zetten. Natuurlijk zijn dat 
lang niet alle opties die u kunt veranderen! Klik op Geavanceerde 
energie-instellingen wijzigen. Er verschijnt een nieuw venster, 
waarmee u eigenhandig alle instellingen van verschillende onderde- 
len aanpast. ;*i , Ccmpjter f f ',.:■'.-■ 0«g*fw«r«Ti * Syjleemci^eftJchippen Ecrt jtregrattrtll v«r*g**fer» cfwippnt » zza' 

? a 


■ Buruublod 
f ^ Ptceflte locitiet 

to Aft>«feling*rt 
S Victa? i ;^ v;irpi,-t|F 

Kl LeufeKhtftf)!). 
cj f6ewWo*jm*tS * Hardesr hijfjtatkjns 3) 77. i &srjnS'T.6<UI fodiricfciMr 
Nttu»fe>ljme{£j Uk#K«W«fc) X.IGtttfllttGJbroHtfew _J LOJ CB ma Ufi Gfi s^wkkawi 
* Appawten met verwlssdbare opsiagmedra (5} 
Ovd nv rtatMrn [fij VerMSfflb«BsdujfiH::i 'VtnvfoiKiareichijrifc} VemiSMHUawe sehijf ((fejf Vem-fpcttaveichijfrt) U4KR-PC Wrttgnsrp WORfcGROiJP Setaiyee: 2,30 Cfi 

P«K*HOf. firttifR) CeuffM i: Duo ._ O 77p 20 A//e verwisselbare media zijn zichtbaar in de map 
Computer. Tip 20: Alle st ations tonen E Als u de map Computer opent, dan ziet u dat lege stations van ver- 
wijderbare media niet worden getoond. In eerdere versies van Win- 
dows waren cd/dvd-stations en kaartlezers wel altijd te zien. Als u 
dat wilt terugdraaien in Windows 7, gaat u naar Start, Configuratie- 
scherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen, Mapopties. 
Ga naar het tabblad Weergave. Haal het vinkje weg voor Lege sta- 
tions in de map Computer verbergen. Slurt af met Toepassen 
en OK. Tip 21; Indexeringsopties ra a Windows 7 beschikt in het menu Start over een krachtige applicatie 
om razendsnel zoekacties uitte voeren. Zeker als u XP gewend bent, 
is deze functie een aangename verbetering. Het besturingssysteem 
indexeert automatisch veelgebruikte locaties en gangbare bestan- 
den, zoals bibliotheken en e-mailberichten. De reden dat zoekacties 
snel verlopen is dat simpelweg niet alle mappen en bestanden in de 
index voorkomen, bijvoorbeeld programma- en systeembestanden. 
Wordt er met de zoekfunctie iets niet gevonden? U voegt eenvoudig 
indexlocaties toe, Typ in het menu Start in het zoekvenster Indexe- 
ringsopties en druk op Enter, Klik in het nieuwe scherm op de knop 
Wijzigen. Selecteer in het bovenste gedeelte alle locaties die u aan 
de index wilt toevoegen, Klik op OK om de wijzigingen te activeren. 
Selecteer uitsluitend mappen waarin u veel zoekt. Hierdoor blijft de 
functie snel werken. U voegt desgewenst ook bestandstypen aan de 
index toe. Klik in het beginscherm van Indexeringsopties op Geavan- f 


Geavanceerde o 


pties ' 


| Iftstelngen voor mdexeren 


ecstandstypen 


Exlxnsle 


PJte 

Fitte 


rbeschnjvtng * 
r voor bestandseigenschappen 
08 £i* 


Filter voor bestandseigenschappen 


V ijav 


Filter voor tekst vender opmeak 


j pm 


fitter voor tekst Zortder opmaak 
Filter vcor bestandseigenschappen 


* _.)bf 


y ^ iftf 


Fflter ^oorbe^tandsdgerttchappen 


j jn*p 


Filter voor bestandseigenschappen 


12. jod 


Journal Hie Filter Oass 

Filter voor bestandseigenschappen 

R»wr voor bestandseigenschappert 


Sfcjpe 


Fiter voor bestandseigenschappen 


J £jjpeg 


Fitsr voor bestandseigenschappen 
Riter voor bestandsei* 


jenschappen 


- ,..-- l^U^k m*—4r 
r»ucinwciuu.u»uniu vtui-jcii yarnjCAcaur 
o AHeen eigenscftappen indexeren 
Bgensdiappen en tnhoud van hettoestand indexeren 


Nieuwe extensie aan de tyst toevoegen; 


m\ 


1 T^r^ffl J 


1 


r~ l r 

OK Amuierer O Tip 21 Zor§ 
ervoor dat 
belangrijke 
bestandsty- 
pen worden 
gevonden. ceerd. Ga naar 
het tabblad 
Bestandsty- 
pen en vu! on- 
deraan bij het 
invoerveld de 
juiste extensie 
in, bijvoorbeeld 
£ jpg'- Sluit af 
met Toevoe- 
gen en OK, Tip 22; Geheugencontrole c Met Geheugencontrole controleert u of het interne werkgeheugen 
van uw systeem goed functloneert. Vooral als uw computer regel- 
matig vastloopt, loont het de moeite om dit hulpmiddel te gebrui- 
ken. Overigens vraagt Windows meestal al automatisch om de ap- 
plicatie te starten wanneer het problemen detecteert. Ga naar Start, 
Configuratiescherm, Systeem en veiligheid, Systeembeheer T 
Windows Geheugencontrole. U hebt de keuze om Windows direct 
opnieuw te starten, zodat de controle meteen wordt uitgevoerd. De 
tweede mogelljkheid is dat de applicatie pas zoekt naar fouten tij- 
dens de eerstvolgende keer dat u de computer aanzet. De controle 
wordt aan de hand van twee testen uitgevoerd. Bij Status ziet u of 
er fouten zijn gevonden. Na enkele minuten start Windows, U krijgt 
vanuit het systeem vak een melding over het resultaat van Geheu- 
gencontrole. 
Houd simpel de stobiliteit 
von het systeem in de gaten Tip 23: Systeemconfiguratie m De meeste iezers weten inmiddels wel dat onnodige opstartitems zijn 
uit te schakelen door de opdracht msconfig in het zoekvak te typen 
en dan naar het tabblad Opstarten te gaan. Hier vindt u applicaties 
die tegefijkertijd met Windows opstarten, waardoor ze het systeem 
vertragen. U verwijdert simpelweg het vinkje voor prograrnma's 
waarvan u niet wilt dat ze continu op de achtergrond draaien. Als 
een naarn van een applicatie u onbekend voorkomt, dan kunt u het 
beste even controleren met Google om welk programma het gaat. 
Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld een belangrijke driver uitschakelt. 
Met behulp van hetzelfde dialoogvenster voor Systeemconfiguratie 
zet u het opstartscherm van Windows 7 uit U krijgt dan niet meer 20 TIPS &TRUCS* 4/2010 
WINDOWS 7 O Systeeimconfiguratie /tojemeen Computer opstorten Services Opstytm HMppfooramma's Item vooropst... 
Adobe Read.. Fabdant NOD32Anti... tstl Adobe system^. Adobe Acrobat Adobe System, . , 
" teva(TM) PI... SmMiaosyst*.,. 
] VMware Wor... VMware. Inc. Opdracht C: TPrograni Red \|Eaetywd3; , . HKkM$OFTWAR£W p CVrogramFl!es\CoiwnMnF,„ HKIM^QFTWAREW-,, 25-1-20UJ 

■CVrwamFttesVWflbe^e.. HKLMVSOFTWARE^... 25-1-201(1 

"C^Program We«\tova\refiV« HKLM^OFTWAREH- 25-1-30 III 

^C:Vrfl«ramFiles\VMware\V... f#!M\50FTWAREW... 25-1-201C " __ _ £jtesinschaketen Allesy|.lsdidkden 1 QK 1 Annuleren Toepagen Help Q Tip 23 U boekt veel snelheidswinst als u onnodige opstart- 
items uitschakelt 

het zwarte scherm met 'het laadbalkje' te zien, Deze slaat Windows 
voortaan gewoon over. Ga naar het tabblad Computer opstarten 
en zet een vinkje voor Zonder gebruikersinterf ace starten. Sluit 
af met Toepassen en OK. Herstart ten slotte uw computer. Tip 24: Betrouwbaarheidscontrole qp Met behulp van het hulpprogramma Betrouwbaarheidscontrole contro- 
leert u over een langere perlode de status van de computer. Open Be* 
trouwbaarheidscontrole via Start, Configuratiescherm, Systeem en 
beveiliging, Onderhouds centrum en klik onder het kopje Onderhoud 
op Betrouwbaarheidsgeschiedenis weergeven. Hier ziet u aan de 
grafiek hoe stabiel het systeem is geweest gedurende enkele dagen of 
weken. Als de lijn na een bepaalde dag plotseling fors daalt, dan achter- 
haalt u welke handelingen dat hebben veroorzaakt. Zo ziet u nauwkeurig 
wanneer er toepassingsfouten, Windows-fouten en waarschuwingen aan 
de orde waren. Op die manier komt u mogelijk tot het besluit om software 
te verwijderen die uw pc nadelig beinvloedt. Als er kritieke gebeurtenis- 
sen hebben plaatsgevonden, klikt u op de optie Zoeken naar een oplos- 
sing of Naar oplossingen voor alle probletnen zoeken. b|_G ,~ *- - ■.,„-. '- -c- — ■ cr t-f fl^wia » QridtshsraCKtrlbum t B*tic%»kajrtiodKonbnb *7 ■ ■ fur,-** jit- tn «rftmwtpf#fcb*<n *«tgM* <M ln» tWflfMf* nebbtfl M«t«r. if* Lutrt fctjgeMrtt » I- M10 UflO 
llferfcmHMfa t«tcsu*bM; hedsjegtv»i veer. JB-|>20}Q 
&KriwM y*fr*Mn*ffa*t)> tomm M* Iw*.«n na« w M*K*»t ^W:tnulir»it gvbwrtfmscn * s-i-asswi rttPWlK *l¥H KfllMI : (ti4r U i r »t<»M4it K !t]rv Scdeim vy.U«' JUt irvb»o;mt«jjpofUn -vm/cru* tar vpfaEa*jcp mar dk p>ol*tj»c^ J £3 

Tip 25: Onderdelen uitscha kelen fl Staan er veel Windows-programma's op uw computer waarvan u 
noolt gebruikmaakt? U schakelt ze gemakkelijk uit, waardoor het 
startmenu een stuk overzichtelijker wordt Ga naar Start, Configura- 
tiescherm, Een programma verwijderen. Klik aan de linkerkant op 
Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Verwijder daarna alle vink- 
jes van onderdelen die u niet gebruikt Als u met een andere browser 
surft, kunt u op deze manier ook Internet Explorer uitschakelen. In dat 
geval loopt u wel het risico dat andere Windows-onderdelen en -pro- 
gramma's problemen geven omdat ze afhankelijk zijn van de brow- 
ser. Verder verwijdert u gemakkelijk spelletjes en Windows Media 
Player. Sluit het scherm met OK en herstart de computer om de wij- 
zigingen door te voeren. Krijgt u spijt? Geen probleem, want met het- 
zelfde menu Windows -ondereteten in- cf nitsf liakete-n -SI & Setakd e*m «l«tir«lv« in *ls g «n o<w*er deei wilt insch*k«Jen. 5eh«k*l h« leiKti^vjlrje uit nh u een 

fiftderd*tl wilt uJJwh»|rden.feogrvulidM'lectic'atj(! brtefcent d*trfec*ils ten gwkrt* vnn hrts>ti(»erd«l u fctoufc tn docume*«Mftrkti 

Cf-WK (Adinwvirtrtficpt Kit voor V>rhmding:behee') vin MS 
tenvoudiqe tCPJP'i*MC«{bij , /o(Wljeel9 cdio, diytinw em.; 
Eneinfttfifftnnlfc i con«pqsj I 

□ J, Indexing stfrict 
I IntfifnetCxpioterS IH , lmtifntllrtfefmitiaK Str/icei 1 1 Intend Jftformrticft S«f^«f H«t»t3l* V»'sb Cert 
Medi*ondc«d*lin 

A nddwn Dud bi WbA 

J -.Vindci'.tUfdm C#i»t»» 

[id>i W*ndo*sMeiliaPWycr 
|«ti. WtarosBft .NET F«m*werk 311 

; • C ^^!^| 

Chtsi Tilam 
BJ4 FrccCd 
flBi, Hififl^gfpi 
> M»bjon9T<irw 
_:/;' t . Mer sp«8in 


OK Ajingleren haalt u de ap- 
plicattes weer 
terug. © Tip 25 In 
het nieuwe 
besturings- 
systeem 
schakelt u 
ongebrutkte 
Windows- 
onderdelen 
gemakkelijk 
uit Tip 26: Beveiligingsberichten m Het Onderhoudscentrum van Windows 7 geeft verschillende waar- 
schuwingen over onder meer antivirusbeveiliging, firewall, back- 
ups en Windows Update. Zo krijgt u een melding als uw virusscan- 
ner is verouderd of wanneer u enige tijd geen back-ups meer hebt 
gemaakt. Soms geeft het echter ten onrechte continu een waar- 
schuwing, waardoor u wellicht Never een bepaalde melding uit het 
Onderhoudscentrum uitschakelt. Navigeer naar Start, Configura- %^f r T* ** 5nfllfiti»ud>t«n<iL«n » lmtitfmi|eii \fC: Onic.Thou±rzrr*nmn rr^nifct\ -I*, Ber ichien in- of uitschakelen fcr.tj9m94buk.l1wn ./,Wintfcrrt5Ufldit# 

^iMMln^M r*0* aula .-it tbf o-vl^i n j .' CiibiuikirUf^ewlIbtTiMi 

w; VinubwMigmg 
0-v)tfhoui!*b««hltn 

VVirdOWrt GlCK-'Gip 
>; ^ r ntdawrt Probleettioploitm-j f/ Njw ■JpdlSti K<Kll v^-Atrnt^ult-ojsrt Imlitl^tifrn vikii rmeb'i^ni^ipiKttsji 
Wimtevn U|Kf«c-irn'.cfiipg4fi | AOntitoiy I ~~ O T/p 24 Kruisjes geven kritieke gebeurtenissen in de grafiek van 
de Betrouwbaarheidscontrole aan. ® Tip 26 Gebruikt u aparte software om back-ups te maken? 
Haal dan het vinkje weg voor Windows Back-up. 22 TIPS &TRUC5' 4/2010 WINDOWS 7 
tiescherm, Systeem en beveiligmg, Onderhoudscentrum, in- 
stellingen voor Onderhoudscentrum wijzigen. Haal de vinkjes 
weg voor de onderdelen waarvan u geen waarschuwingen meer wilt 
ontvangen en sluit af met OK. Tip 27: Drivers Om alle hardware correct te gebruiken onder Windows hebt u de 
juiste drivers nodig. Deze installeert het besturingssysteem auto- 
matisch, doordat het een beroep doet op een database van duizen- 
den stuurprogramma's. Soms wordt er een onderdeel niet herkent, 
waardoor u via een alternatieve weg op zoek moet naar de driver. 
Ga naar Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Ap- 
paraatbeheer. Als er ergens een uitroepteken staat, dan wordt het 

betreffende component *k Apparaatbeheef Bestand Aerie Beefd Help s A MaikeJ-PC 

. ■jt Beeidscnermadapters 
% Beeidschermen 

«4 Besiuring voor geluid, video en s pellet; ts 
■i- Computer 
■? Draagbere apparatcn 
• -lit Dvd-/cd-ronvstattons 
V\j^ Human Interface-apparaten [HID) 
v_* [DE ATA/ATAPl-controllers 
Q Muizen en andere aanwijsapparaten 
•jj Netwerkadapters 
1 PooftentCOM&LPT) 
Processors 
Schijf stations 
i-^g Gefienc USB CF Reader USS Device i_j» Generic USB MS Reader USB Device Generic USB SD Reader USB Device 
_g Generic USB xD/SM Reader USB Device 
-q WDC WD3200VS-01P6BO ATA Device 
■•■ 5ysteeniappaiateii 
— . Toetsenborden 
f Universal Serial Bus-controllers niet gedetecteerd. Mo- 
gel ijk haalt u via Win- 
dows Update alsnog het 
juiste stuurprogramma 
binnen. Als dat niet 
werkt, dan gebruikt u 
de installatie-cd van de 
fabrikant of downloadt 
u de driver via de web- 
site van de fabrikant. In 
het taatste geval hebt u 
de zekerheid dat u de 
rneest recente versie 
van de driver gebruikt 9 Tip 27 Controleer via 
Apparaatheheer of 
alle drivers voor hard- 
ware aanwezig zijn. Tip 28; Broncontrole mm Als u alles wilt weten over de prestaties van uw computer, dan bent 
u bij het hulpprogramma Broncontrole aan het goede adres. U opent 
het via Start, Alle programme's, Bureau-accessoires, Systeem* 
werkset, Broncontrole. Via de tabbladen bekijkt u de onderdelen 
Processor, Geheugen, Schijf en Netwerk. Nuttig is om te zien hoeveel 
werkgeheugen er in gebruik is. Wanneer dat doorgaans een hoog 
percentage is, kunt u erover nadenken om een geheugenmodule toe 
te voegen aan uw systeem. Aan de rechterkant ziet u een grafiek- 
venster, waarin u de systeemprestaties schemattsch afleest. Gevor- 
derde gebruikers kunnen vanuit Broncontrole processen en services 
beheren. Dat is bijvoorbeeld handig zodra een bepaalde toepassing 
niet reageert. Tip 29; Muisinstellingen m Het is belangrijk dat u goed met de muis overweg kunt in Windows, 
zodat u gemakkelijk tussen vensters navigeert. Stel om die reden de 
muis optima a I in. Ga naar Start, Configura tiescherm, Hardware en 
geluiden, Apparaten en printers. Kiik met de rechtermuisknop op (§ Bwcwtate i=i^ 


OvenwW fiotessoc Fiacessen 43%flrtrgl» rjrWt JfclWugtfl I ptt Km»n r»# 
[J \WWORD.Bf 

a1awitm.exe 
~"| Jvti1.il1.lJ4 >*««*] 
LI SWft*fl.M rwtWCS} uw 

l*IS 

n» 

4015 
895 

, r -, . 3 

« 
i FyiieK geheugen 


S5,7» 

97*24 

21,164 
47.S88 
22.144 
S7JW 
I3*£ ■ iii£MftbcichiLtadr 
] r.*.a ilnjebfti* 
t«MB |Gewyogd 
33 ME kind- by 

lfl!M8 1 1 fcfchitfaur 

2tt hi Gebruikl yaw cich* 
Toted 5112 MS 
1131 M* 
204? Mi 
?D4S M 
© r/p 28 Bekijk via het hulpprogramma Broncontrole de sy- 
steemprestaties van uw computer, 

het juiste apparaat en kies Muisinstellingen. Voor linkshandige ge- 
bruikers is het aan te raden om een vinkje te plaatsen voor Primaire 
en secundaire knop omwisselen. Geef verder met de schuifknop de 
juiste dubbelkliksnelheid aan. Als u deze op langzaam zet, dan hebt 
u langer de tijd om te dubbelklikken. Dat is van toepassing wanneer 
u bijvoorbeeld een snelkoppeling op het bureaublad opent Gebruik 
het plaatje aan de rechterkant om de instelling te testen, Ga naar het 
tabblad Aanwijzers. Als u de muisaanwijzer bijvoorbeeld te klein 
vindt t selecteert u eenvoudig een andere. Maak in het uitrolmenu 
onder Schema uw keuze, Navigeer vervolgens naar Opties voor de 
aanwijzer. Doorloop de verschillende jnstellingen, waarmee u onder 
meer de bewegingssnelheid aanpast. Op het tabblad Bladerwiel- 

tje bepaalt u 
hoe snel u met 
elke rolbewe- 
ging door do- 
cumenten en 
webpagina's 
beweegt. Sluit 
af met Toe- 
en •£ Eigenschappen van Muis !<&wppen ! AanwjiMjt Opties voor de a anwijier Bladerwer^e Hardware Verticaa! sdimven ) Bf eke roibeiveglng van het blademte)tje~ 

■••■ Oft aamai regeJs perk&& vertchuiven 

Demhoud van sen vanster tegelyk vefsdimven Honronlad schurven 3 KanteJ het vndtje om perke«rhet volgende 
aantai lekens te varacJiuiveni: OK fimi&tM\ Tuapassen passen 
OK. ! 9Tip29Selec- 
teer in dit di- 
aloogvenster 
de scrotenel- 
heid van het 
muiswieltje. Tip 30: BitL ocker m De duurdere Ultimate- en Enterprise-versies hebben een handige 
tool aan boord om uw gegevens te beveiligen door middel van ver- 
sleuteling. Hierdoor kunnen onbevoegden niet de informatie op 4/2010*TlPS&TRUCS 23 
WINDOWS 7 
i . J % Siil^cker-stetionsYersieuteJmg (L) Selecteer hoe u dit station wilt ontgrendelen 

7; Een wichtwoofd gebruiken cm hel station te ontgrendelen 

Wachtwoorden kunnen hoofdietters tn Heine letter, cijjfefs,, spities en symbolen bev*tten. Geef u w wachtwoord c p, 

Geef uw wachtwoord: opnieuw op; ♦< 21 Mijn smartcard oebruiken om hct station tc ontgrendelen 
U meet uw smartcard plaaism. De pintode van de smaitcand H vereist om hct station te ontgrendelen. Hoe yfrfvft ft to ppfe? votgend* Annuteren ■ " © Tip 30 Beveilig uw horde schijf of usb-stick met BitLocker. 

een partitie of usb-stick achterhalen bij verlies of diefstal. Ga naar 
Start, Computer en klik met de rechtermuisknop op een (verwis- 
selbaar} station dat u wilt versleutelen. Kies BitLocker inschake- 
len, waarna er een nieuw venster verschijnt, Selecteer de optie 
Een wachtwoord gebruiken om het station te ontgrendelen. Vul 
vervolgens het wachtwoord tweemaal in. Bedenk goed dat u deze 
absoluut niet mag vergeten, want u hebt in dat geval geen toegang 
meer tot uw bestanden. U kunt er verder ook voor kiezen om het 
station automatisch te ontgrendelen (niet voor usb-sticks) of middels 
een smartcard. Klik op Volgende en sla de herstelsleutel ergens op. 
Voor de zekerheid drukt u het ook af. Dit is namelijk de enige manier 
om nog toegang te krijgen als u het wachtwoord bent vergeten. Klik 
ten slotte op Volgende en Versleutelen starten. Een usb-stick die 
met BitLocker is gecodeerd, gebruikt u overigens probieemloos in 
Vista en XP. en klik op de knop Aanpassen. Doorloop alle instellingen om het menu 
naar eigen inzicht te wijzigen. Zo hebt u de mogelijkheid om de mappen 
Video's en Tv-opnamen toe te voegen, of u verwijdert juist koppelingen, 
zoals Ontspanning en Documented Eventueel haalt u het vinkje weg voor 
Grate pictogrammen gebruiken, zodat er meer ruirmte in het menu ont- 
staat. Sluit af met OK. /* Wndow* Live l 


Kies de te installeren programma's 


Klik op a*o prq^rammaraam vqpr dstail?- &i * Photo Gallery V. Mow* Maker B 9S Toolbar 

E\ t* Wrner 

W & Famity Safety 

v Microsoft Office Outlook Conner- 
S 9l Microsoft afht* Lhrt> Add-in 
El V Sikei light 

Oeze programma's zijn al geinsulletrd, 

© 3 Messenger 
£ If M#il Movie Maker 

voeg video's en foto 3 toe, ztl it op de gewcns!* 
voigofde. voeg een soundtrack toe, bekijk sen 

voorbesld van de fitm «n pubticeer d«e op een van de 
vete populate v>deow«-bsites. 

OttUMl mei dst programme g«<n«aH«fd: 

• SQL Server ce 3.1 

• Microsoft Visual Studio Runtime 
» MrccfiBf 

• Mfrrowft Application Error Reporting 

• Windows Live Communrc^tfon? Platform 

• Windows Live Sync 

• PbolO GaHecy Sencidigd* ichjjfrmmtc: 
BesctokBare scnyfruimte J»MB 

75.7 GB lns^aileren Annuleren 17p32 Windows Movie Maker en Live Messenger worden stan- 
daard niet met het nieuwe hesturingssysteem geinstalleerd. ■ Kies zelf of u progmmmo 's 
(?) voor chat of e-mail 
I wilt installeren Tip 31: Menu Start U kunt de indeling van Menu Start naar eigen wens Menu Stort aanp««n Bepaal hoe koppefengen, pktoorarnmen en menu's werfeen on in hct menu 
Start worden weergegeven. 

A Persoonl'dke map 


A 
*.' Als koppefaio, weergeven 


^ menu Tiveergeven 


O Dit onderde-d niet weergeven 


V; Standaardprogramma's 


" ' Thuisgroep 


9 Tv-opnamen 


© Als koppehns weergeven 
© Ab menu weergeven 
^ Dit onderdeel nletweergeven 


Q Verbmcin-ij maken 


■ video's 


'Cj Als koppding weergeven 


© Ate menu weergeven 


p 
# Dit onderdeel niet weergeven 


» 
< m r Gfootte van menu Start 

Aantal re^ejite programma's dat moet worden weergegeven: 10 r 

Aantal recente items de worden wecrgegeven In Jump lists; 10 gebruikefl OK Anriiji^ren ^- — aanpassen. Datishan- 
dig als u bijvoor* 

I beeld veelge- 
bruikte mappen 
opeenprominen- 
te plaats wilt zet- 
ten. Klik met de 
rechtermuisknop 
op de taakbalk 
en kies Eigen- 
schappen. Navi- 
geer naar het tab- 
blad Menu Start 9 Tip 31 Verwij- 
der ongehruik- 
te koppelingen 
uit menu Start Tip 32: Windows Live Essentials b Microsoft heeft ervoor gekozen om in Windows 7 verschillende 
hulpprogramma's weg te laten die in eerdere versies wel direct be- 
schikbaar waren. U beslist nu zelf welke tools u wilt gebruiken. Surf 
naar www.download.live.com en klik aan de rechterkant op Down- 
loaded Dubbelklik op het exe-bestand, waarmee u het installatie- 
programma opent. Zet voor de onderdelen die u wilt installeren een 
vinkje. U hebt cinder andere de keuze uit een chat-, e-mail- en video- 
bewerkingsprogramma, Wanneer u een tool niet kent, dan klikt u 
erop om een korte beschrijving te lezen. Rechtsonder staat hoeveel 
ruimte op de harde schijf u aan de programma's kwijt bent. Als u een 
keuze hebt gemaakt, klikt u op Installeren. Tip 33: Vista-taakbaik In Windows 7 heeftdetaakbalkeengrotemetamorfoseondergaan.Zo wor- 
den geopende vensters van hetzelfde programma netjes gegroepeerd en 
hebben de brede knoppen plaatsgemaakt voor smallere pictogrammen. 
Als u met de muis veel switcht tussen vensters krijgt u wellicht heimwee 
naar de taakbalk van Vista. Meerdere gesprekken van Live Messenger 24 TIP5&TRUC5-4/2010 ^ Etgenschappen vanTaakbatken men-j Start Taafcbolc I Menu Start Werffealten Taafcbakweefgave Taakbalk vergrendden 

Taakbalk automatech verbergen 
,.*/jKlftirte pictogrammen gdx liken 
Locate van Taakfoalc op het scfrerm: Qnderaan TaakbaBdcnoppen: Systeenwak Cdmbneren aJs taakbalk vol is Pas de pctograrnmen en mek&ngen aan die in het 
systtonvak worden weenjegeven. 

Voorbedd van bureaubl&d met Aero Peek weeroeven Aonpassen.,. Het bureadWad bjdeb]k weergeven vwweet u de muts v« ptaatst near 
de knop Bueaubtod weergeven aan het uteinde van de taotoalk. \j\ Met Aero Peek een voorbedd van het bureaublad weef gevert 
Hoe kan k de Taakbalk aanpasserif' OK Annuleren Toepaswn $ Tip 33 Haal 
de oude 
vertrouwde 
interface van 
de Vista- 
taakbalk 
weer terug. worden bijvoor- 
beeld ook 

gegroepeerd 
weergegeven, 
waardoor u 
eerst op het 
pictogrammoet 
gaan staan 
voordat u het 
juiste gespreks- 
venster kunt openen. Gelukkig haalt u de oude interface simpei terug, 
Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen 
Zet een vinkje voor Kleine pictogrammen gebruiken en selecteer bij 
Taakbalkknoppen in het uitrolmenu de optie Combineren als taak- 
balk vol is. Sluit af met Toepassen en OK. 
Tip 34: Ultimate Windows Tweaker m Voor veel instellingen uit dit artikel is het noodzakelijk dat u diep het 
Configuratiescherm induikt Als u dat (te) veel werk vindt, bespaart 
de freewaretool Ultimate Windows Tweaker u de nodige tijd. Surf 
naar de website www.thewindowsclub.coni en klik onder Our Re- 
leases op Ultimate Windows Tweaker. Klik halverwege de pagina 
op de juiste link om het programme te downloaden. Pak het bestand 
vervolgens uit. Zodra u op het exe-bestand klikt, opent het program- 
ma direct De software vereist geen installatie. In het beginscherm 
ziet u alle specificities van uw systeem staan. Doorloop vervolgens 
alle rubrieken aan de linkerkant, waarmee u de verschillende Instel- 
lingen naar eigen inzicht aanpast O L"|j«KeWii^frykiTrtfJrt*r v»sten InfiHnunan 
Pmnuluitei 
Uur«ccDunli&tM>C 
irvjfcem Pert mmanct 

'SecurtyWtmgi 
UrlworiTweali 
lrtrmet iipterc 
AdiWtHiil T*««ks 
'.VlAdAavi Ivplttti 

ClMfcl* Ml ** «krt hmm 

~7 AlweynhflvKWS 

tn*Wt <h«t Iwes 1c scktt Attn 
! CiMblcAmSfotttfetUMt 

OiHbli l&MA nrtrtui tftt fining Hid dt Wil»& 
Disjbk hr^NiqhlingiintwJy insured c(ogr«r« 
Ui* unH kefir, 
y it«* and dtiplaj' a fist trj recinty optntd pionnrm: 
V £r\ihle Jump lob and nixnbcri c^ 'ecertrrtunr 

*ClKfcirvt3Mtt*t 

11 Giublt *i«Jew pnwrn i ichumbwifil 
_ CiMfelatMtoniiju 

fc Uu taMp rani 

Oiuble AensPeafc lo pie*** Uw deiatop F«OiMf t*C opemsi Wdei* *1 mnup 
fl Qllf»ftt iWWftw (JWeir^ Si*. 
J LbuikH rolrfaa in i Hperiie pracea 

111 OtMbtcAueSoiefutim *- Wl« i*b*»t 
SImMetoi iternt 
9 S»ww CflmpuSer 

?j Show Control Paod 
^ »&h PCiuM Pregijir* 

I Add custom instant search | f em at r Hftf-nk icon 
! Remove SuHay ken 
A Ktmen Volume Certiol «m 
JA twiw. i'O-CJ The Windows Club I ftalercDrfiulia I Clow 


Tip 34 Met Uitimate Windows Tweaker vindt u meer dan hon- 
derdvijftig instellingen van het besturingssysteem bij elkaar. NAS "'■".'OR FRANK DEGRAAF Opslag op 
best Netwerkschijf ideaal als mediabron Een netwerkschijf of NAS is feitelijk 
een kleine computer met een eigen 
besturingssysteem. Het is heel geschikt om 
er al uw muziek, foto's en films op te slaan. 
Zo creeert u een handige mediabron waar het 
hele netwerk uit kan putten. Tip 01: Ideaal voor opslag 
Netwerkschijf Mediaplayer die aon uw tv is gekoppeld * FileZiiio 
T We laten zien hoe u een netwerkschijf kunt gebruiken als bron 
voor films, rnuziek en foto's. De opmars van netwerkschijven is niet meer te stuiten. Populaire model- 
ler zijn al vanaf 1 00 euro te krijgen. Ze zorgen ervoor dat u centraal uw 
bestanden kunt opslaan zodat u er overal bij kunt, ze bieden een auto- 
matische back-upmogelijkheid en kunnen tal van rnediadiensten aanbie- 
dert op het netwerk. De krachtiger modellen zijn vaak voorzien van extra 
applicaties waarmee het bijvoorbeeld mogelljk is om te downloaden van 
usenet of gebruik te maken van peer-to-peernetwerken. Bovendien zijn 
de prijzen de laatste jaren flink gedaald en het energieverbruik is in ver- 
houding tot een computer niet al te hoog. Kortom, netwerkschijven zijn 
ideale centrale opslagpunten. 
© Tip 1 Een netwerkschijf is een kleine computer die allerlei 
diensten als bestandsopslag aanbiedt op het netwerk. Tip 02: A anschaf Bent u van plan om een netwerkschijf aan te schaffen? Zoek dan op www. 
computertotaal.nl met de zoekterm 'netwerkschijf of 'nas\ U komt dan 
bij artikelen waarin veel van deze schljfjes op de testbank zijn gefegd, 
zodat u een goede keus kunt maken, De goedkoopste schijven bieden 
plaats aan slechts een harde schijf. Via het netwerk is het mogelijk om 
de data automatisch te laten back-uppen. Wie meer veiligheid wtl, kan 
voor een model kiezen met minimaal twee schijven. Deze kunnen in een 
raid 1-configuratie gespiegeld worden zodat bij een defecte harde schijf 
niet alle data verloren gaat. Wie voor maximale opslagcapaciteit gaat, 28 TIPS&TRUCS-4 2010 NAS 
kan de schijven ook verbinden tot een groot volume, maar als een schijf 
kapot gaat, bent u alles kwijt. Voor dit artikel rnaakt het niet uit over 
hoeveel schijven uw netwerkschijf beschikt r* %2ti * '-tii tetnftH 

,^-Smmmwmmimm <«• »-»-j« i ijm^ -CMmpJml^l l*Xl « W « ^' — l>C»tt^ | j |f i. ' ■ ■ fT:***" r- 1 
Him-NAS'jes van 2,S inch: compact en 
energtezuinrg 

W Ml.- /CO. rwi "K-na nctvofc llaarotarJai wcrl 

TUK * <M rtfit n-T-fTJ li.lUX kJHItJ 
MacWorld www nracwufW nl pi rlWfc ftpl0y.1i- Urafl ^iirtu mbfr^l J»1 .-Hi »gt» >;p. 11 tq ^Ufc 
BtSUBj iwi 1 3 nfi kgmH) I »r ■* i TS* ilaribail. « Si*rr«tf#r»*« Art 
!Sa.[. r . pt b4^#iUi t ~J^.i|Ui'liv>l T h^«^»k9UtaJ4wi 
ngndrir pup Wfrri |n»yn* yimww* It*? 4 ^.««-Mi « ifcti wrfi yjrjy ft* M*MS>S gBtttt ■VmuafCX* 
Mb la cqmnuttf f Ttftaaj 

«asr Ayxlm*. t • inn*** 7 
JS*uj*rtlrtT < iiiMli I M l ii 7 
M UP Ldfl-SSO ■ «NM » 

■Itpr: in yatcat it tcatfetw sw. _-__ ■ • V*Hnm4*vi*>Xatir*wtw MyV/ tC ryJpta M t J .M ff ^b-nl M i). l '.ri1| liltii »' 

«■ ) Ut lit Hi ifi<[ W4« MtaMtU 

mu..- LiiUJUUJjJi— . - J Tip 2 Op de website van zustermagaz'me ComputertTotaal zijn 
diverse vergelijkende tests van netwerkschijven te vinden. Volume Management 


fe ftAJO 1 Mlrmtflf OWi 
RAID lui^Mtf DLik Volum* plaatsen? Zorg er dan voor dat u beschikt over een paar kleine kruiskop- 
en platte schroevendraaiers en volg de instructies van de fabrikant. 
Schijven kunnen maar op een manier worden geplaatst. fn sommige 
gevallen zit de aansluiting op de printplaat zelf vast Schuif in die geval- 
len heel voorzichtig de schijf op z'n plaats en gebruik de meegeleverde 
schroefjes om deze direct vast te zetten. Zo voorkomt u dat de aan- 
sluitingen los kunnen breken. In andere gevallen dient u zelf de voe- 
dingskabel en de SATA-kabel aan te sluiten. Die kunnen maar op een 
manier worden aangesloten. Loop alles nogmaals langs en stel vast dat 
alle schroefjes voldoende vast 
zijn aangedraaid. Sluit de kast en 
verbind de NAS met de netwerk- 
kabel en de voeding. Tip 3 Kabels passen maar 
op een manier en wees heel 
voorzichtig met connectors 
die op de printplaat zelf 
zitten om af breken te 
voorkomen. 

Heel duur is een NAS 
allang niet meer C»« 4* PUD !»!•«< <J»v» WWW Cuneni c**> Vwjiif coiittj* ■un*». Phincjt f\ni% 
(W* Pi-.* 1 
;DiwrS HvM 

Y/OC Vrt3>l)e«J&B0l551 1*1.0 CwkA UmIm* 


SMWT M1?1C» RMM vj,nmm HOC '. ! jD 1 rcADS-WUBI Ufl C> f31.it « RM4 yumvw ,--«>■— » r nritr«.«rr' ■■MB O np 2 Met twee schijven kunt u kiezen voor een extra grote 
schijf of voor de helft van de capaciteit f maar meer veiligheid. Tip 03; Schijven plaatsen ^p Sommige leveranciers plaatsen de schijven voor u zodat u zelf het ap- 
paraat niet meer hoeft open te schroeven. U bent u er dan ook van ver- 
zekerd dat de schijfjes goed samenwerken met de NAS. Gaat u ze zelf Tip 04: Initiele configuratie nm Na de eerste start dient u de netwerkschijf geschikt te maken voor ge- 
bruik: Bij de meeste schijven wordt een programma meegeleverd waar- 
mee de NAS gevonden kan worden en waarmee de webpagina met 
instellmgen wordt geopend. Daarna wordt u meestal met een wizard 
langs de belangrijkste instellingen geloodst. Daarin kunt u de netwerkin- 
stellingen aangeven en opgeven hoe de schijven ingedeeld dienen te 
worden indien er meerdere aanwezig zijn. Let op dat raid vrijwel geen 
prestatiewinst oplevert, omdat het netwerk meestal de flessenhals voor 
de prestaties vormt. Controleer ook of er updates zijn voor de firmware 
op de website van de fabrikant en werk deze zo mogelijk direct bij. Het 
risico van dataverlies als er iets mis gaat, is immers afwezig als er nog 
geen bestanden op de NAS staan. Na deze stap hebt u een netwerkschijf 
die benaderbaar is via het netwerk. 

Er zijn veel netwerkschijven op de markt en dat is lastig voor een artikel als dit. Wij gebruiken als 
voorbeeld netwerkschijven van Qnap en Synology, omdat deze keer op keer de hoogste scores 
halen in tests in oris zusterblad ComputertTotaal. De instapmodeflen van Synology zijn verkrijg- 
baar vanaf 120 euro, voor een Qnap is dat vanaf 140 euro. Hebt u een ander merk of model? Dat 
maakt niet uit, veel van de tips zijn zonder moeite toepasbaar op uw netwerkschijf. De schermen 
zien er mogelijk wat anders uit en de functies kunnen een andere naam hebben of op andere 
plaatsen zitten, maar de mogelijkheden komen bij de betere modellen ruwweg overeen. 

Lcrat u niet afschrikken t netwerkschijven zijn 
tegenwoordig zeer betaaihaar. 4/2010 'TIPS &TRUCS 29 If 
NAS 
© tip 4 Doorloop de confrguratie en werk indien nodig 
direct de firmware fa//. te plaatsen voor het overzicht. Als er losse ondertitels worden mee- 
geleverd, dienen de bestandsnamen overeen te komen, bijvoorbeeld 
fifmnaarn.avi en fiimnaam.srt Afspelen doet u door op uw mediaspeler 
een verbinding te maken met de gedeelde map en vervolgens de film 
te kiezen. Share Folders B ! ftfferHsme 


Size 


- 
foWers 


; FoWe» 


15 O Re&ota 


Uefrfuh. tivlMvrk 9» 1 
ifcWea 


Action 


r 


Monies 


752 GB 


251 


3833 


No 


@®®ffi 1 


r 


Mrtj&lK Recycle 3m 1 


4KB 
Y65 


@®@@ 


r 


Network Recede Sin 2 


21GB 


s 


3 


Ves 


@®@® 


r 


Puatfc 


4KB 
Yes 


@@®@ 


r 


CWownload 


SGfi 


14 


11 


NO 


@®@@ 


r 


Qmuttlmetfa 

^recordings 


61 G8 


15359 


14055 


Ma 


@@@® 


r 


- Kfi 

a 


ves 


©111©® 1 

®®®@ 


r 


QoaS 


4KB 
Ves 


r 


Owab 


4KB 

o 


Yes 


am®® 


r 


Sources 


iwgb 


592 


5148: 


NO 

H * 


1 .i » ,', 


(Ol^bte- j TalaJ IL [ Ois 


' mints pm 


P*S? Tip 05: Media bron en Netwerkschijven kunnen op verschillende manieren worden gebruikt 
om mediabestanden beschikbaar te maken op het netwerk. De simpel- 
ste wijze Is een gedeelde map. De meeste mediaspelers zijn in staat om 
die te benaderen, al is het invoeren van een gebruikersnaam en wacht- 
woord lang niet altijd even gemakkelijk met een afstandsbediening. 
Veel netwerkschijven hebben ook een UPnP-mediaserver aan boord. Bij 
een dergelijke dienst worden muziek en films direct aangeboden, maar 
u hebt daar wel een geschikte mediaspeler voor nodig. Veel netwerk- 
schijven en mediaspelers ondersteunen Digital Living Network Alliance 
(DLNA) en dat is kort door de bocht een uitgebreidere versie van UPnP. 
Voor muziek hebt u vaak nog een extra mogelijkheid omdat veel net- 
werkschijven beschikken over een iTunes-server. Foto's kunnen soms 
met speciale fotosoftware als een webpagina worden getoond. #J-to»^T L"~ — ** —r **•* 


QTipBDe meeste 
netwerkschijven 
hebben verschil- 
lende moge- 
lijkheden om 
mediabestanden 
aan te bieden op 
het netwerk. Tip 06: Ge deeld e map Gedeelde mappen werken op alle netwerkschijven. Het is een simpele 
manier om bestanden beschikbaar te maken op het netwerk. Log in op 
de NAS en maak een gedeelde map aan. Het is handig om een extra ge- 
bruiker te maken met een korte naam en een kort wachtwoord, bijvoor- 
beeld gebruiker 'media' met wachtwoord 'media' en die leesrechten te 
geven voor de gedeelde map. Het voordeel is dat dit makkelijk is in te 
voeren met de afstandsbediening van de mediaspeler. Het is handig als 
de gedeelde map ook bereikbaar is voor ftp zodat u er eenvoudig be- 
standen in kunt plaatsen. Het is aan te raden om films in aparte mapjes © Tip 6 Maak een aparte gebruiker aan met leesrechten voor 
de gedeelde mappen met mediabestanden. Tip 07: UPnP activeren ra Een stap verder gaat UPnP. Raadpleeg de documentatie van uw net- 
werkschijf om te kijken welke mogelijkheden aanwezig zijn. In de mees- 
te gevallen gaat het om twee stappen. Eerst activeert u de mediaser- 
ver en vervolgens configureert u deze. Hoe dat gaat, hangt af van de 
netwerkschijf. Qnap gebruikt TwonkyVision en daar kunt u zaken als de 
mappen met films, muziek en foto's apart aangeven. Ook is het mogelijk 
om de toegang af te schermen met een wachtwoord. Op gezette tijden 
worden alle aangegeven mappen doorgespit op de aanwezigheid van Mediaseiver 

HntuKno 

/ OUfMlpfiP-frecfesKVar msdufceten 
DLHAflJNP-andeistsunna mschakaten om te btaderen n mubm9rfafe«OTi«ten met een DtftA/UPnP DMA. 
[TMA menutaafc Nederfends PKA-mentiitifc Eenvoud^flstjt L fj Mnewren w&ergtven wanresr u va DMA tfaofheeii afljestfnoerr &bdeit. 

D«e tonctfe mscnakeien om snet be ofederen n afbe*JdnQen. 
Nu^ek wwaavefamue: Mummer - Tite^Aitiast - Afcum 
j~| S"e£ sfbeeWinfien in met de onderaaande bei ^jm fam wt afc atanrtwsgs 

9<*sfcamtenam?n: * 


DMA-comp*tftfttit .]£ Transcode^ «5d>a*ce$en 

5chafcei de transeoder in om bestsnden met de ondefStaaftd* farmaten af te spafeft f*d«n ra net ondeftteund 
wqifden op yv» DMA. De nsrefinflen sfn eplcsl van tJiecasang op oepasJde DMAs. 

5] RAQ'ftP€*tranKcder mscfiafcsten 

S8 AAC-trwBwdef cschsteten 

§) OGG^transcoder ttsctafceiert 

g} AlF^trmscoder hsdwfeelen 

Tj Asngepsste POME types ractateten 

Vatr Hng«&Mce MD4E ^36S in om DMA te he$an b| de jfartftaEie van besum^irmKvn. Aangep45te 
MjHE-types aiten de stand^Fdhffelnaen overschftuen. 1 Opi'wgji'j ndexeren | [Pagncag | OK H ertfeien © Tip 7 Activeer UPnP en controleer de instellingen. 30 TIPS&TRUCS-4/2010 NAS 
nieuwe bestanden. Als u direct een film wilt bekijken, dan is het raad- 
zaam orn handmatig de mappen opnieuw te laten scanner.. Afspeien 
gaat op vrijwel dezelfde wijze als bij een gedeelde map, alleen hoeft u 
deze niet te zoeken. Op een voor UPnP geschikte mediaspeler verschij- 
nen UPnP-bronnen vanzelf in de netwerklijst en kunt u direct beginnen 
met afspeien. Tip08[DLNA n De meeste UPnP-servers ondersteunen DLNA, Het leuke is dat u daar een 
aantal extra mogelijkheden door krijgt. DLNA is een raamwerk van onder- 
delen met verschillende functies. Welke mogelijkheden dat zijn, hangt if 
van de netwerkschijf. Bij Synology is dat bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om transcoders in te schakelen voor muziek. De netwerkschijf biedt deze 
muziekbestanden dan aan in een formaat waarmee het afspeelapparaat 
overweg kan. Een mp3 kan iedere speier afspeien, maar dat wordt anders 
met lossless formaten als flac. Op andere netwerkschijven kunnen ook an- 

dere diensten worden aan- 
geboden. Qnap gebruikt 
TwonkyMedia en daarmee 
hebt u de mogelijkheid om 
in te haken op bijvoorbeeld 
internetradio, Afspeien is 
weer eenvoudig door de 
netwerkschijf te selecte- 
ren op uw mediaspeler en 
de gewenste bestanden te 
starten. Q Tip 8 DLNA is een mediastreamingstandaard en bij sommige 
netwerkschijven resulteert dat in meer mogelijkheden. Tip 09; Uploaden 


FTP Ser/lce J7 &UK*tFTPSlf4Ct 

Unices Suck* r T « * no Er zijn verschillende manieren om bestanden te plaatsen op een NAS. Dat 
kan via de Verkenner, maar ftp is veel geschikter voor grote bestanden, 
Het handige daarvan is dat u weer door kunt gaan als de upload plot- 
seling wordt verbroken. Bijkomend voordeel is dat het lekker snel gaat. 
Er zijn twee dingen voor 
nodig: een ftp-program- 
ma, bijvoorbeeld File- 
Zilla {filezilla-project.org}. 
Daarnaast moet u de 
ftp-server in de netwerk- 
schijf activeren als deze 
aanwezig is. Voorkom 
anonieme toegang tot de 
server en scherm deze af 
met een gebruikersnaam 
en wachtwoord. Instal- 
leer FileZilla en start het 
programma. Bovenin vult 
u het ip-adres van de 
netwerkschijf in en de 
inloggegevens. Na het 
inloggen bladert u links 
naar de bestanden op MttflKuMP Otttnmn MtHKi«ffU*coot.Hfc»*u«M't«' it* vrowceSuoKn Manuka ;- Eflai»FTPS»nss«lntt»s«i © Tip 9Activeer de ftp-server op de 
netwerkschijf en zorg voor dejuiste 
rechten op de mappen woar u 
bestanden wilt plaatsen. uw harde schijf en rechts naar de doelmap. Dat is waarschijnlijk de map 
met films of muziek. Selecteer de te verzenden bestanden en sleep ze 
naar rechts of klik er met rechts op en kies voor Uploaden. Voor het uploaden van 
bestanden werkt ftp 
het handigst Tip 10: i Tune s-diensten ra De meningen over iTunes zijn verdeeld. Sommigen houden van dit bij 
een iPod of iPhone opgedrongen programma, terwijl anderen er niets 
aan vinden. De*meeste netwerkschijven bieden echter wel de mogelijk- 
heid om uw muziekverzameling centraal op te slaan en beschikbaar te 
maken voor iTunes. Activeer de iTunes-server indien deze aanwezig is 
en upload met ftp uw hele muziekverzameling naar de netwerkschijf. 
Let op, want meestal is de map aangeven waar de bestanden moeten 
staan, bijvoorbeeld music voor Synology en qrnultirnedia bij Qnap. Geef 
eventueel een wachtwoord in om verbinding te mogen maken, Start ver- 
volgens iTunes en bij de gedeelde onderdelen verschijnt de bibliotheek 
van de netwerkschijf. 
im - jut L»AJ JTT^ i:tHM 
tfc< a.' 

4 *— i«j I Vii.*Sro!«S<rHsf- 

atom 

* h* r, ra fy-> Bs-**r ins 

U Pn ban KnA>tWj 
H ". I .- : .: .;.<• :-' . Ld* 

*■**»■ 

■ H*MI«a)1>W!ii 
HMU T>* ■*****•» 

■ llt&rSJ 

■I "**-*!* 

■ UtlMd 

m Im'j) »mn Hh mi tmtm I ■ *•■*« *- j"*^ net oq» tf | wte j ,n n ft.il hi 

W B* lai] wn :*ai 
W0>»GcfCi9«* *» MiMW 
*«t twow* ti»i 

• i: *w*n"il^ 

J* Mw i tu 
MS MhWiP* 

,-?• fti. f i. r . 1 u* v 

fin Mm ^ 

»l T . ..—'.-. 

-.-.. -.',^-. Ha ■iifiilai OwhuoiiMTCr* few 

MNmlWEM- ■•# 

'Tiip.ilirtSi 4a 

9.<V.tX*Clt. *!* 

aiHiiiiw cb*. . ««n 

Jf»«*Trt h* 

.MuMgn Jaa -:■- tMWNWI 
-W '.-J '•%»: 

u»*r'aflrt 
Daft****** 
UH*l>rh«jM 
UMTIHI FTfM 4.-.1 1*» 
«»<■.* 
O T/p 10 Na het activeren van de iTunes-dienst en het uploaden 
van de muziek verschijnt de netwerkschijf vanzelf in iTunes. Tip 11: Foto's ra Foto's kunt u ook aanbieden via UPnP/DLNA. De betere netwerkschijven 
beschikken echter over een ingebouwde webserver en dan is het vaak 
mogelijk om een complete fotowebsite op te zetten. De schijven van Sy- 
nology beschikken 
Ijafe.uM*" t' •— w«- • a» • hij i iini • — JE ~- <- mk ff SB ' Mb **& tm over Photostation. 
Upload uwverzame- 
ling naar de Photo- mm ■ ■■■ 
m\ n j 
• Tjrjb Ti Netwerk- 
schijven kunnen 
uw fotocollectie 
ook als een 
webpagina 
aanbieden. 4/2010 -TIPS &TRUCS 31 
NAS map op de netwerkschijf en er wordt een leuke fotowebsite van gemaakt 
Qnap biedt vergelijkbare mogelijkheden bij Multimedia Station, Tip 12: Herrie v erminderen o Het voordeel van een NAS is dat u hem overal In huis kunt plaatsen 
zolang er maar een netwerkverbinding aanwezig is. Dat klinkt leuk in 
theorie, maar in de praktijk liggen die netwerkaansluitingen vooral op 
plaatsen ais de woonkarner of een werkkamer. Een luidruchtige NAS kan 
dan bijzonder storend zijn. De belangrijkste geluidsbron is bij de meeste 
netwerkschijven de ventilator. Hoe kleiner de afmetingen, hoe sneller 
deze moet draaien en hoe groter de geluidsoverlast. Daar is wat aan 
te doen, maar in de meeste gevallen speelt u wel met uw garantie als 
u niet-ornkeerbare wijzigingen doorvoert. Zoek eerst op internet naar 
de rnodelnaam van uw netwerkschijf en een toevoeging als Ventilator' of 
'fan'. Als u niets vindt, zoek dan verder op de naam van de maker in corn- 
binatie met toevoegingen als 'noise' of 'geluid', Dikke kans dat u op een 
forum of website terechtkomt waar ervaringen worden uitgewisseld en 
waar u de namen van goede vervangende ventilatoren kunt vlnden. Een 
goede ventilator kost al snel rond de twintig euro. Bij sommige model- 
len kan een rubberen geluidsdempend matje worden meegeleverd of 
kunnen rubberen ringetjes tussen de ventilator en behuizing worden ge- 
plaatst Dat kan nog meer schelen in het terugdringen van de herrie. © Tip 12 De ventilator is vaak een flinke bron van herrie, maar is 
vaor handige mensen makkeiijk te vervangen. Tip 13: Ve ntil ator vervan gen a Voordat U begint, is het goed om stil te staan bij het mogelijke verlies 
van garantie, Hebt u op internet een duidelijke instructie gevonden voor 
uw netwerkschijf en weet u zeker dat de door u gekochte ventilator past 
in uw netwerkschijf? Ga dan uw gang. Gangbare formaten voor venti- 
latoren zijn 20, 40, 50 of 60 mm. Die laatste twee vindt u vooral in net- 
werkschijven waar meer dan Sen harde schijf in past. Controleer of de 
ventilator blaast of zuigt. Dat kan handig door een klein draadje voor de 
ventilator te houden terwijl deze in bedrijf is. Demonteer vervolgens de 
netwerkschijf. Het is aan te raden om van iedere stap foto's te maken 
zodat u zeker weet hoe alles weer teruggeplaatst moet worden. Het be- 
langrijkste is dat u de stekker van de nieuwe ventilator op dezelfde wijze 
plaatst als de oude stekker. 
© Tip 13 Niaak tussentijds foto's en controleer ofu de ventilator 
op dezelfde wijze hebt aangesloten als de oude. Tip 14 ; Testen m Start de netwerkschijf na de montage van de nieuwe ventilator. Kijk naar 
de ventilator en controleer of deze draalt Ga weer met een draadje of 
een papiertje na of de blaasrichting overeenkomt met de oude situatie. 
Log vervolgens in op het admlnscherm en controleer de temperatuur 
van de schijven. Doe dat meerdere keren gedurende de eerste dagen. 
De temperatuur van de schijf mag niet hoger zijn dan voorheen en is in 
een ideate situatie lager dan 40 graden. Zorg ook voor wat belasting door 
via ftp grote bestanden heen en weer te kopieren, zodat de schijven en 
processor van de NAS flink aan het werk moeten. Controleer tot slot of 

ergeen raremel , p *4iM0 

tMHMfotnuut 

S*BWUiwn*r 

Tut** toft* Wftnwn 
Rnftwirs ytffto 

HVUMI 
VtMflM 

UACldtM 
iP-arfrp* 

iutnpi maik 

cms 

itranw 

w 

JUnU UttM 

E«I1 '.- ■::-;:^-~:- 

M ; roiftffWK} Htm 3Fe«t3*BB W.W1 16 

us ■■:=: 1 I 'i 

112 188.1 I 

AUFWGQ 

*1JJ»I aBContl|iur**M> 

192-1081 10 gen in het logboek 
staan van de NAS. 
Als alles goed is, 
hebt u een stillere 
NAS gekregen. i' «t'1H"f IJtSfSB 

*1trl«T WrirCS iLSlli* \iomtm 
® Tip 14 Contro- 
leer of de tempe- 
ratuur niet te ver 
oploopt na het 
vervangen van 
de ventilator. Tot slot Netwerkschijven zijn ideaal voor het centraal opslaan van gegevens. De 
meeste bieden veel netwerkdiensten aan en dat is prettig voor het delen 
van muziek, films en foto's op het netwerk. Veel netwerkschijven zijn uit 
te breiden met extra programma's, dus het loont de moeite om daar 
eens wat tijd in te steken. © 32 TIPS &TRUCS* 4/2010 SNEL RESULTAAT IN STAPPEN D00R;ROBBINQ0!JEVAAR 
Meer overzicht met Boxee Boxee is een uitstekend alternatief voor 
Windows Media Center. Het toont bijvoor- 
beeld uw filmcollectie in een visueel overzicht 
met dvd-hoesjes, inclusief uitgebreide 
inf ormatie van IMDB. Boxee maakt het 
af spelen en beheren van media tot een f eest! 

Stap 01: Downloaded en installeren Boxee is ontworpen om toegang tot media te vereenvpudigen, en dat 
in de breedste zin van het woord. Hieronder vait media op uw compu- 
ter, zoals dvd's, foto's, muziek en gedownioade films. Daarnaast onder- 
steunt Boxee alle prominente online videodiensten. We concentreren 
ons in deze 123 op gedownioade films, maar Boxee kan in de praktijk 
veel meer. Boxee analyseert bestanden en toont in plaats van een cryp- 
tische bestandsnaam, zoals Armored.2009.DVDRip.XviD-ISWE-RG.avi, 
een afbeelding van het dvd-hoesje. Door hierop te klikken, krijgt u uitge- 
- — _ breide essentiele informatie 

van IMDB (www.imdb.com) 
en kunt u de film afspelen. 
Ga naar www.boxee.tv en 
maak een account aan via 
Register. Download en in- 
stalleer Boxee vervolgens 
via de knop Download. 
| Start Boxee, geef uw gebrui- 
kersnaam/wachtwoord op 
en plaats een vinkje bij Re- 
member password. 
Boxee toont uw filmcollectie inclusief afbeelding van het dvd- 
hoesje en uitgebreide informatie. Stap 02 Automatisch doorzoeken bijvoorbeeld C:\Download, en kies Locatie toevoegen. Geef aan welke 
gegevens u wilt toevoegen uit deze map, bijvoorbeeld Video, Muziek 
en/of Afbeeldingen. Verander de instelling Daily naar Monitored om de 
frequence waarmee Boxee de map doorzoekt op te schroeven. 4ftVUftCLCWGta] INSTELLINGEM HAR£i SHARE NAM! SHfiflt lOCftllON (»Qj|a',Mavfe\F>lms Stifl iciifrt MEWAiypf @ VIDEO O MUZIEK f Y*»E OF SCAN^IMj O PWVATfclNfeYEW AtbbkllMttN , O ONtt O DAILY ,M0M(F0RE EXVERV REQUEMj Geef aan welke mappen Boxee automatisch moet doorzoeken 
op nieuwe mediabestanden. Stap 03: Ex perim enteren Boxee heeft bij een grote mediacollectie langere tijd nodig om alles te 
indexeren. Als u Boxee net hebt geinstalleerd en de bronnen waar uw 
films, muziek en foto's staan hebt toegevoegd, taat Boxee dan enige tijd 
met rust. U vindt vervolgens uw media terug onder de knoppen Afbeel- 
dingen, Films en Muziek. Boxee is zeer gebruiksvriendelijk. Experimen- 
teer en speel met het programma om de mogelijkheden te verkennen. 
Handig is de menuoptie History. Hier vindt u de media die u onlangs 

~ -.— ' hebt afgespeeld. On- 

j «s*p:a« —ia der Queue kunt u een 

J3 [fit CJ} # ifil afspeellijst maken van 

■ **-- 'consumeren'. Hier 

kunt u alles door el- 
kaaraangeven: van de 
laatste afieveringen H1H1!M1*»™ 4 r.",r,iir. i m a Wm ■ ■■■ «Ji.^ml — .—J— - . - J ._ - J . .. I. . 1 I I I i * H" LTCii^nt* <-£D, YouTube-filmpjes. Boxee is geoptimaliseerd voor tv en een afstandsbediening, maar het 
programma werkt ook prima met toetsenbord en computer. Navigeren 
doet u met de pijltjestoetsen, een stapje terug in het menu gaat met 
de Esc-toets en Enter bevestigt een keuze. U wisselt tussen weergave 
in een venster of volledig scherm met de toetsencombinatie Alt+Enter. 
In het menu Settings, Appearance, Region, Language kunt u de Neder- 
landse taal instellen. Standaard zoekt Boxee uw media in persoonlijke 
documentmappen. De mappen die Boxee bijhoudt, kunt u uitbreiden. 
Als u uw downloadmap toevoegt, verschijnen de films die u binnenhaalt 
automatisch in Boxee. Open InsteHingen Media en kies Local sour- 
ces. Klik op Add new source, blader naar de map die u wilt toevoegen, Boxee is zeer gebruiksvriendelijk en te bedienen met toetsen 
bord of afstandsbediening. Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. Beginner Expert 
4/2Q1QTIPS&TRUC5 CHECKLIST DOOR KEESKRICK CHECKLIST 

De keuze uit digitale camera's is zo groot, dat u kans loopt 
te verdwalen in het woud aan mogelijkheden. Met de tips 
uit deze Checklist kunt u het toestel kiezen dat het beste 
bij u past. Tip 01: Wensenlijst 5 Er zijn ontzettend veel camera's te koop en dat 
maakt het er niet makkelijker op om er net die ene 
uit te kiezen die het beste past bij wat u ermee 
wilt doen. Om u alvast gerust te stellen: slechte 
camera's zijn er eigenlijk niet meer. De ene ca- 
mera ligt beter in de hand, een andere heeft 
meer instelmogelijkheden, maar om een echte 
miskoop te doen, moet u wel heel goed uw best 
doen, Om niet overweldigd te raken zodra u 
over de drempel van de (internet)winkel stapt, 
Is het verstandig om thuis al op een rijtje te zet- 
ten wat u per se nodig hebt (uw eisen) en wat 
wel handig is als het op een toestel zit, maar 
niet erg als het ontbreekt (uw wensen), Dit lijst- 
je is uw houvast. Tip 02: Compactcamera U Digitale fototoestellen zijn grofweg te verdelen 
in drie soorten. Allereerst zijn er de compactca- 
mera's. Zoals de naam aangeeft, zijn dit kleine, 
compacte toestelletjes die u makkelijk mee- 
neernt, De kleinste exemplaren zijn zo klein en 
licht dat u die eenvoudig in uw jas- of broekzak 
laat glijden. U hebt er amper erg in dat u een ca- 
mera bij u hebt. Een instapmodelletje hebt u al 
voor rond de honderd euro en de prijzen (open 
door tot zo'n drie- £ vierhonderd euro. Door de 
© Tip 2 Compactcamera 1 s: 
een kleine behuizing met grote 
mogelijkheden. 


eenvoudige bediening en automatische wer- 
king hoeft u weinig van camera's en fototech- 
niek af te weten om mooie plaatjes te schieten. 
Wie toch grip wil hebben op het eindresultaat, 
kan wat zaken handmatig instellen, maar voor 
volledige fotografische vrijheid komt u al snel 
uit bij de meest geavanceerde en dus duurdere 
modellen. Tip 03: Spiegelref lex fl Wilt u een camera die razendsnel reageert en 
waarop alles instelbaar is, zodat u elke situatle 
de baas bent? Als het geen bezwaar is dat zo'n 
toestel een stuk groter is, dan is een spiegelre- 
flex wat u zoekt Met deze veelzijdige camera 
maakt u foto's in de allerhoogste kwaliteit. Een 
spiegelreflex bestaat uit een behuizing (body 
genaamd) waarop u een lens klikt Omdat de 
lens verwisselbaar is en er vaak tientallen van 
bestaan, kunt u precies diegene kiezen die u 
nodig hebt De prijs voor een eenvoudige body 
start bij ongeveer € 350,- en voor een paar tien- 
tjes extra zit daar meteen een kitlens bij, Spie- 
gelreflexen hebben veel instelmogelijkheden 
en lijken hierdoor wat ingewikkelder, maar dat 
valt reuze mee. Als u veel uitbreidingen koopt, 
zoals lenzen en een extra flitser, hebt u al snel 
een speciale fototas nodig. Met andere woor- 
<* Tip 3 Spiegelreflex: 

hoge kwafiteit, veel instelmogelijkheden 

en verwisselbare lenzen. den: u moet er wel iets voor over hebben en als 
u aileen af en toe een kiekje maakt, dan zal een 
compactcamera voor in uw jaszak een betere 
keuze zijn. Dan hebben we nog de gulden mid- 
denweg: een superzoom. Deze camera's met 
het uiterlijk van een spiegelreflex hebben een 
niet-verwfsselbare telelens met vaak meer dan 
20xzoom. 

Tip 04: C omfort cm Welke camerasoort u ook kiest, let ook op het 
gewicht en formaat van het toestel. Bij een ca- 
mera die u altijd bij u draagt, zal u eerder voor 
een licht en compact exemplaar kiezen, dan 
wanneer u er speciaal opuit trekt om foto's te 
maken. Houd er rekening mee dat bij een spie- 
gelreflex het gewicht van de verwisselbare lens 
er nog bij komt. Er bestaan lenzen dfe een veel- 
voud van het gewicht van de camera hebben en 
die enorm groot zijn, Kijk verder ook naar het 
bedieningsgemak: ligt de camera lekker in de 
hand, zijn alle knoppen goed bereikbaar en is 
het menu begrijpelijk. Een camera waarbij de 
lens wordt ingetrokken zodra u hem uitscha* 
kelt, is altijd een stuk compacter en beter op te 
bergen dan een toestel waarbij de lens volledig 
of gedeeltelijk uit de behuizing steekt. 
© Tip 4 Koop een camera waar u zich 
comfortabel bij voelt Tip OS: De lens a Een belangrijk onderdeel van elke camera is de 
lens, Objectief is een betere benaming, maar in 
het dagelijks (even spreekt iedereen over lens> 
Tegenwoordig hebt u vrijwel altijd met zoom- 
lenzen te maken. Via een knop op de camera 
of draairing op de lens bepaalt u hoeveel wan 
de orngeving er in beeld komt. In de groothoek- 
stand hebt u een brede blik op de wereld, dat 
is vooral handig als u een interieur of landschap 
op de Joto zet. Fotografeert u dieren in de vrije 
natuur of een dierentuin, dan gebruikt u vaker 
de telelens, daarmee haalt u alles flink dichter- 
bij. Een compactcamera heeft over het alge- 36 TIPS&TRUCS-4/2010 CHECKLIST 
© Tip 5 De kans dot de lens die u nodig 
hebt met bestaat, is bij een spiegelreflex 
erg klein. 

meen wat minder zoom (zoals 3x, 5x, of 10x) 
dan een superzoom (20x en hoger). Een spie- 
gelreflex geeft maximale vrijheid, want u kiest 
zelf de lenzen die het beste bij uw manier van 
fotograferen passen. Prijzen lopen op tot veie 
duizenden euro's. is vrijwel altijd hoger dan het eerste en mocht 
er geen verschil zijn, dan staat er maar £6n 
getal achter de dubbele punt. Het zijn diafrag- 
magetallen en hoe lager deze waarden zijn, 
hoe lichtsterker de lens is. Lager is dus beter! 
Zit er een groot verschil tussen beide getallen, 
dan fotografeert u bij wefnig licht het beste in 
de groothoekstand (maximale lichtsterkte). Bij 
verwisselbare lenzen zult u merken dat (icht- 
sterke exemplaren een stuk groter, zwaarder 
en vooral duurderzijn. Tip 06= Zoomlens m Als u voorwerpen dichterbij kunt halen met een 
zoomlens, heet dit optische zoom. Vaak zit er 
als extraatje ook nog digitale zoom op een ca- 
mera. In dat geval wordt alleen het midden van 
de foto gebruikt, zodat het lijkt alsof u met een 
echte lens hebt ingezoomd. In feite gooit de ca- 
mera alle beeldinformatie langs de randen weg 
en dat verklaart waarom de foto minder mooi 
wordt Gebruik digitale zoom daarom Never 
niet, of in ieder geval zo min mogelijk. Neem 
het al dan niet aanwezig zijn van digitale zoom 
nooit mee in uw aankoopbeslissing, Kijk altijd 
naar de hoeveelheid optische zoom, want die 
geeft de beste kwaliteit. 
O Tip 7 De lichtsterkte staat aan de 
rand van de lens. Tip 07: Lichtsterkte mm 


Om te fotograferen is licht nodig. Een licht- 
sterke lens vangt meer licht op, zodat u ook bij 
weinig licht foto's kunt maken. Aan de voorkant 
van een objectief staat als het goed is een aan- 
duiding, zoals 1:2,8-4.5. Van de twee getallen 
na de dubbele punt, geeft het eerste getal de 
lichtsterkte aan in de groothoekstand en het 
tweede die in de telestand. Dat tweede getal Tip 08: Filmen 4 


.1 fl 

Een beetje fototoestel kan filmen. Waren dat 
in de begintijd vooral schokkerige filmpjes van 
lage kwaliteit, moderne camera's doen dat een 
stuk beter. Steeds vaker hebben de films HD- 
kwaliteit (1280 x 720) en Full HD-kwallteit (1920 
x 1080), zodat ze optimaal zijn te bekijken op 
een breedbeeldtelevisie. Een echte vervanging 
Accessoires B Met een beschermtasje gaat uw compact* 
camera langer mee. Probeer in de winkel 
of het toestel er goed inpast Voor een 
spiegelreflex met zijn toebehoren hebt 
u al snel een grote f ototas of f otorugzak 
nodig. Een statief is handig om opnamen 
bij weinig licht te maken. Er zijn kleine 
handzame exemplaren te koop die u zo 
in uw zak stopt, maar ook grote exem- 
plaren voor een zwaardere superzoom 
of spiegelreflex. Zit er een f litsschoen 
bovenop de camera? Dan is een losse 
flitser een goed idee. U hebt dan na- 
genoeg geen last van rode ogen en het 
flitsbereik is groter. Groepen en kamers 
zijn er beter mee te verlichten dan met 
het flitsertje in de camera. Geavanceerde 
camera's kunnen op afstand worden be* 
diend. Handig om 's naehts triliingsvrije 
foto's te maken. Er bestaan zowel draad- 
ontspanners als afstandsbedieningen die 
via inf rarood werken. 
4/2010* TIPS & TRUCS 37 CHECKLIST 
Waar op letten? 3 Behalve een fototoestel , hebt u ook een 
geheugenkaartje nodig om de foto's op 
fe slaan. Er bestaan diverse soorten. 
De meest gangbare zijn momenteel SO 
en CompactFlash (CF). CompactFlash 
zien we eigenlijk alleen nog op een aantal 
SD(HC)-koartjes zijn in steeds meer 
camera's te gebruiken. 

spiegelreffexen, maar 5D wordt in steeds 
meer camera's gebruikt. De twee modern- 
ste varianten zijn SDHC en SDXC, met als 
voornaamste verschil een grotere opslag- 
capaciteit en hogere snelheid dan gewone 
SD. Welk type er in een camera past, 
staat in de handleiding en vaak ook op 
het doosje. Het is belangrijk hiergoed op 
te letten, want anders werkt het kaartje 
niet. Kaartjes komen ook in verschillende 
snelheden. De snelste kaarten zijn peper- 
duur en hebben alleen zin in een snelle 
camera, zoals een topmodel spiegelreflex. 
Voor de meeste compactcamera's vol- 
staan de wat langzamere kaarten prima. 
Koop wel Never een kaartje met een 
hogere opslagcapaciteit, want u schiet 
hem anders vrij snel vol . Zo kost een 8 CB 
kaartje nog maar een paar tientjes en dat 
is echt geen weggegooid geld. voor een videocamera is een fototoestel nog 
niet Zo kunt u op een compactcamera vaak de 
zoomlens niet gebruiken tijdens het filmen en 
wordt er alleen bij de start scherpgesteld. Het ver- 
schilt per cameramodel, dus is dit iets om extra 
op te letten als u graag filmt. Een vrij recente 
ontwikkeling is dat ook spiegelreflexcamera's 
in HD filmen. Doordat het scherptegebied heel 
nauwkeurig is in te stellen, doen uw filmpjes al 
snel aan een heuse speelfilm denken! genaamd), zodat ook de gemaakte foto erop is 
terug te zien. Een zoeker lijkt misschien ouder- 
wets, maar helpt wel om het toestel steviger 
vastte houden. Tip 09: Draaibaar scherm P Het grote voordeel van een digitale camera is 
dat er een kleurenscherm op zit Op een aantal 
camera's zit zelfs een draaibaar of kantelbaar 
scherm. Ideaal als u het toestel niet pal voor uw 
gezicht kunt of wilt houden. Over een menigte 
heen fotograferen, laag bij de grond werken, 
of om een hoekje fcijken, het kan allernaal zon- 
der uzelf in rare houdingen en posities te ma- 
noeuvreren. Omdat het scherm zo belangrijk is, 
moet het onder alle omstandigheden goed zijn 
af te lezen. Dus ook in de feile zon. Helaas pres- 
teert niet elk schermpje dan even goed, dus is 
dit iets om op te letten. Ga daarom het liefst op 
een zonnige dag op carnerajacht! 
O Tip 10 Die vele miljoenen pixels op de 
sensor leggen somen het beeld vast. Ti p 11 = Meer is beter? |J) 
© Tip 9 Met een draaibaar scherm maakt u f oto's in de meest 
vreemde posities. Tip ID: Zoeker 
Op een spiegelreflex kijkt u door de zoeker en 
controleert u achteraf op het scherm of de foto 
is gelukt Steeds vaker kan het scherm echter 
ook tijdens het fotograferen worden gebruikt. 
Dit heet LiveView. Op een compactcamera is 
een zoeker vaak ver te zoeken. Zit hij er wel 
op, dan is het bijna altijd een apart oogje waar- 
mee u niet door, maar langs de lens kijkt. Wat 
u dan ziet, komt niet 100% nauwkeurig op de 
foto. Het is dan ook alleen bedoeld voor nood- 
gevallen, zoals wanneer het scherm onleesbaar 
is door de telle zon. Op een superzoom kijkt u 
via de zoeker meestal wel door de lens t zodat 
goed is in te schatten wat er op de foto komt 
en wat niet, Ook zijn ze daar vaak digitaal (EVF Meer is beter, wordt vaak gezegd. Een auto met 
meer pk's accelereert en rijdt sneller, een came- 
ra met meer megapixels maakt mooiere foto's. 

Dit laatste valt echter 
nog te bezien. Vooral 
op compactcamera's is 
eerder het tegenover- 
gestelde waar: juist 
minder is hier beter. Er 
zit een kleine beeldsen- 
sor in, veel kleiner dan 
in een spiegelreflex. Op 
een grote beeldchip 
is er veel ruirnte voor 
alle pixels en wordt 
het licht zuiverder op- 
gevangen. In een com- 
pactcamera zitten a I 
die megapixels enorm dicht op elkaar gepakt en 
dit komt de kwaliteit niet altijd ten goede. Laat 
u daarom niet gek rnaken met enorme aantallen 
megapixels. Een camera met 10 megapixels kan 
zomaar betere foto's ma ken dan een toestel met 
15 megapixels! Tip 12: camera a Steeds meer camera's nemen u al het werk uit 
handen. Het toestel herkent zelf of het om een 
portret, zonsondergang of landschapsfoto gaat. 
Kortom: richten, inzoomen en klikken volstaat 
Ook te donkere delen op een foto worden au- 
tomatisch lichter gemaakt. Het grote voordeel 
hiervan is dat u zich amper in de werking van 38 TIPS &TRUCS -4/2010 CHECKLIST L de camera hoeft te verdiepen. Wat een gemak! 
Nu is een camera een machientje, dus ook al 
komen er mooie plaatjes uit, het kan vaak nog 
wet iets beter. Dan is het prettig als de camera 
lichtjes is bij te sturen. Bijvoorbeeld door aan 
te geven waar het toestel op moet scherpstel- 
len, of door de belichting te verfijnen. Wie zich 
wel in de camera wil verdiepen, kan het heft 
helemaal in eigen hand nemen door nog meer 
dingen handmatig in te stellen. U bepaalt dan 
zelf hoe de foto wordt, en niet de camera. Kies 
dan wel voor een camera waarop dit mogelijk 
is. Als u er een keertje geen zin in hebt, kunt u 
het altijd nog aan het toestel overlaten. 


Tip 13: o Fotografeert u onder zware omstandfgheden? 
Zoals in de regen of tijdens een zandstorm? 
Glipt een camera wel eens per ongeluk uit uw 
vingers of hebt u kinderen die hem soms laten 
stuiteren of mee de badkuip in nemen? Spe- 
ciaal voor die gevalten bestaan er schok- en 
weerbestendige camera's. Laat u die stuiteren 
of vergeet u hem uit uw zak te halen tijdens de 
traditionele nieuwjaarsduik, dan zit er hooguit 
een krasje en een spatje water op de behuizing, 
maar het toestel kan daar prima tegen en blijft 
gewoon werken. Jufst omdat ze onder ornstan- 
digheden werken waarin gewone toestelfen 
het laten afweten, zijn er heel bijzondere foto's 
mee te maken. 
O Tip 13 Plons! Tip 14: Spiegelloos sg Sinds kort bestaat er een nieuwe camerasoort. 
Het is een spiegelreflex zonder Spiegel, ook 
wel compactcamera met verwisselbare lens genoemd. Kortom: een technisch verhaal waar 
we u niet mee gaan vermoeien. Waar het op 
neerkomt, is dat u foto's met de hoge kwali- 
teit van een spiegelreflex maakt, terwijl u met 
een redelijk compacte camera rondloopt. De 
behuizing van de camera (body) is ongeveer 
twee centimeter platter en om de camera zo 

compact mogelijk te houden, zit er soms niet 

eens een flitser of zoeker in, lets om goed op te 
letten. Dit nieuwe cameratype is nog erg duur, 
alleen de body kost u al meer dan vijfhonderd 
euro. De lens die u erop klikt T is smaller dan 
eenzetfde exemplaar op de spiegelreflex, maar 
in vergelijking met een superzoom of compact- 
camera erg groot. 
® Tip 14 Ben nieuw soort camera met de 
kwatiteit van een spiegelreflex, maar net 
een maatje kleiner. Tip 15: Lichtgevoeligheid UJJJJ De lichtgevoeligheid van een camera wordt 
steeds groter, waardoor u ook bij weinig licht 
foto's kunt maken zonder te flitsen. Met name 
spiegelreflexen worden hier beter in en nog 
even en uw camera maakt nachtfoto's alsof 
het klaarlichte dag is! Was een iso-waarde van 
400 ooit al veei, nu hebben we soms te maken 
met iso 6400, 12800 en zelfs 102400! Ook corn- 
pa ctcamera's schermen met hoge lichtgevoe- 
ligheden, maar hier is enige voorzichtigheid 
geboden. De kleine beeldsensor werktbij hoge 
lichtgevoeligheden minder goed r zodat uw 
foto's spikkelig worden door digitale beeldruis. 
Prima dat het kan, maar gebruik die hoogste 
standen alleen in noodgevallen en maak vooraf 
proefopnamen om te zien wat u nog acceptabel 
vindt. Bekijkt u foto's alleen op het scherm en 
plaatst u verkleinde exemplaren op het inter- 
net, dan zal het minder snel opvallen dan wan- 
neer u kamerbrede posters maakt © 
Accu of batterijen [jllU Een camera gebruikt batterijen of een 
accu voor de stroomvoorziening. Beide 
hebben zo hun voor- en nadelen. Bat- 
terijen zijn voor meerdere apparaten te 
gebruiken en u laadt ze met een 'gewone 1 
o p lader overal op waar een sto pcontact 
is. De camera wordt er wel zwaarder door 
en is meestal wat groter omdat er al snel 
twee tot vier exemplaren nodig zijn. Een 
accu is een stuk lichter en u maakt er 
meer opnamen mee dan op batterijen , 
maar u hebt er wel een aparte oplader 
voor nodig. Die wordt met de camera 
meegeieverd, maar u moet hem niet ver- 
geten mee te nemen op vakantie, Ook is 
het verstandig een reserveaccu te kopen, 
zodat u niet onverwachts met een lege ca- 
mera komt te zitten. Accu's zijn merkge- 
bonden en een stuk duurder dan gewone 
batterijen. Ook passen ze vaak maar in 
enkele cameramodellen. Nieuwe camera 
betekent daarom vaak ook: nieuwe accu's 
kopen. 
Accu's passen altijd maar in een paar 
cameramodellen. 4/2010-TIPS&TRUCS 39 
FREEWARE DOOR FRANK DE GRAAF Bfi ROBBIN OOIJEVAAR FREEWARE 

Slimme oplossingen voor ruimtevretende zaken zijn altijd 
welkom, zoals Similarity, dat dubbele muzieknummers 
opspoort. En voor een leuke game zijn we ook altijd in. 
Probeer eens Kingdom of Llunia! Tip 01 Dubbel m In iedere muziekverzameling duiken ze op: 
dubbele nummers. Dat is zonde, want het 
kost veel ruirnte. Gelukkig kunnen de meeste 
muziekprogramma's deze dubbele nummers 
zonder probfemen herkennen, maar het gaat 
ook heel vaak mis. Vaak dienen de nummers 
exact gelijk te zijn en identieke muziekinfor- 
matie te bevatten. Dat is meestal niet het ge- 
val als het tweede nummer een andere bron 
heeft. Similarity is daar de oplossing voor. 
Dit programma geeft in een percentage aan 
in welke mate nummers met elkaar overeen 
komen. Dat zoekt makkelijk naar vergelijkba- 
re muziek, maar dubbele nummers worden 
er helemaal snel ultgepikt De werking van 
Similarity is reuze eenvoudig. Voeg de map- 
pen met de muziekbestanden toe na het star- 
ten en wachttot het programma een analyse 
heeft uitgevoerd. Dat kan een behoorlijke 
tijd in beslag nemen. In het resultatenscherm 
worden de nummers getoond die vergelijk- 
baar zijn. Als het percentage maar een paar 
procent is, dan gaat het om een ander num- mer, Boven de 80 procent begint het er sterk 
op te lijken, maar kan het bijvoorbeeld nog 
steeds een cover zijn. Onder de rechter- 
muisknop zit een afspeelknop om de beide 
bestanden te kunnen beluisteren. Mochten 
ze overeenkomen r dan kunt u met dezelfde 
rechtermuisknop direct het dubbele bestand 
verwijderen. Similarity werkt met mp3-, 
wma-, ogg- f wav-, flac-, ape-, wv- en rnpc-ge- 
luidsbestanden. De enige veel voorkomende 
die in het rijtje ontbreekt, is het door ITunes 
gebruikte aac-formaat. Dergelijke nummers 
worden niet herkend. 
Similarity, www.music-siniilarity.corn Tip 02; Bur eaublad fi Sysfnternals Desktops is al een tijdje op de 
markt en de laatste jaren zelfs onder de vleu- 
gels van Microsoft,, maar het is nu vernleuwd 
en geschikt gemaakt voor Windows 7. Het 
piepkleine programmaatje breidt uw bureau- 
blad uit naar vier bladen, net zoals u gewend 
bent onder Unix of OS X van Apple. Kles zelf ■■^■■^M jp Strntfirity 
Files Scanning Tools Help 
_. o 
PJcS Rnuti (S54) hfMOO Riek Restanques Feat, Linda Let Hopkins - T- 

_\017 Houic Dreamers - Power Of Rain (Club brten 

...VOW Whiteside & Jorge Martrn S - House Music (J 
,..',008 (van Brooks - Nice Girl [Dj Bam Bam Extende 
..AG20 Mark Oh - Scatman (Major Toth RemnO.mpl 
».W22 Widdrfe - 1 Dent Want You (E-Thundtf Peak 
OV.V03G Otablo* - Get High (Oirty Freak Mbt).mp3 
..A041 Kris! Van • Summer (Memories) (Housebrc 
.«\0G2 Owen fliSven Luv - Liftin Up ^Houscshaker F 
...\0W Cat Vj Boyler Feat Doctor M And Albert Dj - 
-AW* Whiteside & Jorge Martin S - House Music (I 
.„\008 Ivan Brooks - Nice Girl (Dj Bam Bam Exfendc 
.-A.M. 7 House Dreamers - Power Of Rain (Club Enter 
4.A02C Mark Oh - 5catm«n (Major Tosh Rcmn).mp: 
..A022 WideW e - 1 Oont Want Von (t-Thunder Peak 
CA..A036 Diablos - Get High {Dirty Freak Mix).mp3 
,.\04l Krist V*« p - Summer (Memories) (Housebrc 
-.VOU Owen & Sven Luv • Liftin Up (.HouseshakerF 
,.A076 Cat Vs Boyter Feat Doctor M And Albert Dj - 
-Atria jwifut Mm*da* - My Love b Your Love IDano % content %tags 

lOJMaZTl 14.7% 2*% 1 24.3% 0.2* "u% 18.7% 15% 14,7* I 243% 

f 0,2% 

I 13% 

I 13% 100IF& Duration 

6:49 
7:22 
6-35 
7*3 
7:14 
&19 
5:13 
6:40 
4:36 
5-00 
6-JS 
7*3 
722 
7:14 

9Q9 

5:13 
«:40 
4:36 
5:00 

4 56 Si« 

11 52 Mb 
1055 Mb 
11.31 Mb 
1140 Mb 

14.93 Mb 

8.37 Mb 

10.94 Mb 

7.38 Mb 
6.02 Mb 

10.55 Mb 
1131 Mb 
11.82 Mb 
11.60 Mb 
1453 Mb 

8.37 Mb 
1054 Mb 

7.38 Mb 
8.02 Mb 
750 Mb Bitrate 

224,00 Kbit 
224.00 Kbrt 
224.0? Kbrt 
224.00 Kbit 
224-00 Kbit 
224J00 Kbit 
224.00 Kbrt 
224jO0Kbrt 
224,00 Kbit 
22450 Kbit 
224jO0 Kbit 
224/30 Kbrt 
224JW Kbit 
224.00 Kbit 
224.00 Kbit 
224JJ0 Kbit 
224.00 Kbit 
224.00 Kbit 
224.00 Kbit 
224.00 Kbit Artist 


Trtl * 


Rick Restanques Feat. Linda. L 


Toi 


House Dreamers 


Po\j 


Whiteside Si Jorge Martin S 


Ho 


Ivan Breaks 


Nit 


Mark Oh 


Sets 


Wid elite 


ID4 


Diabtos 


Get 


Kri*t Van D 


Sur 


Owen & 5ven Luv 


Lift 


Cat Vs Bo-yler Feal Doctor M A 


Clu 


Whiteside & Jorge Martin S 


Ho 


Ivan Brooks 


m 


House Dreamers 


Poi 


Mark Oh 


Sea 


vVideirfe 


ID< 


Diablo* 


Get 


Krist Van 


Sur 


Owen & Sven Luv 


Lrft 


Cat Vj BoyJtf Feal Doctor M A 


Clu 


Janina Minados 


Mv * 


in S64 duplicated 
Cache: 200 New.- 200/200 
® Tip 7 Similarity herkent vergelijkbare muzieknummers en biedt de mogelijkheid om dub 
bele te verwijderen. een toetsencombinatie, bijvoorbeeld Alt+1, 
2, 3 of 4 en spring meteen naar het gewenste 
bureaublad, Het voordeel is dat uw scherm 
minder snel volloopt en u het overzicht kunt 
bewaren. Desgewenst kan Systlnternals Desk- 
tops gelijktijdig met Windows starten. Behalve 
via de door u gekozen toetsencombinaties is 
het ook mogelijk om van bureaublad te wisse- 
len via het icoontje in hetsysteemvak. 
Syslntemals Desktops, technet.microsoft. 
com/en-us/sysinternalsr'ccgl 7881 .aspx 
© Tip 2 Met Syslntemals Desktops vervier- 
voudigd u eenvoudig uw bureaublad. Tip Spelletje B Kingdom of Llunia is een uiterst eenvoudige 
Role Playing Game (RPG), maar wel een met 
een leuk verhaal. In het begin is er wat lastig 
doorheen te komen en dat komt met name 
omdat het zich elders in het heelal afspeelt 
en u alle namen van planeten en personen 
moet leren kennen. Wie het Engels machtig 
is, heeft er echter een erg leuk spel aan zo- 
lang u zich door het begin heen kunt bijten. 
Let op, want de download is als rar-bestand 
ingepakt. Om dat uit te pakken, hebt u de 
sharewareversie van WinRar nodig (www. 
rarlabs.com) of het freewareprogramma 7zip 
(www.7zip.org). De installatie I i j let onder Win- 
dows 7 te mislukken, maar dat komt alleen 
maar omdat er geen daadwerkelijke installa- f Uwu rHOJi. i*i*mi<*)£ i&l&^i? ^%&(%ti W -~ 


Wian , % T P rr B p; W 


..while 1 liateto brcsakom normal ijositivc? 
start to Ihe day, I would llkc» to pddmss d 
iltiiun IlidiJ. has Ixjort r.iit.tjl.tl incj. Tip 3 Kingdom of Llunia is een klein, 
maar leuke role playing game. 40 TIPS &TRUCS -4/2010 FREEWARE 
tie wordt uitgevoerd - de bestanden worden 
alien uitgepakt. Klik op game.exe om het spel 
dan uiteindelijk te starten. 
Kingdom of Uunia, www.satunea.org Tip 04: Traagi 7 w Hebt u vaak last van een haperende internet- 
verbinding? Simple Ping houdt een oogje in het 
zeil en geeft met een kleurig icoontje in het sy- 
steemvak aan hoe het met de vertraging op uw 
internetaansluiting is gesteld. Groen betekent 
dat er niets aan de hand is, bij geel is vertraging 
merkbaar in de zin dat online gamen nauwelijks 
zin meer heeft en bij rood is er sprake van een 
grote vertraging. Nu hebben gamers weinig 
aan een icoon in het systeemvak, maar geluk- 
kig biedt Simple Ping daar een oplossing voor 
door op verschillende manieren op hetscherrn 
getoond te kunnen worden. U kunt twee ver- 
sies downloaded De tweede is zonder instal- 
latieprogramma en bevat zelfs een klein regis- 
terbestandje om alle sporen van Simple Ping ub 
gebruik te verwijderen. 
Simple Ping, www.pcwintech,com/ 
simple-ping * Settings - Simple Ping - By PcWfnT< r Pino Sotting* 

IP to Ping] C I94.l00.2i.5l 

Ping Evcryt | fc St. TTUJJ233 (1-235) 
Timeout: [2500 ms Trav Ico« DtfinittoMi 
^ - Pirvgj 300ms or higher, 
f [ - Pings HOmu to 2»9nu. 
1 ■ Plngi iVhmor 1o<mmh* V 
Ping Monitor Setting* 
Width: Rounded C of rver 5il«: 


<? Nonrut 

r Bkfld To Oufetop 

C EhiUi Transparency (Won Cho*t Mode); 

C Enxbi* Ghost HodU «v/Tr*ntpjtr*ncy : 

Always On Top Background Color :| 
T«*t Colon [ 
Ttarfc Fiontr ... j Current Vwvfen; 1.0.2 

f~ Stwt «t Windows Startup 

■q— — — ~T~n"~~'gB ~ S*vt Setting* ■ ■■ ."..." „_ 


© Tip 4 Simple Ping kan boven op het 
scherm werken en in het systeemvak, 
maar ook op een tweede monitor. Tip 05 Helpbestand LCTO Helpbestanden die bij Windows en andere pro- 
gramma's worden meegeleverd, hebben vaak 
een gecompileerd html-formaat met de exten- 
sie xhm. U kunt er eenvoudig weer een nor- 
maat en bewerkbaar html-bestand van maken 
met CHM Decoder. Het programma heeft geen 
installatie nodig en kan direct gestart worden. 
Op het tabblad Decode kunt u de omzetting in 
gang zetten. Het resultaat is een html-bestand. 
CHM Decoder, www.gridinsoft.com/chm.php Open File 
File irrf amotion 
Htonarfte 
CHM name Fie size (bytes] 
Butt-in lies 


© Tip 5 Helpbestanden zet u makkelijk 
om in een bewerkbaar formaat met CHM 
Decoder. TipO Watermerk at U kunt er weinig aan doen als anderen uw di- 
gitate foto's die u op het web heb gezet kopie- 
ren. De wet biedt deze mogelijkheid nu eenmaal 
mits het voor eigen gebruik is. Het lastige is 
echter dat u er geen zicht meer op hebt wat er- 
mee gebeurt nadat iemand een legale kopie van 
uw werk heeft gernaakt Er zijn programma's 
waarmee het mogelijk is om de foto in een flink 
aantal stukjes te hakken waardoor het een flinke 
klus wordt om alles weer aan elkaar te plakken. 
Vaker komt het voor dat een foto is voorzien 
van een watermerk waardoor deze niet meer 
op andere plaatsen te gebruiken is. Dat is een 
flinke klus, maar Watermark Image Software 
kan deze klus automatisch voor uw uitvoeren. 
Kies de map met bronbestanden en geef aan 
waar de aangepaste foto's geplaatst moeten 
worden. Eventueel hebt u ook de mogelijkheid 
om ze tegelijkertijd aan te passen naar een klei- 
ner en minder interessant formaat. Het water- 
merk kan een stuk tekst zijn dat u boven, onder, 
midden, links of rechts kunt plaatsen, maar een 
plaatje is ook mogelijk. Kies een font, kleur en 
fontgrootte en bekijk eventueel het voorbeeld. 
© Tip 6 Watermark Image Software kan op 
iedere plaats van de foto een watermerk 
van uw keus plaatsen. Netwerkinfo Wat gebeurt er? raff Ratelende schijven en netwerkkoontjes 
die maar blijven knipperen duiden heel 
vaak op netwerkactiviteit, maar fang 
niet alt ij d is duidelijk wat er nu precies 
gebeurt. ProcNetMonitor biedt meer 
inzicht Het brengt alle processen met 
netwerkactiviteit in kaart en geeft daar 
vee I interessante informatie over. Klik 
op een proces of programma om te zien 
met welke ip-adressen het verbinding 
maakt. Het omgekeerde kan ook. Ais u 
in uw routeriogs ziet dat er veel verkeer 
over een bepaatde poort loopt, dan kunt 
u met ProcNetMonitor achterhalen welke 
programma's of processen er verantwoor- 
delijk voor zijn. Eventueel kunt u deze 
programma's de nek omdraaien door 
op de Kill Proces-knop te klikken. Doe 
dat echter niet te snel, want de meeste 
processen zijn legitiem of zelfs nood- 
zakelijk voor Windows. Zoek eventueel 
eerst met Google op de procesnaam om 
meer informatie te vinrien. Er zijn veel ge- 
spetfallseerde websites die verkiaringen 
geven zodat u weet of u met een norm a ai 
onderdeel of een kwaadaardig programma 
te maken hebt. 

ProcNetMonitor, securityxploded.com/ 
procnetmonitor.php 
ProcNetMonitor brengt processen en 
programma's die het netwerk gebrui- 
ken in kaart en spoort ook applicaties 
op bij verkeer over bepaalde poorten. 


4/20T0 TIPS&TRUCS 41 


FREEWARE 

Direct uploaden s De gratis albumsoftware Picasa (http:// 
picasa.google.com) van Google is een 
pareltje als het gaat om grote hoeveelhe- 
den foto's beheren. Ook kunt u met Pfcasa 
de meest voorkomende beeldbewerkingen 
uitvoeren, foto's afdrukken, ze sturen 
naar een afdrukcentrale op internet of in 
een webalbum plaatsen. Voor dit laatste 
worrit de eigen dienst Picasa Web Albums 
gebruikt (http://picasaweb.google.com). 
Als u actief bent op Facebook r is het wel 
zo prettig om een koppeling te hebben 
tussen Picasa en Facebook zodat u direct 
vanuit Picasa foto's naar uw Facebook- 
pagina kunt sturen. De speciale Facebook- 
uploader geeft Picasa een Facebook-knop 
waarmee u foto's in een keer toevoegt a an 
uw pagina. Zorg dat Picasa is gemstalleerd 
en ga naar http://apps.facebook.com/ 
picasauploader. Kirk op Install now om 
de knop te installeren. De werking is vanaf 
nu kinderlijkeenvoudig. Selecteereen of 
meerdere foto's en klik op de Facebook- 
knop. Meld u aan met uw Facebook- 
wachtwoord en geef aan in welk album 
u de foto's wilt plaatsen in uw account. 
Bevestig met Upload en de foto's staan 
op internet; 

Picasa Facebook Uploader, http://apps.face- 
book.com/picasauploader 
Dankzij de Picasa Facebook Uploader 
hebt u het beste van twee werelden: 
Picasa op uw computer en foto's snel 
op uw Facebook-pagina. De kleurcodes moeten in een hexadecimale 
waarde worden fngegeven. Die begint met een 
#, bijvoorbeeld #OOOOFF voor blauw. Meer co- 
des staan op www.w3schools.com/tags/ref_co- 
lor_tryit.asp. Als u deze waardes niet invult, dan 
loopt het programma vast, Andere waardes zijn 
bijvoorbeeld #FFOOOO voor rood t #000000 voor 
zwart en #FFFFFF voor wit. Een klik op de start- 
knop zorgt ervoor dat de foto's worden voor- 
zien van een keurlg watermerk. 
Watermark Image Software, www.water- 
mark-image.com Tip Volume m Windows is er met versie 7 nog steeds niet in 
geslaagd om de volumeregeling yaw het geluid 
mooi weer te geven. In het gunstigste geval 
krijgt u groene streepjes die we kennen van tv's 
van meer dan twintig jaar geleden, 3RVX brengt 
Windows een stapje dichter bij 2010 en zorgt 
voor een fraaie weergave van de volumerege- Tip 07 E-book a E-books lijken nu echt door te gaan breken. De 
hardware is inmiddels betaalbaar en ook het 
aanbod van digitale boeken neemt steeds ver- 
der toe. Calibre is een e-book beheerprogram- 
ma. Het koppelt met uw e-reader en kan boeken 
voor u uploaden. Naast digitale boeken is het 
ook mogelijk om berichten van kranten te down- 
loaded Het goede nieuws is dat Calibre niet al- 
leen in het Nederlands werkt, maar ook kan put- 
ten uit Nederlandse bronnen. Niet alle kranten 
zitten er standaard bij, maar wel de Volkskrant, 
Trouw, NRC next, nu.nl en Vrij Nederland. In Bel- 
gie zijn eveneens zeven kranten beschikbaar, 
maar wie het Engels machtig is, kan honderden 
nieuwsbronnen toevoegen. Naast de kranten 
is het uiteraard ook mogelijk om echte e-books 
toe te voegen. Calibre beschikt over uitgebreide 
conversiemogelijkheden om ieder boek leesbaar 
op uw e-reader te brengen. 
Calibre, calibre ebook.com 
O Tip 8 3RVX geeft Windows iets dot Mac- 
gebruikers aljaren hebben: een fraaie 
volumeregelaar op het scherm. 

ling. Onder het motto 'beter goed geptkt dan 
slecht bedacht' is de look & feel volledig afge- 
keken van Apple. Start 3RVX op r\a de installa- 
tie via het startmenu. Er verschijnt een icoontje 
van een wit luidsprekertje in uw systeemvak 
(naast het Windows-klokje). Klik met rechts op 
dit icoontje en kies Settings {Instellingen}. 
Plaats een vinkje bi] Run on Windows star- cai CBa 
® Tip 7 Catibre is een prettig Nederlandstalig programma waarmee u e-books kunt 
beheren en op uw e-reader kunt plaatsen. 42 TIPS &TRUCS 4/2010 tup om ervoor te zorgen dat 3RVX autornatisch 
opstart De volumeregeling verschijnt in beeld 
als u het volume bijstelt via de knoppen op uw 
multimediatoetsenbord. Als u dit niet hebt, 
houd dan de Windows-toets ingedrukt en draai 
tegelijkertijd rustig aan het muiswieltje. 
3RVX, http://matt.malensek.net Tip 09: Screendump s Met enig kunst en vliegwerk kunt u via de knop 
Print Screen een foto maken van uw beeld- 
scherm. Plak de foto in Paint en u kunt de af- 
beelding opslaan als bestand. Dit kan eenvou- 
diger dankzij PrtScr. Start PrtScr en druk op de 
Print Screen-knop van uw toetsenbord, Het 
beeldscherm krijgt een waasje. Omcirkel met aandacht Als Tips & Trucs-lezer zult u wellicht 
meer dan gemiddeld vragen op u afgevuurd 
krijgen over haperende computers. Om effec- 
tief te kunnen helpen, is het prettig om achter 
de probleemcomputer plaats te nemen. Dankzij 
CrossLoop hoeft u hiervoor de deur niet voor 
uit! Met CrossLoop neemt u via internet een 
beeldscherm over. Ingewikkelde instellingen 
hoeft u niette maken, iedereen kan CrossLoop 
bedienen. Start CrossLoop op beide computer 
De hulpbehoevende opent het tabblad Delen, 
geeft telefonisch de toegangscode aan u door 
die in beeld verschijnt en klikt op Verbinden. 
U opent Crossloop, kiest het tabblad Toegang 
en voert de verkregen toegangscode hier in. 
Nadat u op Verbinden hebt gekiikt, kunt u 
het scherm ovememen, Na gebruik kunt u 
CrossLoop verwijderen of bewaren voor een » Compsittr fr » *i 


rcorinc kcppuipgrn. 
1 g fctuae* 
[ i fleiCTltlij|lt gnvi 
P ZotSuaptfcreMen 
jaenbAA* 


A 


M»; i 
■ 8uft aubtid 


$ 
i 


| Rr»bb'n 


r 
i 
i 
# 


;•• Computer 


...WDlTBflX) Nasm Type 

Viits«hi|frtdtJons Q] Iquit groo«« OercHikb-vn ruiinte ^ts> I",* GedHldeMunlftVlJM.lH.L 
g* NttHOp (\\phyifi*-pfy*aQ (* 
M* Mijn wtbrtti fcjMSN 
■ MoiyHomc Remote Btcfcup 

| Nok ii P'hane Browser 
WFRKP(| J 

|IS B ■■■ ■l55G0bcsrli'H' . 

Appamtn m«t veiYiiuelbare opslag (1) 
Ovd-iw-jt»tion {&) 

'jfdfeliieMunpk OwigG) ' ■riv.iri , niGBOi»rUl. MelHDO (\\Phys»lM- phy»*i; 

-3Ti Mijn websites btj MSN MoayHorne Rtmot* Backup Nofci* Phone Brmrtt* SkyOriwt Explorer P r- - ' • •.!•.. 4.00 GB 


"THUtS 

Irrteffl?} C©re{TM)3 Duo - 


titwni Computtr © 77p 9 PrtScr 'fotografeert' uw beeldscherm en bewaart het resuttaat als fotobestand. 

de linkermuisknop een gedeelte van het scherm 
dat u wilt bewaren als schermafbeelding. Houd 
de Ctrl-toets ingedrukt als u een vierkante ar- 
cering wilt maken. De selectie zweeft vervol- 
gens als een 'doek in de wind' en er verschijnt 
een keuzemenu van PrtScr. Met de knop Save 
as bewaart u de schermafbeelding als bestand. 
De knop E-mail plakt de screenshot als bijlage 
in een mailtje. Dit laatste is handig als u bijvoor- 
beeld een foutmelding wilt doorsturen, 
PrtScr.www.fta5tarta.com Tip1D;Hulp We hebben CrossLoop al eerder behandeld in 
Tips & Trucs t maar brengen de nieuwe versie 
van dit pareltje graag nog een keer onder uw 
Tip 10 CrossLoop is een ideaai hulp- 
middel om vhenden en fomilie via inter- 
net te helpen met computerproblemen. FREEWARE 

Usb-stick SHS De bankkluis die niette kraken is, bestaat 
niet. Dit geldt ook voor computerbevei- 
liging. Met dit gegeven in het achter- 
hoofd is USB Safeguard toch een leuk 
programma. USB Safeguard maakt het 
eenvoudig om bestanden dp een usb-stick 
te beveiligen met encryptie. Download 
USB Safeguard en kopieer het program- 
mabestand usbsafeguard.exe naar uw 
usb-stick. Start USB Safeguard door op 
usbsafeguard.exe te dubbelklikken 
en geef een hoofdwachtwoord op. USB 
Safeguard vraagt of u het wachtwoord 
wilt bewaren als tekstbestand. Met de 
knop Encrypt all worden a lie bestanden 
op de usb-stick beveiligd. U kunt ook per 
bestand of map beveiligen. Sleep in dit 
geval de bestanden die u wilt versleutelen 
naar het venster van USB Safeguard en 
bevestig met Encrypt Aan het einde van 
het proces stelt USB Safeguard voor om 
de originele bestanden te vernietigen. 
Hiermee voorkomt u dat de bestanden 
met speciale software zijn terug te halen. 
Let op: net als voor andere encryptiesoft- 
ware is ook met USB Safeguard voor- 
zichtigheid geboden. Foutief gebruik kan 
leiden tot gegevensverlies. Experimenteer 
met USB Safeguard eerst op kopieen 
voordat u het programma eventueel in 
gebruik neemt. 

USB Safeguard, http://usbsafeguard.after- 
vista.org 
USB Safeguard beveiligt mappen op 
een standaard usb-stick. 4/2010-TIP5&TRUC5 43 
FREEWARE volgende keer. De hulpbehoevende dient de 
schermovername nadrukkelijk toe te staan {per 
sessle) en kan deze altijd beeindigen. Cros- 
sLoop is zeer veilig, maar wekt bij sornmige be- 
veiligingssoftware een soort allergische reactie 
op. Deze melding dient u te negeren om Cros- 
sLoop te kunnen gebruiken. Net grootste voor- 
deel aan CrossLoop is de eenvoud van het pro- 
gramma. In tegenstelling tot de rneeste remote 
control-program ma's hoeft u geen instellingen 
aan te passen aan uw modem of router, 
CrossLoop, www.crossloop.com Tip 11/2: Achtergrond UI Genoeg van die saaie en vooral eentonige ach- 
tergrond van Windows? Handmatig een nieu- 
we achtergrond instellen is eenvoudig, maar 
we zijn er vaak te lui voor. Dankzij JBS (John's 
Background Switcher) is het eenvoudig om dit 
klusje te automatiseren: een keer instellen en 
JBS wisselt de achtergrondfoto's automatisch. 
Na de installatie geeft u via de knop Voeg toe 
aan waar de foto's staan die u wilt gebruiken 
als bureaubladachtergrond. De foto's mogen 
op uw computer staan, maar ook in een web- 
album. JBS ondersteunt alle belangrijke online 
fotodiensten: van Picasa tot Facebook en van 
Ftickr tot een zoekopdracht met Google. Onder 
in beeld kiest u de interval waarmee JBS de af- 
beelding moet wisselen, bijvoorbeeld elke dag. 
Stel ook in hoe u de foto's wilt tonen, bijvoor- 
beeld formaat aanpassen aan scherm, Vanaf nu 
hebt u elke dag een fris nieuw bureaublad. 
John's Background Switcher, www.johnsad- 
ventures.com O l What's my computer doing? 
These programs use resources: (Also m processes, ( Program 
chrom&exe 

chrome.exe 

w i MworiD.Dfl: Activity 

Hard disk 
Hard disk mozystatexe niiUftemftiiii. ftwiw (P wmm m m m Hard disk [7 seconds ago) ^^^^^H^t|^^jj^^^j^^^^^^^^^H ^^^^^ Photoshop, ewe 
Explorer EXE 
werfaullexe ;sor (15 seconds ago) 
Hard disk 1 1 5 seconds ago) Processor (15 seconds ago) 
Hard disk (15 seconds agol Procss-soi (15 seconds ago) 
Program closed. Processor 117 seconds agol Details about the selected program: 

Name: 

rnozystat.exe 

Installed fn: C;\Program Ffles\MozyHom© 

Time; 

Fie date: 24-10-2008(14:52:56) 
Installed on: 10-11-2008(15:37:46) 
Started: 28-1-2010 (13:29:56) 

Details: 

Product name: 
Producer's description: 
Producer: No data in the program mmmm Tip 12/3: Detective Sffl ledereen kent het verschijnseL De computer 
staat aan, maar u zrt er niet achter. De harde 
schijf wordt plotseling actief, ratelt een poosje 
en wordt weer stil. Hetzelfde herhaalt zich na 
enige tijd opnieuw, Zit er een geest in de compu- 
ter of is het een puistige tiener die uw systeem 
gekraakt heeft en spam verstuurt? Meestal zijn 
dit soort acties eenvoudig te verklaren. Een vi- 
russcanner onderzoekt uw computer of een 
Toestaan iS Weer .» 


Afbeeldingomschakdingsopties 
Verander om de : Afbeeldiflg modus : Meerdere beeldschermen 1 uur 


Coitreer aFboeMing oj> bet buf eaubtod Dezetf <te afbeelding op elk beeidsqhetro Ga naar de Background Switcher homepage OK Annuleer — - Actions: Program properties,. Open folder Close program.. Terminate process.. Urtinslall program,.. «> Kaspersky.com... => VrrusTotal.com O Tip 7 7 JBS wisselt de foto op uw bureaublad automatisch na een vooraf ingestelde interval. O Tip 12 What's my computer doing geeft 
inzicht in achtergrondprogramma f s die 
uw harde schijf aanspreken.. 

programma kijkt even op internet of er een 
nieuwe versie van zichzelf beschikbaar is. Het 
programma What's my computer doing helpt 
bij het vinden van de oorzaak. What's my com- 
puter doing richt zijn pijlen op de programma's 
die uw harde schijf aanspreken en toont deze in 
een overzichtelijk logboek* Zodra er een lees- 
en/of schijfactie plaatsvindt, noteert What's my 
computer doing dit in een logboek. Hierbij staat 
in seconden aangegeven hoe lang geleden de 
schijfactie heeft plaatsgevonden. Ook kortston- 
dige programma's die zichzelf snel afsluiten 
nadat ze gestart 2ijn t blijven niet onopgemerkt 
en worden rood gemarkeerd. Een programma 
als Winword.exe laat zich raden, maar als u lets 
in het lijstje ziet staat dat u niet herkent, geeft 
What's my computer doing ook handige details 
weer over o.a. de maker. What's my computer 
doing helpt ook bij het handmatig opsporen en 
verwijderen van virussen en spyware. Met de 
knop Terminatie proces kunt u een programma 
uit het geheugen verwijderen. De knoppen Vi- 
rustotal.com en Kasperskyxom verwijzen naar 
online diensten waar u een bepaald programma 
kunt laten inspecteren op mogefijke kwaadwil- 
lende inhoud. What's my computer doing is las- 
tig te vinden op de website van de maker (www. 
itsth.com). Geef in het zoekvenster van de site 
de opdracht What's my computer doing en ge- 
bruik de bovenste link. 
What's my computer doing, www.ltsth.com 44 TIPS &TRUCS- 4/2010 


I SNEL RESULTAAT IN STAPPEN DOOR: ROBBIN OOIJEVAAR Eenvoudige basishandelingen zijn vaak 
lastigte vinden of te bedienen in de bekende 
f otobewerkingssof tware. Daarom in deze 123 
drie f reewarepareitjes, waarmee eenvoudige 
handelingen ook echt eenvoudig zijn. CartKt 9w-tt_ Stap 01 Contactvel af drukken Windows toont miniatuurweergaven van foto's en dat is handig om snel 
een afbeelding te vinden. Het afdrukken van een contactvel blijkt lastiger 
dan gedacht, maar gelukkig is er het gratis programma Contact Sheets. 
De website van de maker (www.echoimages.com) is slecht bereikbaar. U 
vindt en downloadt het programma ook via Google met de zoekopdracht 
'Echo images Contact Sheets', Start Contact sheets en sleep de foto's die 
u wilt afdrukken in het contactoverzicht naar het Contact Sheets-venster. 
Standaard maakt Contact Sheets een net overzicht en toont bij de minia- 
tuurweergave ook de bestandnaam en omvang op schijf. Deze details kunt 
u optioneel aanpassen op de tabbladen Setup en Caption. Bekijk een voor- 

beeld van uw con- 
tactvel met de 
i Preview. 
Tevreden? Klik 
op Save om het 
contactvel op te 
slaan als jpg-af- 
beelding op uw 
bureaublad. Klik 
met rechts op het 
bestand en kies 
Afdrukken om 
het contactvel te 
printen. 

Contact Sheets maakt snel een contactvel met miniatuurweer- 
gaven, bestandsnamen en omvang van foto's. »* £4fc*v£*c ds;«wosjp& 
DsmranuPG 

D53JWI1JPQ 
Stap 02 Snel verkleinen Voor webpublicatie of als u uw originele bestanden simpelweg niet 
wilt prijsgeven, kunt uw foto's verkleinen. Dit kan per afbeelding, 
maar ook geautomatiseerd voor meerdere afbeeldingen tegelfjk 
Fotosizer is hierin gespecialiseerd. Download en installeer Fotosizer 
vanaf www.fotosizer.com. Klik op Toevoegen (of Map" toevoegen) 
en wijs de foto's aan die u wilt verkleinen. Er wordt een lijst met rni- 
niatuurweergaven van de afbeeldingen getoond, Geef onder Afnie- 
tingen het nieuwe formaat van de foto's op. Geef een percentage 
op of exacte maten, bijvoorbeeld 1024x768. Vink optioneel de opties 
Kleine afbeeldingen niet vergroten en Verhoudingen behouden aan. <& ft Fotosizer 

*"<|J MktiMMjMiulteUM* _iira 
W 

WW T eVi't br *-■ WWISKWWI. f3 
••WW 

t- : 'Suit Mr rfMctiflec IWi tvititrtt 

. ; i, :•:■::. ;■ . • fi"< :■'.■:. ; > :• 

»K> K« p. IW*Mmi1«*4H» r 

Mill 

ft Ch*mp itHAvMM'jlliiHr* 

<t»+tfM 
I* htm •rt»«i.^ini iM «nvi*4n 

IwU r i tt i n 

Rr«-ts*J Fotosizer maakt altijd 
kopieen en bewaart 
het eindresultaat in 
een aparte map. Deze 
kiest u bij Resultaat, 
Doel map . Met de knop 
Start wordt de fotose- 
rie verkleind. Hip »*.-.>» jm o © Fotosizer verkleint grote hoeveelheden foto's snel naar het 
gewenste formaat Stap 03: O ptimaliseren RfOT is handig om de omvang van een fotobestand kleiner te maken waar- 
bij de kwaliteit zo weinig mogelijk wordt aangetast. Download de stan- 
daardversie van RIOT Lite vanaf http://luci.criosweb.ro/riot (Standalone 
application Installer). Start RIOT, klik op Open en kies een foto die u kleiner 
wilt maken. Als de afbeelding zeer groot is, zal RIOT voorstellen om eerst 
de resolutie (pixelomvang) aan te passen. Hiermee kunt u een afbeelding 
snel verkleinen naar bijvoorbeeld 1024x768 pixels. Links in beeld toont 
RIOT de originele foto, rechts in beeld staat een voorbeeld van het eind- 
resultaat. Achter Quality kunt u de kwaliteit bijstellen. Gebruik het zoom- 
gereedschap om details van de afbeelding te bekijken. Optioneel kunt u 

de omvang van het eind- 
resultaat direct opgeven 
via Tools, Compress to 
size, Kies bijvoorbeeld 
; voor 150 als u de afbeel- 
ding wilt verkleinen naar 
150 kB. Boven in beeld 
I staat de omvang op schijf 
van het originele fotobe- 
I stand, rechtsboven de 
omvang van geoptimali- 
seerde versie. U. lu f~ I**-, !_■■*, 

J id w 1 »rlhlJillnwi m,«li hyln tMJl.W itU"J *^ * " a^^- **■ on* ^| k 40wm' 

m-v* u*r*t ny RIOT verkleint en optimallseert de omvang van een foto zander 
de kwaliteit van het eindresultaat uit het oog te veriiezen. u stappenplan Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 

§raad van het stappenplan zien. Beginner Expert 
4/2010' TIPS &TRUCS 
TV VIA INTERNET DOOR: Mailed Dijkhuizen Online tv kijken 

Vole favoriete series via internet! Uw favoriete televisieserie hoeft u allang 
niet meer elke week op een vast tijdstip te 
bekijken. Via internet bestaan ertalloze 
manieren om dat op uw eigen moment te 
doen. U kunt dan ook meerdere af leveringen 
bekijken en hinderlijke reclames ontbreken. 
- Sllverlight •Alt.Binz Flash FTD RealPlayer (jTorrent Gem Is tDownlaader t *r u , at gaan we doen ft «R£S - Lift' matfe «■*;> - MticilU Frtfa* 


. C fc 
i^i-^imtf 1 ; - Ntpv ftifii- w§ I ••; - Ltf< made t«j HG** 
S^th FAO/T>.K*tt* 
Whai a rhts? 

eZftSS i* a «ss teed to eitv. 

You cart use it to have your uittorrent client download your favounte shows Irooi aztv as they get 

r*lea»»o\ ratfrtr than having to stay up aS night waiting for thtni - completely automatically. 

Fry more informjttian about what ns * and how you can use it. see the feq 

To chow how simpla the system is, just type the name of a show »<qli wotia like to find: 

Show Nairn [ ] -Smch W*ir 


I T We laten zien hoe u uw favoriete serie via internet bekijkt. Tip 01: Uitzending Cemist B Als u Nederlandse televisieseries volgt die op publieke zenders worden 
uitgezonden, bent u bij www.uitzendinggemlst.nl aan het juiste adres. 
Overigens gaat het hier wel om recente uitzendingen. Ouder materiaal 
vindt u helaas niet meer terug. Klik bovenaan op Thema's en vervol- 
gens op Films en Series om het juiste materiaal te sorteren. Daarna 
start u uw favoriete serie. U kunt ook de zoekfunctie gebruiken, waarbij 
u dan als genre Serie/soap selecteert Voor een goede weergave van 
de videostreams instalieert u de mediaspeler Siiverlight en Flash. Surf 
naar www.silverlight.net en http://getadobe.com/flashplayer om de 
programma's te downloaden. Afleveringen van voor 2007 kunt u soms 
uitsluitend bekijken met RealPlayer, U downloadt deze software vanaf 
www.real.com. 
© Tip 7 Op Uitzending Gemist vindt u tientallen series. T ip 02: Co mmerciele omroepen EE In navolging van de publieke omroep besloten de commerciele concurren- 
ten ook eigen platformen op te zetten. Op RTL Gemist kijkt u onder andere 
naar afleveringen van 'Goede tijden, slechte tijden', 'Crime scene investiga- 
tion 1 en* Voetbalvmu- 
wen\ U controleert 
eenvoudig of uw 
computer de juiste 
applicaties bevat om 
de video's weer te © Tip 2 Bekijk of 
uw computer vol- 
doet aan de eisen 
voor RTL Gemist 
Sylliim check 

| iVn^n**-*"- •i* 1 k W "i ■" ■ ■ . v - 1 Atria** "r '«■ 'J**»i. r^^o.^h. ,* 

- H .^> « « "f'l'-.i I I . "M l'.- -H I'— ■ ' ■ ' I lll.il I > > !.! »■[ l lt I M .. . . ! .. I , .. . -| 48 TIPS &TRUCS* 4/2010 TVVIA INTERNET 
geven, zoals Silverlight en Flash. Surf hiervoor naar www.rtLnl/system/sys 
temcheck. De kwaliteit is lets beter dan Uitzending Gemist, waardoor de 
toepassing meer bandbreedte vereist. Nadelen zijn dat u sommige uitzen- 
dingen uitsluitend tegen betaling bekijkt en de veelheid aan advertenties 
op de website. Ook SBS6 kan natuurlijk niet achterblijven, wat blijkt uit de 
dienst www.sbsgemist.nl. U bekijkt hier verschillende series gratis terug. Tip 03; GemistDownloader eg Bekijkt u liever geen televisieseries via een videostream, maar zet u ze 
liever op de harde schijf van uw pc? Dat kan eenvoudig met het pro- 
gramma GemistDownloader. U hebt dan geen last van storingen bij een 
slechte verbinding. Bovendien zet u de afieveringen gemakkelijk op uw 
draagbare mediaspeler. Surf naar www.helpdeskweb.nt/gemistdown 
loader en klik op Download installatiebestand Doorloop de wizard, 
waarbij u de juiste taal kiest. Beslis bij welke dienst u een televisieserie 
wilt downloaden. Naast de drie eerder vermelde diensten kunt u er ook 
voor kiezen om video's van YouTube op te slaan. Zorg er in de eerste 
stap voor dat u de juiste link van de video aan de software doorgeeft 
Dat doet u door op de website van bijvoorbeeld www.uitzendinggemist. 
ml een aflevering te starten en de link in de adresbalk te kopieren. Ver- 
volgens plakt u deze in het lege invoerveld van GemistDownloader. Klik 
daarna op Volgende. Bepaal bij de optie Video opslaan als het juiste 
bestandstype, Behalve de videoformaten wmv, mpeg2, mpeg4, divx, 
xvid en flv, kunt u het muziekformaat mp3 kiezen. U slaat dan alleen 
de audio van de stream op. Selecteer onderaan de locatie waar u het 
bestand wilt bewaren en klik op de knop start Downloaden. De down- 
loadtijd komt ongeveer overeen met de lengte van de uitzending. 
</ Stap 1: http://playBf .cnrap.r^?afttD= 10553415 Stap 2: |rrTTC://wro3,cyTTrQep.nl/ p^ 

& Is een video aangetroffen op de ink tie je hebt gegeven! Kies Nerander 
een locatie om de video op te slaan. Video opslaan als C;\Docunents and settngs\Bgenaar\Bureaii [ Start downbaden ] victeobestand (DivX) vtteobestand (WMV) 
victeobestand (MFEG'2) 
victeobestand (KPEG-4) videobestand iDivX] vxteobestand (Xvid) 
videobestand (Pod/Phone) 
victecbestand (RV) 
auctobestand (NP3) 
Over QeniKtDo>ynl9»fey r 

veefae-5teltiB vraqgn © Tip 3 U slaat de aflevering op in hetgewenste videoformaat. Tip 04: Buitenlandse series fl In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn ook diverse on* 
line portals (zoals huluxom) die complete series aanbieden. De kwaliteit 
daarvan is over het algemeen erg goed. Helaas worden bezoekers van 
buiten de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geweerd, wegens 
auteursrechtelijke overwegingen, Bovendien moeten veel afieveringen nog op de Nederlandse beeldbuis verschijnen, waardoor producenten 
liever niet hebben dat u ernaar kijkt. Elders in dit nummer vindt u een 
artikel hoe u zo'n regiofilter voor het Verenigd Koninkrijk omzeilt. 
• ■»•* M nutM f»«j . « ik <■ inn. Bl 
© Tip A In Amerika is Hulu uitgegroeid tot een razend 
popuiaire website om televisieseries te volgen. Programmer's van de 
Nederlandse omroepen 
vindt u allemaal online 
Tip 05: Nieuwsgroepen ra Een uitstekende manier om een compfeet seizoen van een serie te 
downloaden is met behulp van nieuwsgroepen. Dit gaat via een hoge 
downloadsnelheid en het is bovendien volkomen legaal. Daarnaast kiest 
u uit een zeer groot aanbod. Nieuwe afieveringen die in Amerika zijn 
uitgezonden, vindt u meestal al een dag later in een nieuwsgroep terug 
voorzien van ondertiteling. Van oudsher werden nieuwsgroepen vooral 
gebruikt als discussieplaats, maar tegenwoordig is het een zeer popu- 
iaire downloadbron die geschikt is om bestanden van grote omvang bin- 
nen te halen, Een voorwaarde is dat u toegang hebt tot een nieuwsser- 
ver. Sommige internetproviders bieden gratis deze dienst aan, maar hun 
servers hebben vaak een beperkte retentte. Hierdoor hebt u maar een 
Legaal of illegaal? 7] Alle televisieseries zijn auteursrechtelijk beschermd, waardoor 
u goed in de gaten moet houden of u legaal handelt. Het down- 
loaden van afieveringen voor privegebruik is toegestaan, zoals 
met nieuwsgroepen hetgeval is. Ook het bekijken van streaming 
video via internet valt daaronder. U mag het echter onder geen 
beding apenbaar maken . Een serie publiceren op een website of 
uploaden naar een downloadnetwerk is om die reden verboden. 
Kijk daarom goed uit met peer-to-peer-netwerken, zoats Bittor- 
rent en Shareazaa. Programmes die deze netwerken ondersteunen 
hebben namelijk een uploadfunttie aan boord, waardoor u illegaal 
handelt als het auteursrechtelijk materiaal betreft. Download om 
die reden bij dit soort netwerken uitsluitend bestanden waarvan u 
zeker weet dat ze rechtenvrij zijn. 4/201OT1PS&TRUCS 49 
TVVIA INTERNET korte tfjd om het gewenste materiaal te downloaded Bovendien is de 
kwaliteit meestal niet om over naar huis te schrijven. Het is beter om een 
abonnement te nemen op een payserver. Voor een paar euro per rnaand 
hebt u een retentie van meer dan een jaar en onbeperkte toegang tot de 
nieuwsgroepen. Voorbeelden van goede payservers zijn bijvoorbeeld: 
NewsXS, Hitnews, Eweka en Giganews. 
Q Tip 5 Sommige payservers bieden een gratis proefabonne- 
ment aan, zodat u gemakkelijk uitprobeert of het bevalt. Tip 06: Dow nloadprogramma _ a De gegevens van de nieuwsserver gebruikt u in een downloadprogram- 
ma. Het gratis programma Alt.Binz is uttermate geschikt. Surf naar www. 
altbinz.net en klik aan de linkerkant op Downioadz Kies in de lijst de 
nieuwste versie van AlLBinz ZIP en selecteer een wlllekeurige down- 
loadlocatie. Klik op Opslaan en pak het bestand uit. Open altbinz. 
exe en klik op Uitvoeren. Het programma start direct. Een voordeel 
is dat u het niet hoeft te installeren, waardoor de tool geen register- 
vermeldingen achterlaat op uw systeem, Klik bovenaan op Setup en 
navigeer naar User interface. Selecteer bij Language de Nederlandse 
taal. 6a vervolgens naar Download. Bij Default download folder 
en Temporary folder geeft u respectieveiijk aan op welke locatie u 
de televisieseries en de tijdeNjke bestanden wilt opslaan. In het menu 
selecteert u daarna NZB, waar u een vinkje plaatst voor Register NZB 
extensions to Alt.Binz. Kies voor de optie Servers. Typ bij Name 
een gemakkelijk herkenbare naam en voer bij Adress het hostadres in 
van uw nieuwsserver Indien u beschikt over een gebruikersnaarn en 
wachtwoord, plaatst u een vinkje bij Server requires authentica- 
tion. Vul vervolgens uw accountgegevens in. Bij de meeste nieuwsser- 
vers downloadt u desgewenst via een versleutelde verbinding. In dat 
geval zet u een vinkje voor SSL, waarna automatisch het poortnummer 
verandert. Vergeet niet het aantal verbindingen op te geven in het veld 
onder Number of connections. Bij meerdere verbindingen verloopt 
het downloadproces iets sneller. Klik op de knop Add as primary. Ga 
daarna naar Connections en geef bij Maximum downloadspeed 
aan wat de maximale snelheid is van uw internetverbinding. U navigeert 
als laatste naar Unrar, waar u een vinkje plaatst voor AutoUnrar. Slult 
ten slotte af met OK. De interface van Alt.Binz zal nu verder in het Ne- 
deriands zijn. Tip 07: Series zoekert s Door een nzb-bestand te importeren in Alt.Binz downloadt u sirnpel 
televisieseries. Dit zijn kleine indexbestanden die alte informatie bevat- 
ten van een bepaalde post. U creeertze eenvoudig via nzb-websites. 
Surf naar www.binsearch.info en typ in het lege invoerveld de titel 
van uw favoriete serie. Zet het uitrolmenu achter Results per page 
op 250 en klik op de knop Search. Er verschtjnt een overzicht met 
resultaten. In de tekst vindt u belangrijke gegevens over de inhoud 
van de download, Zo staat er vaak vermeld om welk seizoen en welke 
aflevering het precies gaat Verder ziet u de bestandsgrootte en bij Age 
controleert u hoe lang geleden het is geupload. Laatstgenoemde infor- 
matie is erg belangrijk met betrekking tot de retentie van uw nieuws- 
server, Soms ziet u ook om wat voor soort bestandsformaat het gaat, 
bijvoorbeeld dvd, avi of mpg. Hebt u een interessante post gevonden? 
Plaats een vinkje voor het betreffende item en klik op Create NZB. Als u 
goed zoekt, vindt u ook posts waarin een compleet seizoen is geupload. 
Meestal is dat te zien aan de bestandsgrootte. Bewaar het nzb-bestand 
ten slotte in een lokale map op uw computer. 
binsearehJnfo Search! KirtL w yit - tiiMlxiMUth • rjk.'O. - uicMu- tUlUM ■ 


ntitniNtmil UiawOHLN 

■*• «>*) >.**• m*Hjp mmh 1 1*1. CMJfeSS MlRi 


If IfTfeMW tst ©i ■■* US* •—«**■*« • *St 5|wbm »C*f*»sir* - 


i*M<' tlflMB-1 

fct»r>«W: l 'l,.'l) 
- fi m Mm ' ■■'■'■ airla jtaiM^. !Mk l«i Tmm&uL {*»*-> -4 I*Q Pnynwat *t>nl lU 2fi vul l*j 
© Tip 6 Vul hier de gegevens in van uw (betaaide) nieuwsserver. G Tip 7 Met behulp van nzb-websites vindt u simpel 
televisieseries. 50 TIPS &TRUCS* 4/2010 TV VIA INTERNET 
Tip 08: Tvnzb.com s Er bestaan ook nzb-websites die gespecialiseerd zijn in het vinden van 
tefevisieseries, bfjvoorbeeld www.tvnzb.com. Op deze website vindt u 
overzichtelijk alle posts van televisieprogramma's bij elkaar. Daar vallen 
ook veel series onder. Gebruik de zoekfunctie om het juiste materiaal 
te vinden. U vult hier de titel, het seizoen en de aflevering in. Achter 
Show in het uitrolmenu setecteert u eventueel een serie. Als u iets hebt 
gevonden, klikt u simpelweg op de naam van het bestand om het nzb- 
bestand te downloaded Klik op Show List om te kijken wat de status 
is van verschillende series. U ziet hier bijvoorbeeld of iets is afgelopen 
of wanneer er een nteuw seizoen begint Een soortgelijke nzb-website is 
www.nzbtvseeker.com. 
Q Tip 8 Gebruik de zoekfunctie om een specifieke 
aflevering te vinden. Tip 09: Downloaden B Het downloaden uit de nieuwsgroepen (Usenet) is met behulp van een 
nzb-bestand een eenvoudige klus. Dubbelklik op het nzb-bestand, waar* 
door Alt.Binz automatisch opent. Klik vervolgens op de knop Verbin- JM.E>-j02S(I :.£>. r».« B9 I-.---: ad •"9 C D ^ ".vr- ftonr JMuhri . '"afcair* 3c« f.'X- 'tiMl ti Hi m 

E ' TI 


CMnf 

SCSHB 

—< ijiwlw,Ta*._Pnvwjt_Kpj«_t_6Klnnce ill" 
i LJ.W i mn Jnrtt. T V»gHP*^HwW J ».6K>irtr4 Mt' 

-L HOV«n_Tqrtc.*C3MOT_HM*..IJ»»K« !'I ' '-»4j Iw r O iWh. lyqrt fbw 'M^nin r ». =1*-. D w fr pl l ^l LW 

3Si HIxwmmi. QdtVnc 
- i c**4f**>4 *x* loan nwK'^ 

J Dp»rlef3*(? *#*}«.'» if IfWHjagr den. Het downloadproces begint, dat u volgt via het tabblad Download* 
rij. Door het kleine plusje te activeren, ziet u dat de video uit meerdere 
rar- en par-bestanden bestaat Grote bestanden worden namelijk in ver- 
schillende stukjes op nleuwsservers geptaatst om de kans op beschadi- 
gingen te verkleinen, Mocht er toch iets misgaan, dan herstelt het pro- 
gramma de lout automatisch met behulp van speciale par-bestanden 
die meestal zijn meegeleverd. Onder Status ziet u de voortgang van het 
downloadproces en u bekijkt onderaan het venster de snelheid. Bij Geen 
limiet past u desgewenst de downloadsnelheid aan, zodat u het reste- 
rende deel van de internetverbinding voor andere werkzaamheden kunt 
gebruiken. U vindt de televisieserie uiteindelijk terug in de download- 
map die u in hetconfiguratiemenu hebt aangegeven. 

■ Usenet en Bittorrent 
(?) hebben een groot 
I aonbod aan tv-series Tip 10: Community Heiaas krijgt u met behulp van nzb-websites niet het volledige aanbod 
te zien. Om uit handen van opsporingsinstanties te blijven, gebruiken 
uploaders vaak een opmerkelijke naam voor hun post Hierdoor kunt 
u dit soort bestanden met geen mogelijkheid vinden, want u weet de 
exacte naam natuurtijk niet. U achterhaalt ze echter gemakkelijk wan- 
neer u deelneemt aan een speciale community voor nieuwsgroepen. 
Op deze virtueie ontmoetingsplaatsen houden gebruikers elkaar op de 
hoogte van interessant downloadmateriaal. Via het programma FTD 
vindt u de grootste collectie uit de nieuwsgroepen van Nederland. Surf 
naar www.ftd.nu/upd en lees daar alle informatie. Zo krijgt u een idee 
hoe het werkt en wat er is toegestaan. Als u klaar bent, sfuit u de pagina 
af met de onderstaande link. Klik daarna op het downloadbestand en sla 
het op. Doorloop vervolgens de installatieprocedure. Open de software 
via Start, Alle programma's, FTD. Klik op de knop Nieuw account 
en vul alle gegevens vervolgens in. Nadat u bent ingelogd, haalt u met 
behulp van de knop Updaten alle recente gegevens binnen. U ziet links 
de algemene categorieen staan. Het is nuttig om een rubriek voor tele- S*i?-* ■a* ^ a e a C € € ffi « ti ® 

MM t**t 'in— •— *■*> mn>tm *m *hw M* cm <m 
• 


.XI 


_U Or uh4t. •■ rmstv 
Tp mf rfpl g ggd p h ^ > v&m^v w^^kj r\ \k6^-w\\ mr*\v 

IV«««WIIIM ** il l mltKV* m r*r MIHHHrtlM ■ <wt«i w * u , i p i > i m— n ..a» ni^t jMH ***** i wiiM >ih w<4 nHtihttam^ww iinm«MaaMir fHMHlV WlnWW^ H^"1| iPHW P*^^ P^HVV^^^ f4VV^^VP94 >#*Wi*wli»«ri« *^««il dt tm ii i l i *w» l ii. ^ 

Mpg mWmr ti 1 -^ -^ i -ii h *w w npnfl i irt**fi «* |i toi *l # n' » ifr ^r*, »9t W»^ »» i *■ " H — *« + * •• • t *, "*»***> pot™**"*"; «ww" <j-»eu« ittr* unto *j**it *ta*/ >w *i i«t w wwHia iji at ikaa< * *wt *w »<f mtowwwi an M i b i Mm im* 
.IMMiinirnwHiijiiMiDiiiMnHailKip I W ' mwni tt*ttim ri<m t u n li ^wro»o« ) * wwi pt •»« O Tip 9 fn het hoofdscherm bekijkt u het downloadproces van 
de verschillende rar-bestanden. Q Tip 10 Kopieer het voorste deel van de bestandsnaam 
en plak die in een nzb-website. 4/20KMIPS&TRUCS 51 
TV VIA INTERNET visieseries toe te voegen. Navigeer naar Config, tabbfad Filter en klik 
op Genre. Plaats een vinfcje voor TV Shows/Series en bedenk een 
toepasselfjke naam. Sluit af met Toevoegen en Opslaan. De nieuwe 
rubriek verschijnt in het linker gedeelte van het venster. Aan de be- 
standsnaam van een post ziet u meestal of het een compleet seizoen of 
een losse aflevering betreft. Al$ u iets opent, dan bestudeert u nauwkeu- 
rig de spotinformatie. U ziet hier bijvoorbeeld of de video Nederlands- 
talige ondertiteling bevat en wat de bron is. Ook niet onbelangrijk is 
het bestandsformaat. Bij de reacties van andere gebruikers controleert 
u of het om een correcte post gaat. Wanneer u de televisieserie wilt 
downloaden, dan kopieert u het voorste dee! van de bestandsnaam en 

plakt u deze in het invoerveld van een j 

nzb-website. Op die manier creeert u 
gemakkelijk eerrnzb-bestand. Tip 12: Torrents van series a Er bestaat een aantal torrent-websites waar u uitsluitend materiaal af- 
komstig van televisie aantreft, waaronder dus ook series, De meeste 
websites vormen echter een besloten gemeenschap, waarvoor u eerst 
een uitnodiging moet zien te bemachtigen. Gelukkig vormt www.tvrss. 
net daarop een prettige uitzondering. Op de beginpagina typt u in het 
invoerveld de titel van een serie. Klik op Search, zodat er een overzicht 
verschijnt. Bovenaan de webpagina zoekt u specifieker op kwaliteit en 
datum. Bij Shows treft u een compleet overzicht aan van series die u 
kunt downloaden. Tip 11: Bittorrent (^ Bittorrent is een zeer bekend peer-to- 
peer-netwerk om muziek, films en soft- 
ware te downloaden, Het aanbod van 
televisieseries is ontzettend groot. Het 
nadeel is echter dat u verplicht bent 
om gedownloade bestanden direct te 
delen. Televisieseries waar auteurs- 
recht op zit, mag u om die reden niet 
downloaden. Het openbaar maken van 
dergelijke video's is zelfs strafbaar. 
Zoek daarom uitsluitend naar materiaal 
dat rechtenvrij is, U zoekt naar interes- 
sante bestanden via torrent-websites. 
Daar bestaan er honderden van. De be- 
kendste en tegelijkertijd meest ornstre- 
den aanbieder van torrents is www. 
thepiratebay.org. Bezoek deze website 
en klik op TV-programma's in het be- ^ ezflSS - Lifts made edsy - Mosilla Firafox [jj |,. ■'■;: \ gwtanet 8e#§rle#n Beeld £«<hiedefiis Bl^dwijoeis Egtra Help e /-. <& http:y7ezrs5.it/ *| ezRSS * life made easy 
Home Latest Feed Shows Search FAQ / Tutorials 
Welcome to E2RSS 
What is this? 

EZRSS is a rss feed for eztv. 

You can use it to have your bittorrent client download your favourite shows from eztv as they get 

released, rather than havfng to stay up all night waiting for them - completely automatically. 

For more information about what rss is and how you can use it, see the faq. 
To show how simple the system is, just type the name of a show you woutd like to find: 
Show Name ( Search Kfaar ginscherm. Scrol naar beneden en kies 

Laat alle series zien. Er verschijnt een overzicht van verschilfende 
uitzendingen. Gebruik de zoekfunctie als u moeite hebt om rets te vin- 
den, Ziet u iets leuks? Open de post en klik op de link Download deze 
torrent. Sla het bestand ten slotte lokaal opt *r- (7 ' & A *mr"rrirmltlifMtkr,jH+ H Oi i rtimmAawp***.** 
JEfje JJirate JJap RMb DJIufe thMm J3tri|i>wi« C*>Ma t*l a**+ ■ — ~-TWSsggsr s Horn dmmbHHt *? 

■ -. c. .ire- ■»> I W I f*-W* <nMf**M" | «n 

>•'■■ -*'i ~- '• "■- "i !i'-»i nmm L umi.-1'w.i f tutu?] wri— «t#ia n i *+-in »)»in: >iw " 
O Tip 12 Op de beginpagina geeft u aan naar welke serie uw 
interesse uitgaat. Maak gebruik van rss -feeds 
om automatisch nieuwe 
afleveringen te downloaden 
Tip 13: pTorrent E O Tip 11 The Pirate Bay is ondanks diverse rechtszaken in 
verschillende landen nog altijd online. Als u torrents wilt downloaden, hebt u een daarvoor een speciaal pro- 
gramma nodig. De Bittorrent-client tiTorrent heeft het voordeel dat het 
weinig systeembronnen belast. Ga naar www.utorrentcom en klik op 
de groene knop Free Download. Open vervolgens utorrentexe en 
klik op u itvoeren. Kies de juiste taal en doorloop de overige stappen 
van de installatieprocedure. Haal het vinkje weg voor de totaal over- 
bodige toolbar van Ask.com. Geef bij Verbindingstype aan wat voor 
soort internetverbinding u gebruikt. Voor de volledlgheid klikt u op de 
knop Test of poort juist wordt doorgestuurd. Hebt u problemen? 
Zet in dat gevat handmatig een poort open in uw router. Op de website 52 TIPS &TRUCS- 4/2010 TVVIA INTERNET 
www.portforward.com vindt u voor de meeste routers een handieiding 
om dat te regelen. Sluit het venster af met Gebruik geselecteerde 
instellingen Ga naar Opties en Voorkeuren. Geef bij Mappen aan 
waar u de (tijdelijke) downloads wilt bewaren. Neem de overige instel- 
lingen in het menu door, waarna u afsluit met Toepassen en OK, Via 
Bestand en Torrent toevoegen downloadt u een televisieserie. In 
het hoofdscherm houdt u het downloadproces in de gaten. gj |iTorrcnt L&5 
EtJl-intl Optto Help ODcrtnlMdrn.. 

Q Voitoo*d (0) 

Aclirf (I j Geen etAet (1) ■AltfMft 
► • » ■ ! A T j {$ 
S04E12.HOTV.XviD... L Gfootte Kl#ir $t«tus 

IN MS I 2.0* Downteidin llilS) 4(H) W.ikB.'» It. 7 k3/J R«t«.-. 
lullm gramma ziet u de naam van de rss-feeds staan met het volledige aanbod. 
Dubbelklik op een item om het direct te downloaded Dft is een handige 
methode, omdat u ^Torrent niet meer hoeft te verlaten om downloads 
te selecteren. Bevat de rss-feed te veel afleveringen? Creeer dan speci- 
fieke filters via Opties en RSS-downloader. Ook de torrent-websites 
The Pirate Bay en IsoHunt bieden rss-feeds aan. Behalve bij Bittorrent 
kunt u ook rss-feeds bij nieuwsgroepen gebruiken. De eerder bespro- 

ken nzb-website www.tvnzb.com biedt die mogelijkheid 
aan. Het adres http://www.tvnzb.com/tvnzb.rss plakt u 
simpelweg in het invoerveld van AlLBinz op het tabblad 
R5S. Door vervolgens de juiste filters toe te voegen, 
zorgt u ervoor dat de goede titels verschijnen. Onder de 
knop Filters van het programme, leest u nauwkeurig 
alle informatie om alles correct toe te passen. Getplasd Vci 

1.50 MB o. 


B O Alflcmwen ; jfc T iytmjiti Petri j 'ft D<l«n | r. Betfmdw j > SueHvefd | Vi L09 

8fschik.b*ir Tip 15: Nieuwste series fl OvwdfKht 
V*«wek«n tijdr 

GedCrwnKwiefr Rerterend: 

GCUp'C** 
Upiftelhtid: Vtrlweru 

Swde 

Peers J pHTt243nod«a ■■•■ D:932kB/iT:7JMB U165kB/sT:lJMB © Tip 13 U ziet aan de uploadsnelheid dat u ook bestanden deelt 
met andere gebruikers. Pas hiermee opl Tip 14: Rss-feeds Wanneer u de nieuwste afleveringen van een bepaalde televisieserie 
volgt, dan is het natuurlijk handig om ze automatisch te downloaden 
zodra ze beschikbaar zijn. U hoeft dan immers niet te zoeken, waardoor 
u veel ttjd bespaart. Dat kan eenvoudig met behulp van rss-feeds die 
diverse torrent-websites ondersteunen. Surf naar www.tvrss.net en klik 
op Shows. Kies in de lijst een serie waarvan u de nieuwste afleverin- 
gen wilt volgen. Op de volgende pagina klikt u op Search-based RSS 
Feed. Kopieer de link in de adresbalk. Open nu uTorrent. Ga naar Be- 
stand en RSS-feed toevoegen. Plak de url in het lege invoerveld. Als 
u automatisch de nieuwste torrents van die serie wilt binnenhalen, dan 
selecteert u in dit scherm de juiste optie. Bedenk wel dat u in dat geval 
soms dubbele afleveringen binnenhaalt. Aan de linkerkant van het pro- 


RSS-feed toevoegen 
< Feed Feed- adres http;//ezf s5.it/5eareh/index. php?show _name= Eigen alias: Abonnement Items niet automatisch downtoaden Automatisch items in feed downloaden J Slimme af leveringsfilter OK Annuleren Series volgen via internet biedt veel voordelen, vooral 
als het om buitenlandse producties gaat U beschikt via 
de voorgaande tips snel over het nieuwste materiaal uit 
de Verenigde Staten en Engeland, terwijl Nederlandse 
televisiezenders de series meestal veel later uitzenden. 
Bovendien is het aanbod veel groter, omdat niet elke serie de Neder- 
landse televisie haalt Verder hebt u geen last van reclames op span- 
nende momenten. Wanneer u de exacte uitzenddata van buitenlandse 
series wilt weten, surft u naar www.tvrage.com. Per dag ziet u hier het 
uitzendschema. Kunt u iets niet vinden? Gebruik dan de zoekfunctte, 
waarmee u op acteur, karakter en titel zoekt Nadat het is uitgezonden 
in het land van herkomst, is de aflevering over het algemeen binnen en- 
kele uren beschikbaar via internet. Het enige dat u hoeft te doen, is een 
methode kiezen uit dit artikel om de serie te volgen. 
Q Tip 15 Door Internationale uitzendschema's bij te houden, 
mist u geen enkele aflevering. Q Tip 14 Met rss-feeds automatiseert u het downloadproces. 4/201OTIPS&TRUCS 53 
STAPPENPLAN DOOR ONNOKARMAN Kijk online Britse tv 

Omzeil slim de reeiofilters De Britse publieke omroep BBC plaatst zijn 
uitzendingen online, net als onze publieke 
omroepen op Uitzendinggemist. Helaas kunt 
u de BBC-uitzendingen alleen bekijken met 
een Engels ip-adres. Met een paar trues is 
deze beveiliging echter te omzeilen! Boodschappenlijst: Tor Firefox Firefox- add-on FoxyProxy f s/ Tijdsduur: vijfenveertig minuten Niveau stappenplan: 

Van beginner tot expert. Hiernaast 
kunt u de moeilijkheidsgraad van 
het stappenplan zien. ■i/5 at gaan we doeri i It; *,,.. «™, \ m „ * *3*ir^f . Mk»I ... [Jim* ha>«Fi Um jim ni— i Ian, r in (fit ha (DQB rflayer ""*•»"" a**+9Mwnt Ca^p^'l H Ye ■xw C4ir»«mi^ flBC ir*Uyo IV prixpammtt jr* jirjilabt* la ftUif In Dip UK ""nly 6wt 
jll nnc iPuvn ttai.tan p'cig'*"mw» *e awa"i*lJto (u vut» Wlty T 

W )i»i air bi Ihr UK ».nj iwtn imiugt dVhi rtaA^n uiMct. Beginner Expert <y T We doen we net of we ons in Groot-Brittannie bevinden, 
zodat we BBC-uitzendingen online terug kunnen zien. Stap 01: Firefox ins talleren De browser die we voor dit stappenplan gebruiken is Firefox. Hebt u 
Firefox reeds op uw computer geihstalleerd, dan kunt u deze stap over- 
scan en meteen doorgaan met stap 2. Mocht u deze browser nog niet op 
uw computer hebben geinstalleerd, download dan de laatste versie via 
www.mozilla-europe.org/nl/firefox/. De versie die we zullen gebruiken is 
versie 3.6, Installeer Firefox gewoon met de standaard instellingen. | ^iVraor:V*lr '^Tr.&wimtw Mc'il.'SfMc:>|Cipk £M*kt trx-Am p*vl {K^iim fit*"*** Fl*« ti*f mozilta europe I'rodiKlen Ml «> P«4tf>l««HnlB Crtrofrt Hwvtvqmi* 
Door rtjn tuvottyyiiR, wutheidca rt&bjfttoit is Ffwsox js*«hlla 
vow etc [i mirier tensrap a mai km i«b aw gaat Gmlls en 
j?«M*kJ»liik« tnstoJlwwT, 

jfcl FMw3.fi 
I produdm 

IAMi «q*utu. n wia 1.1 
. • '. . •..*-*. ..■■■- 


-..— .,rti - Wat maakt van Firefox de beste? V«*rf*d ft i— mi ItavdAhcte UW» *a- 
PflPW EMVSHUM \nl ■-.'■!■ i iiaMvfiiM'JuilrnflMi Till k*J kalruirfn k ra» ■ v mi aw im hr ii w 

h ii ' Wl" »«■!»•» »wp b*« wMn fenurw 
lata. t^fetenfcA ki«w>< lucm t+Ji„ - 
.^_— — _— __ © Stop J Voor dft stappenplan maken we gebruik van Firefox. 
De laatste versie is 3.6. Stap 02: Tor downloaden Om de websites van de BBC voor de gek te houden en net te doen alsof 
we ons in het Verenigd Koninkrijk bevinden, gebruiken we Tor. Tor is een 
netwerk van Virtuele tunnels', dat bedoefd is om anoniem te kunnen surfen 
op internet. We zullen u de technische details besparen, maar in het kort 

komt het erop neer 
""^Wg- — M dat data via verschil- 

lende andere com- 
puters en dus via di- 
verse routes naar uw 
pc wordt gestuurd. 

•ji Avalita 1* lwn>n»i 


Ba w l 

W in I r »v» B» miAHte* 

ie«*w«f r.WKii Tf mp •?*« t 1 " ■ - ■■I* -■■■■- ■ ,■■■■ 

_. n , ' i ... i , 


••» t*M| Q, a* minimi ■n ■k'aimra MESt** 


Daarbij is de verbin- 

9 Stap 2 Download 
de nieuwste versie 
van Tor met de 
Vidalia-bundle, 54 TIPS &TRUCS* 4/2010 BRITSE TV KIJKEN 
ding tussen uw computer en het Tor-netwerk versleuteld. Hierdoor is 
het praktisch onmogelijk om informatie over u of uw computer te onder- 
scheppen. Maar met Tor kunt u dus ook net doen of u zich in een ander 
land bevindt. Om Tor te downloaded gaat u naar www.torproject.org/ 
download. htmLen en kiest u de link bij Windows onder Download 
Stable. Als het goed is T krijgt u nu een bestand dat begint met 'vidalia- 
bundle'. Sla dit bestand bijvoorbeeld op uw bureaublad op. Stap 03: Tor installeren Dubbelklik op het zojulst gedownloade setup-bestand om de installs- 
tie te starten. Kies bij Taal voor Nederlands en klik op Volgende. Nu 
krijgt u een aantal installatieopties te zien. Omdat u straks gebruik zult 
maken van een proxy-plug-in voor Firefox, kunt u desgewenst het vinkje 
voor de proxy 'Polipo' weghalen. Klik hierna op Volgende en daarna op 
Installeren. Aan het eind van de installatie wordt u gevraagd om een 
add-on voor Firefox te installeren: de torbutton. Met deze knop kunt u 
straks makkelijk schakelen tussen browsen via Tor en 'normaal inter- 
net' en dat is natuurlijk handig. Klik dus op Installeren, Klik tot slot op 
Firefox herstarten. De installatie is nu bijna voltooid. Klik in de Vida- 
lia Bundle-installatiewizard nog op Volgende. Nu even opletten: haal 
het vinkje weg voor start de ge'installeerde onderdelen nu en klik 
hierna pas op Voftoo ien eenvoudig op filteren. Klik op het uitvouwmenu achter CC: (wat staat 
voor 'Country Code', landcode) en selecteer GB. Klik hierna op de knop 
Search. Omdat u een computer zoekt die u de data doorstuurt vanuit 
Groot-Brittannie, klikt u op het knopje met het>-teken onder Exit 
M - C *i> fUfl J •Bm_r. Vr am *lt MiJtoAidfc J#f *t4Jri~l 

Tor Koala fitntxia i^mi 
-«»^- ^-^^^— ^^^^^ 1 "*^^^™ 
n ill r In ii r. 


1 Mfca&t |! i&insm [ 
^r 1 . -ii>'ali 4Ua*M I 


ofe* >li«jgw. Jl fmm*i T \*mmm [ A*****; ■ *— «. t*i— || r | wj \ ,« 1 ||.« dj»J «* 


:* ■>•*■ few <i«i'ii ta\ I'nr 1IMM -*# *' DMHvh 

t& m**m a * roc* , asrcc r £.& c* ;.::,■',- : •'»' ;> V, \f ,j ~.\ Vj li>,OUMMnHl«*a«« ,«« tfuDn* !*■» 1 J4UlU LIU! ... 

• - 
Es 

WsM H i iim 

<it\ ;i'MiintA*MifMM*: . 

It) iWUIMU 

MUmMM 


■ *' <W t7> *» f MWtfl *-» tMbtf :■ u- 

" 11 1lV cf IB T.tarl#f W.'-fa-I«lint r »Wnjrii<tl 

■ i1 « JU ft k*t VI V4i>* iMgftm*} Brw^wp* (ft- 

« rt«UK -tt.UJJ.<i 

• ttJtS iOV ib-LMCT-t> *,,**»*: Am mm ^ u 

■ |*1H2J9MT IT»M»9«« 

• It It] * £J l*J*iti« I* M r < «fl 

i Mmti.'tr t«ffltiivU.jti'»i(i»M.il , .a.' i «*i;|t*i»i 

' MIT»147 tJ*7»HT«^r? MmA * 

* rr iw i£f 2? r' r -iM -in a? c*'i*i» :* *& 
.MtxiHiH, hntMkiV4iVUi<wp*»n<lKMntpi f t<w 

* irl Hi U T1 i>u^ r |*i ran 

« t «M 1« « It «n «» n 

*^9)>31l)«|l Mill 311* HI 
fa . 

H 
M 

ta - 

u - 
it 

ai - 

M 
-." 

9* - 
41 - 

M ■ 

<m ■ ft* Ml t 

•n » 

••I »»> 

-.: «:-: 

nu h 

N*> * 

*UJ « 

44 I 

u» »-.-; 

W) MM 

!■: n:: 

•ui «ac 

Ml H 

«1 ■ 

MM ■ 


•0 Ml 

VU I! 

-* « 

a m 

*: *r 

... 4* 

■«ll' * 

-O - 


* ■3 


.- 

at in 

*» Wl 

« fl« 

II ... 

nl «.» 

.ii ** 

■■■ .u 

-. ■*> 

n •' u 

I iU 

■ ♦» 

■ I. 

. 

n. ->ii ■> 

.11 -Ml 

1 m - M ■ M >U l« Hi 
■a 

in 
■» 

m 

M* 
1M ■ . 
,11 

VI 

hi 

IC 

»■ 
m 
rn 

i. •6 

■ : 


. 'A ■ - ui ,i.h C ft ■> m •*• *» 'ii 41 h-' if,- 
«i Mi 1 1 ■ -. Ii .i 

I 
■« .ci M ill U <a -- 


n: 
■< 

'* KJ Cl i HiKH r* 


Cv*eC*4m 

■ -.-. 

O Stop 4 Om BBC-uitzendingen te kunnen kijken, hebben we een 
ip-odres in Groot-Brittannie nodig. g Vidalia Bundle setup s: 
Ondefdelen Iriezen 

Kies de onderdelen die u wilt installeren. Sdecteer de onderdelen die u wit instaleren en desdecteer wdke u niet wilt installeren. Klik 
op Volgende om verder te gaan. Sdecteer het hstafetietYpei 

Of selecteer de opooneJe 
onderdelen cfie moeten 
worden geinstalleerd: Aanoepast Vereisteruimte: 27,4MB H-Bvidaila 0,2.6 
hB Tor 0-2. 1.22 
Q PoiipO 1.0.4 
■0 Torbutton 1,2. 44x Beschrrjvino 

ueguwrriijls 
■ ^ndefdeel wn fe 
faes -^en. Vfcldia BwcSe | <Voriae Vo»9en6e> Annuleren © Stop 3 Hoof het vinkje voor Polipo weg, wij gebruiken 
namelijk FoxyProxy. Stap 04: Ip-adres uit Groot -Brittannie 

Ga naar https://torstat.xenobite.euA U krijgt een waarschuwing te zien, 
omdat de identiteit van de website niet kan worden bevestigd. Er is ech- 
ter niets aan de hand, dus klik op Ik begrijp de risico's en daarna op 
Uitzondering toevoegen... Klik tot slot op Beveiligingsuitzonde- 
ring bevestigen om verder te gaan. U krijgt nu een lijst met beschik- 
bare Tor-nodes' te zien r computers waarmee u verbinding kunt maken. 
Als voorbeeld gaan we een programma yan de Britse Uitzendinggemist 
bekijken. De BBC iPlayer blokkeert echter alle ip-adressen die afkomstig 
zijn van buiten het Verenigd Koninkrijk, Om een uitzending te kunnen be- 
kijken, moeten we dus een Brits ip-adres fingeren. Gelukkig kunt u hier Stap 05: Exitnodes toevoegen Om ervoor te zorgen dat Tor alleen gebruik zal maken van ip-adressen 
uit het Verenigd Koninkrijk, gaat u die nodes toevoegen aan het confi- 
guratiebestand van Tor. Klik op de Start-knop, ga naar Alle Program- 
ma's, Vidalia Bundle, Tor en klik op Torcc. Er wordt nu een tekst- 
bestandje geopend in Kladblok. Scrol helemaal naar beneden en voeg 
de volgende regels toe: StrictExitNodes 1 
exitnodes nicknames 

Vervang nicknames door de namen die u in Firefox ziet staan onder Nick- 
name. Let op dat deze nicknames wel YES hebben staan in de kolom on- 
der Exit Scheid de nicknames met een komma (zie afbeelding). Nu zal Tor 
alleen gebruikmaken van deze 'exitnodes* bij het omleiden van verkeer. 
Sla het bestand op en sluit Kladblok af. De Tor-nicknames die u in stap 
Eofnd &ta^ricen gpmufc fltdfl fcjtt? ## Look at httpsr/ywi'w.torproject.Qrg/fati-abuse.htinl^TypicalAbiises 

## for Issues you might encounter If you use the default exit policy. 

## 

## if certa-fn IPs and ports are blocked externally, e.g. by your firewall, 

tf# you should update your ex-k pol-tcy to reflect tMs -- otherwise Tor 

00 users v^ill be told that those destinations are down. 

ff \ ■ . U 

*£xltPOl1cy accept ■ :66t0-6667 .reject *i* # allow trc pons but no more 

*Ex1tPollcy accept -:119 ^ accept nr>tp as well as default exit policy 

#CxitPolicy reject *;* # no exits allowed 

i 

00 Bridge relays {or "bridges") are Tor relays that aren't listed in the 

00 main directory, since there is no complete public list of them, even If 

## ISP Is filtering correct 1 ons to all the known tor relays, they probably 

00 won't be able to block all the bridges. Also, websites won't treat you 

## differently because they won't know you're running Tor. If you can 

00 bt a raal relay, please do; but if not, be a bridge' 

tfBridgeRelay 1 ?.v, i 


#E*itPotiCy reject *:» 

strict Exit Nodes 1 

exitnodes | 

OOOOOOOOOOwarauder , AB1992 . agosti no » anon 1 on , another 1 ink , Ant je , cobald , coll nw1 1 1 sdorky 

ahoo.docTor , ezz.gigatu^.Gizmoguy, Knowledge, mat surika.MrNlceGuy, net raserver ,partTlme 

Anonymi zer , ftagn a r us s » t or ax1 sor evil , Tor G O Stap 5 Voer in het tekstbestandje torcc.txt de beschikbare 
nicknames uit GB in. 4/2010 -TIPS &TRUCS 55 
BRITSE TV KIJKEN 4 en 5 hebt toegevoegd aan het configuratiebestand van Tor zullen niet 
altijd actief zijn T Het is dan ook verstandig om de stappen 4 en 5 af en 
toe te herhalen om er zeker van te zijn dat u met de meest actuele lijst 
Tor-nodes werkt Stap 06: starten Ga naar Start, Alle Programma's, Vidalia Bundle en start Vidalia, 
Na een korte tijd zal de status veranderen in Connected to the Tor net- 
work!. Nu kunt u Vidalia minimaliseren, u heeft er verder geen omkijken 
meer naar. J Vidalia Control Panel c= 
Status 
Connected to the Tor network! Vidalia Shortcuts Stop Tor 
.♦• Setup Relaying View the Network 
Use a New Identity * Bandwidth Graph 'v@)Help Q About 

Me ssage Log /f ' Settings ^jj Exit •£_ Show this window on startup Hide G Stop 6 De status verandert na een paar seconden in 
'Connected to the Tor network!'* Stap 07: FoxyProxy installeren 


fl fr-N*WI 
T^-I i-4fm~+- '| l n « 

i Add-ons voor ^^ Firefox 

c irj*»wiinf irfil-t»-» - - , i - Nu gaat u nog een laatste onderdeel installeren dat u straks nodig zult 
hebben: de Firefox-add-on FoxyProxy. Dit is een add-on waarmee u de 
internetverbinding in Firefox via een proxyservice kunt laten lopen. 

Ga met Firefox 
i naar https://ad- 
■ dons.mozilla. 
org/nl/firefox/ad- 
don/2464 en klik 
op de knop Aan 

O Stop 7 
Het laatste 
onderdeel 
dat we nodig 
hebben, is de 
Firefox-plug-in 
FoxyProxy. itTfiarttli kkftlutf 
Firefox toevoegen. Klik hiema nogmaals op Aan Firefox toevoe- 
gen. In het scherm dat opent, klikt u op Installeren. Klik tot slot op 
Firefox hers tart en Donkzij Tor en FoxyProxy 
lijkt het net ofu een Brits 
ip -ad res hebt Stap 08: Url-patron en to evoegen In Firefox ziet u nu rechtsonder in de statusbalk twee nieuwe opties: Tor 
uitgeschakeld en FoxyProxy: Uitgeschakeld. Zietu deze opties niet, dan 
is waarschijnlijk de statusbalk niet geactiveerxL U maakt de statusbalk 
zichtbaar door in het menu van Firefox te klikken op Beeld, Statusbalk. 
De eerste optie Tor uitgeschakeld kunt u gewoon negeren, orndat Tor 
in deze configuratie al via Vidalia loopt. Klik op FoxyProxy: Uitge- 
schakeld orn het instellingenscherm te openen, Klik op Bestand, Tor- 
Wizard. Kies in het volgende scherm de optie Zonder en klik daarna 
op OK, U krijgt nu een scherm te zien met zogeheten url-patronen. Dit 
werkt als volgt; als een url aan een bepaald patroon voldoet, dan wordt 
deze site via FoxyProxy en Tor omgeleid. U gaat hier twee patronen aan 
toevoegen. Klik op Nieuw patroon toevoegen. Geef het patroon een 
naam, bijvoorbeeld BBC iPlayer en typ achter URL-patroon het volgen- 
de in: http://*bbc.co.uk/* Klik dan op OK. Dit patroon zorgt ervoor 
dat alle url's waar bbcxo.uk in voorkomt, worden gefilterd en omgeleid 
via het Tor-netwerk. Om te testen of Tor werkt, maakt u nog een tweede 
patroon aan. Kies opnieuw voor Nieuw patroon toevoegen, geef het 
patroon de naam Tor Test en typ bij URL-patroon het volgende in: 
http://torcheck.xenobite.eu/*. Klik weer op OK. Klik nog twee keer 
op OK en klik tot slot rechtsonder op Sluiten 4> 'Bty>my$im6ii4-9*e*f-mvm*+qt* SI .-. ?' v„i r* j -, ;«-fierer. >vsr.-.«- bet prc*y *n ef nut **«■* gmrjife. ^tiMcwprtHf" E^gcicbMtJd 

a : , '■ 
<# - Wai-SnJ tML'f *• ami M p*w t^trtwi cm» w«<tf* v# dtt* era*; gctedwi §r & Stop 8 Om pagina's van de BBC via Tor te laten lopen t is een 
url-patroon voor FoxyProxy nodig. Stap 09: Testen ■ 


i . 

Om te zten of alles correct is ingesteld, maakt u gebruik van de testpa- 
gina van Tor. Ktik eerst rechtsonder op FoxyProxy: Uitgeschakeld 
en selecteer in het menu de bovenste optie: Proxy's op basis van 
hun gepredefinieerde patronen gebruiken. Als het goed is, wor- 
den de url's van bbc.co.uk dan automattsth via het Tor-netwerk omge- 
leid. Maar om snel te checken of alles werkt, gaat u naar de volgende 56 TIPS &TRUC5* 4/2010 BRITSE TV KIJKEN 
pagina: http://torcheck.xenobite.eu/index.php. Als het goed is, krijgt u 
de volgende melding: Your IP is identified to be a Tor-EXIT. So you are 
using Tor succesfully to reach the web! Achter Your current Tor-EXIT is 
bovendien een Brits vlaggetje te zien. Hieruit blijkt dat uw internetver- 
keer nu via een ip-adres uit Groot-Brittannie gerouteerd wordt En dat is 
precieswatuwil! 
■jf> tarn van ivjn jjepredef«mef r de pal/* 1 (*toxy*s op basis vnn hun gieprcdefiriieerde patronen tiwoortaKifen gebruiken t & FcrxyPiGiy veiled ig uitschakefen 
QpbtSr 

Gejryanewrde menu's gebruiken 

^ Tor uitgochrteJd Foxy Proxy: Uilgtschakdd $§} r nsxm^^tmm imwmAi ■ . © Stop 9 Selecteer proxy's op basis von hun 
gepredefinieerde patronen. fljIwOi itJIii Hi ■ 1 KllfM_l. TorCheck at Xenobite.eu 1 
»-^-*~ i-i 


fMAT 
G Stop 9 Het is geiukt: we gebruiken Tor via FoxyProxy, via een 
ip-adres in Groot-Brittannie! Stap 10: BB C-uitzendingen bekijken van Heroes. Zoals u in de afbeeiding kunt zien, kunnen we de uitzending 
niet bekijken: "Currently BBC iPlayer TV programmes are available to 
play in the UK only". 

Stap 11; FoxyProxy inschakelen 

Nu is het tijd om FoxyProxy en Tor aan het werk te zetten. Schakel rechts- 
onder weer over op Proxy's op basis van hun gepredefinieerde 
patronen gebruiken. Ververs de pagina door op F5 te drukken. Om- 
dat de url in de adresbalk votdoet aan het patroon dat u in FoxyProxy 
hebt ingevoerd, wordt nu verbinding gemaakt via een computer die zich 
in Groot-Brittannie bevindt Dit zorgt uiteraard wel voor enige vertraging 
en het kan dan ook best een tijd duren voordat u de optie krijgt om de 
uitzending te starten. U zult dus even geduld moeten hebben. Klik op 
de afspeelknop zodra deze zichtbaar wordt. Na een paar seconden zal 
de uitzending starten. Omdat de check op ip-adres alleen aan het begin 
wordt uitgevoerd, kunt u als de uitzending begonnen is FoxyProxy weer 
uitschakelen. Net zoals u van YouTube en Uitzendinggemist gewend 
bent, kunt u ook de BBC iPlayer maximaliseren en het programma in 
volledig scherm bekijken. Wanneer u klaar bent met het bekijken, kunt 
u Vidalia weer stoppen. Let wel op dat u in Firefox rechts onderin Foxy- 
Proxy volledig uitschakelen aanklikt als u klaar bent! O 9 IK «.,»■•.»-.- 9 - C 1— t i <ii*wi-iw* I 1 
I finn ii«i'I i'M 1 . *■•• !*• I 
-ft *-•— >V * UL3H r «:-J--|'l 4*4IO VlHWt pi5tevioa5j_y . . . ' 
© Stap 77 Het kan even een paar minuten duren, maar dan kunt 
u wel de uitzending bekijken! Nu alles correct is ingesteld, kunt u via FoxyProxy een uitzending van de 
BBCgaan bekijken. Omdat het verkeer via hetTor-netwerk wel wattraag 
is, is het verstandig om eerst FoxyProxy heiemaal uit te schakelen. Als u 
een melding krijgt dat een pagina niet voor u beschikbaar is, is het vroeg 
genoeg om Tor in te schakelen. Klik dus rechtsonder op FoxyProxy: 
Patronen en selecteer de optie FoxyProxy volledig uitschakelen, 
Ga nu naar www.bbcxo.uk/iplayer/ en kies een programma dat u wilt 

bekijken. Als voor- 
beeld kiezen we 
voor een aflevering 

®Stap 10 Pas 
als u de melding 
krijgt dat een 
uitzending niet 
beschikbaar is, 
schokeii u Foxy- 
Proxy in. 
1 n 


*» o ©Stop n Uiteraard 
kunt u de uitzendingen 
ook in voiiedig scherm 
bekijken. let meer voor Hum Ook in de Verenigde Staten worden tv~uitzendingen online ge- 
plaatst, op www.hulu.com. Voorheen was het ook bij Hulu moge- 
lijk om uitzendingen te bekijken via Tor en FoxyProxy. Helaas kan 
dit sinds een half jaar niet meer, omdat Hulu de toegangscontrole 
nog strenger heeft ingesteld. 4/2010- TIPS &TRUCS 57 
BEVEILIGING 

DOOR EDMONDVARW1JK Beveiliging 

Een oude computer, dat mag. Deze is vaak nog snel genoeg 
om te gebruiken voor alleen e-mail of internet. Een computer 
met oude beveiliging, dat mag niet, want dat is een risico's. 
Risico's moet je vermljden, updaten dus! Tip 01: Nieuwe Avast! \~l Avast! Home Edition is al tijden een bekend en 
gratis antivirusprogramma. Het is vaak getest 
in zusterblad ComputeriTotaal, maar haalde 
nooit de top, Waarom niet? Onder andere 
omdat het uiterlijk van het programma meer 
op een autoradio lijkt, dan op een serieus te 
nemen beveiligingsproduct Het uiterlijk is 
belangrijk, want het is de manier van commu- 
niceren voor een softwareproduct Wanneer 
er gevaar is, maar het programma maakt dat 
niet duidelijk en helpt ook niet het gevaar te 
verhefpen, dan vinden wij het geen goed be- 
veiligingsproduct Maar Avast! heeft geleerd 
en de nieuwe versie heeft nu een misschien 
saai, maar wel helder en begrijpelijk uiterlijk. 
Weliswaar is de nieuwe versie nog een beta, 
maar dat geldt vooral voor het uiterlijk en de 
nieuwe functies. De scanner en signatures 
die het gebruikt, zijn gewoon de standaard 
Avasthcomponenten. Om te benadrukken dat het echt een nieuwe versie is, heeft Avast! de 
naam aangepast. Download Avast! Free Anti- 
virus via www.avast.com/free-antivirus-down 
load. Let er bij de installatie op dat u de instal- 
tatie van Google Desktop en Google Chrome 
uitvinkt wanneer u dat niet wilt Tip 02: Scannen m Hoewel Avast! Free Antivirus geen antispam- 
component en firewall heeft en ten opzichte 
van de betaalde versie nog wel andere ge- 
avanceerde functies mist, is het een prima gra- 
tis antivirusprogramma. Een mooie functie die 
voor veel extra veiligheid zorgt, is het scannen 
van het systeem tijdens het opstarten. Daar- 
mee kan malware die zich in Windows heeft 
verzameld of verstopt, worden gevonden en 
verwijderd voordat het besturingssysteem is 
gestart. Deze Boot-time scan is standaard niet 
ingeschakeld. U kunt dat doen via Scan Com- 

Tip 2 De Boot-time scan checkt de com- 
puter nog voor Windows wordtgeladen, 

puter, Boot-time scan. 5electeer Areas to 
scan en kies bijvoorbeeld System drive. Klik 
daarna op Add en Schedule Now, Bij de Cur- 
rent Status is nu te zien dat de Boot-time scan 
voor de volgende herstart van het systeem 
staat ingesteld. Eventueel kunt u via Restart 
computer de pc gelijk opnieuw opstarten en 
de scan uitvoeren. Tip 03 Onge wenst \mn Met een ip-adres identificeert tedere computer 
zich op een netwerk. Thuisnetwerk of internet 
maakt daarbij geen verschil. Het ip-adres is de 
wereldwijde naamgever van iedere computer. 
Dat is bedreigend want u bent herkenbaar, 
maar het levert ook mogelijkheden op: ook de 
'bad guys' zoals verspreiders van spyware en 
advertenties zijn hierdoor herkenbaar. Peer- 
Block is een klefn programma dat net als een 
firewall verbindingen weigert Alleen doet het 
dat niet op het soort verkeer, maar op het ip- 
adres van de afzender. PeerBlock werkt met 
regelmatig geupdate lijsten met ip-adressen 
van verspreiders van malware en spyware. 
Tip 7 Ve/7/g dankzij Avast! Free Antivirus met een nieuw uiterlijk. Tip 3 PeerBlock is een opvolger van 
de bekende ip-blocker Peer Guardian 
en heschermt uw pc tegen ongewenste 
verbindingen. 58 TIP5&TRUCS 4/2010 BEVEILIGING 
Van die adressen wordt iedere communica- 
tie geweigerd. Download PeerBiock via www. 
peerblock.com en installeer het op de pc. 
PeerBiock is gratis en open source. De eerste 
keer start het programma met een wizard die 
helpt met de configuratie. Er zijn verschillende 
vormen van verkeer die kunnen worden ge- 
blokkeerd. P2P blokkeert ip-logging door or- 
ganisaties die het uitwisselen van bestanden 
via p2p bestrijden. Deze optie is standaard in- 
geschakeld. Daarnaast kunt u zelf ervoor kie- 
zen Ads (advertenties), Spyware en Educatio- 
nal (scholen) te blokkeren. De laatste optie lijkt 
wat vreemd, maar probeert het traceren van 
verkeer op schoolnetwerken tegen te gaan. 
Kiik dan op Volgend en bepaal hoe vaak u 
updates wilt ontvangen en of die alleen voor 
PeerBiock zijn of ook, en dat is eigenlijk be- 
langrijker, voor de Lists. Daarna zal PeerBiock 
zich updaten en u sluit het laatste venster via 
een klik op het rode kruis in de titelbalk. Weergave ra Het beperken van connecties met bepaalde ip- 
adressen zoals PeerBiock doet, kan tot gevolg 
hebben dat sommige websites niet goed meer 
zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat bepaalde ad- 
vertenties niet worden getoond. Een handige 
optie om dan in te schakeien is Always allow 
http, waarmee connecties van de webpagina 
met poorten 80 en 443 wel altijd worden toe- 
gestaan. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak naast de klok op het pictogram van 
PeerBiock en kies PeerBiock. Klik dan op Al- 
low HTTP. Privacy Open Firefox en klik op Extra, Add-ons. 

Gebruik de zoekfunctie en zoek op 'tracker'. 
Een van de zoekresultaten en vermoedelijk de bovenste, is TrackerWatcher. Selecteer 
TrackerWatcher en klik op Toevoegen aan 
Firefox, Accepteren en installeren, Nu 

installeren. Sluit daarna Firefox af en start 
opnieuw op. Na de herstart is er naast de 
adresbalk een oog bijgekomen. Dat is de link 
naar TrackerWatcher. Wanneer u nu op een 
webpagina surft waarvan u vermoedt dat deze 
informatie over u en uw surfgedrag verzamelt, 
klik dan op het oog. In een nieuw geopend p- ,i-:. _-.'■:; - ' ':z Is -flefes 
I? c 
>■ Meotbeaxht ■Widest L**tstt nitu.vs : •*!" '«#* 


£ 5nt*vwfKfit fctfct Cft* Ht&rfind - _ H p pri*»qrchok* privacychoice 

Who's watching Your choices Check you r site Geitfie widest 

Tracking companies seen on telegraaf.nl 

IttHj.y^'www.teteQfaaf .nC turn *er tend/WJ&332J/; StieeiAYfront_tt«&t_o**;_te«JcriarK! . htmttp^B., l AudfenceSdertte / J 
cetcut 

Google (Doub!«CRck)v 

See»uo front* AdmckJ Adwertising.com 

(AOL), 

See fwfl f fc»rt 
Cvtcut 

Google Analytics Anonymity 
you are anoa rinous 

fr&et*** **> lis W3r«*>J 
than acfc™*vat or n«t 

Grcm i*i±r»Tl»* of not 

rou are anofivmcus 

ftwi adMtfes or no*. 
colored) 

You are aimwnous 

VKterft*? «ifo « separated 

from BOMfafi or not 

cole^wJ) 

Y«u mav not fre 

aronvmovK {i*er*rty and 

3ct»wTh*s snay be 

amnested) Quantcast ,, 
dxoot 

collective Media ; You art anonymous 

i.t^artdy frfo «5 separate 

from jctmbes or not 

colected) JCOtt.Yf JWHfaTOQ^ Sharing 

Your ix£w3u3l actr.oes 

and rtsrMts may b« 

wnv*v*ri h> dftwf » Your n i r i xtujii <Kfcfl&5i 

and irfterc&s aav b-= 

corwev*d to others Your ndr.'aJujJ aor.n&s 

and interests war be 
conveyed to oarers Your odvtduji *Jt>4*ua» 

and interests in Jf t>s 

con* e*«c to otn*=rs and mfejreste ar£ nor 
conreyedto others Yaur «r>dcviduai **-.«!*? 

jr'.d ?i!L«cr yati 'njv |}€ 
.-j:v...... ^ T ..V:--,'.' 

ii I I ■ II « I' !■ Out-of- Bounds 

Mo us* of oovt ate. 

irujnoa *wj nsurancv 

numbws, cumert tacaticn 

orhaalhnn» N? use of rjce. j-cmj jit> 

t^ji*™, ^eatft Of 
Hi isftKe finanoel mlo eKdudedfrotuad 
targ^idmp 

No us* of gov l KM 1 . 

fri«?ai and r^furanc« 

tMntnrs, 4urr«n( toe itiori 

o* Ns&li rfo 

Mo«d«at05c< 

cofiiltd«n'Da^cr>sd£al, 

r^saL etnmq. pofticat, 

refegiBin,. ?-*>'ja}*> ■#& 

NOuMOfgovta>s r 

noarioa* and rcsuranoc 

nufflbefs-curfart; hNOUM 

or taafch info Deletion tnfiMnav *►« t*5W M3 » 2 
years IP address tags 
CCO*Jfij 13 mOS. infcnw ttott«otuOto90 

da*s NO dmldDori '■ '-;n; Na i«A?bon r<qjr««cnt No tMatkvn Tv4iar«ci»i« House of oavl JGi- KhH ;. ■"■■"■"> HJiprffi] 'i9 PeerBiock 1.0 
@ ■■ %■? Protection Settings Disable Blocking 77S374122 IPs HTTP is Blocked List Manager 3 Lists: 3 up-to-date - failed updating - disabled View History Check Updates Last Updated Saturday r January 23, 2010 Clear Log [_A)bw HTTP j Time 


Range 


Source 


Destination 


Protocol 


09:09:03 


Stopped displaying afl. . . 
C IS 
-n 


r-f 


UDP 


■ " ' 


<r updating 


. 168 ^360 


69. - ■ SO 


rep 
Al (few fc 


TCP ( 
Al t updating 


5S ' 493^ 


:30 


TCP 1 
Autr for updating 


IS 57 
TG> 
192. 16^ S3 


UDP 


o- 


195 


UDP isLiea 


. 


UDP 


410 


:5 ? 


^ 


■A 
f '! 


1 


^ T/p 5 TrackerWatcher controleert welke 
bedrijven via door u bezochte sites infor- 
matie over u verzamelen. 

tabbtad krijgt u dan precies te zien welke sites 
via de door u bezochte webpagina informatie 
over u en uw surfgedrag verzamelen. Tracker- 
Watcher onderscheidt verschillende soorten 
bedreigingen en laat met kleurcoderingen 
zien welke gevaarlijk zijn. Door de muis boven 
een item te plaatsen, ziet u het beleid van die 
tracker op het gebied van het verzamelen van 
informatie. Via See full report krijgt u nadere 
informatie over de gelogde gegevens en via 
Opt Out kunt u zich beveiligen tegen bepaalde 
informatieverzamelaars. Of deze laatste func- 
tie ook werkt buiten de Verenigde Staten is 
onbekend. 


■ Tip 4 Sta verhindingen via poort 80 en 443 toe om de weergave 
van websites te verbeteren. 4/2010 TIPS&TRUCS 59 
BEVEILIGING Tip 06 Prive 6 □ Firefox bewaart uw surfgedrag en sites die u 
bezoekt om daar een volgende keer dat u een 
site bezoekt, gebruik van te rnaken. Dit helpt 
het surfen te verbeteren, maar het rnaakt u 
ook kwetsbaar. Bijvoorbeeld doordat ande- 
ren nadat u over het internet hebt gesurft 
deze geschiedenis kunnen bekijken. Het kan 
daarom interessant zijn de optie Privenaviga- 
tie te gebruiken, bijvoorbeeld op het werk of 
op een gedeelde computer. Via Extra en dan 
tweemaal klikken op Privenavigatie star- 
ten schakelt u deze modus in. Firefox werkt 
net als anders, maar zal geen privegegevens 
meer over uw surfgedrag en bezochte web- 
sites bewaren. Daarnaast zal Firefox zolang 
de sessie duurt geen navigatiegeschiedenis, 
zoekgeschiedenis, downloadgeschiedenis, 
webforrnuliergeschiedenis, cookies of tijdelijke 
internetbestanden bewaren. Kies voor Ingeschakeld en OK. Gebrulkt u 
een andere versie van Windows 7 T dan zult u 
in het Windows-register moeten duiken. Typ in 
het zoekvak van Start het commando regedit 
en druk op Enter Ga dan in de Register-editor 
naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli- 
ciesVSystem en dubbeiklik op dontdisplay- 
lastusername. Verander de waarde van in 1 
en bevestig met OK, *> Tip 07 Loginnaam mm Om in een computer te komen zijn een gebrui- 
kersnaam en wachtwoord nodig. Windows 7 
laat standaard de gebruikersnaam ai zien en 
daarmee is de heift van de benodigde informa- 
tie a! vergeven, U kunt dit uitzetten. Gebruikt u 
Windows 7 Professional of Ultimate, start dan 
het onderdeel Lokaal beveiligingsbeleid 
via Start en het typen van secpol.msc in het 
zoekvenster, Dubbeiklik op Lokaal beleid, 
Beveiligingsopties en daarna op Interac- 
tief aanrnelden: laatste gebruikersnaam 
niet in aanmeldingsvenster weergeven. 
5j Bevriligjngsjn.stdfingen 
^ Attountbetad 

:< q Trovpng vtn gttonjilesnehun 
a _gt fie vri i [| " in gsofteg 

Windows Rrrw»fl met gwv»nr eerie ( 

BefciilweL^vxxjrNetwoffcLslMina 

P**rid voor ppcob»ie $leirte<s 

. Sc&nwtfejfocbebdcid 

. 1 oep»ss] ngs feghe e rti e fe id 

Guvanceefde eofiftj)tsratie'v»n eofttn intereciief 
Interact*)! 

HhkM 

-l: htmdief 

ntsncvcr 

lnfe»rtwf aasnrndder, bencfrtxdkst voor gefcruifcere dne zkh rMm aanmeld,- 
sjuftmddtn: bentfrttAeJ vtwr gekrwtes die ach wttcn i vurafden 
aanrneteert Ctrt- AH- Dri vhn aanmctdefi u&ch*fcEta 
anmdtkm gttaj**r vrager p*n ha fe&tittA-ocrdte ngagefi ve... 
ja nr n etdt n : ge&u***s$egefe<K i\**fgsver» mimncc? de s«t»* v.. 
esnmclden: gerir*g fag verwgderen vwn sunnrcird I btPTjctMrf -lanniekien: bwtste Qib-'uikertiAim met in i*iwield«ir feitsrecltef «nmeJstani; smeflcard a vaeist 
.. Interact!*! eenmdd-OT voor hei udUfieudden van he* .vet fc&litiun is vcriRc- 
Lttj v»n dctnen: geen tysteemenSerticiid van rt'echtus-ocrd van ceropoSera... 
Lid van dometn: gegevefts; «n bevel* jd kinas i d -g tea 1 ondeftekenen (indie- 
! Ud v»n demem; gegevens in bevefligd kanial d igitsil veafeuttta* (-ndier. - 

| J lad van domem: gegeveroin beuvriigti fc snail dig*ns3J ."roJeuteicn of ond*(~, 
.; Ltd vtn domen: het uvachttoaoid van net m»chmt ahCtcunJ te&t demjs&m,_ 

. Lid vtn demerit: sterke iesceJeuteJ verpidfit (Windcttft 2)00 of hog*r) 
Mkiraaft-riet^veriuciient: cfeertcisfnmurucitie digitaaj ondertelctflcn (aftijd) 

; MitcDsdFt-TKfvueridienL- d«*4communicatie cfagrfnal Drndrrtcfccnfai (inc«_ 
.; Wit rt4cft-f>et iv*r*di*!fi*: fM£-Vferskutdd wachtwrabtd vciitfidcn cm will— 

; Uiif«scrt-neliwerk»r/er: gebrtNto^ autocr*t*cn rfrrjelden eb eBnmefdmg_ 

MicrKclt-n<syhti^trv«RsvvcrtemmiJfflciiic drgitul cndtrtsfcenen (tltjdl 

MJcrospft-rienve^sfrven sefwcornmurucMc drgiiaa! cndtrttkenen (indiew. &evedt9^9S tf st^ >n 9 
10 iMvnt^dbnjien Mai geriefinfeerd 
S dagen 

G«nect» InMsduiceM tftBesftaield 
UStgtsctwkeld 
UStgesdMidd 

Ingti'ihetdii 

i-igeschstefd 

30d»g«n 
hg«cnj*aW 

UitgesrhiVfTd 

Ingeschatcid 
Uttgescfctfcctd 
Ingesclhsfceid 
UttgCKiiafcdd 

iFitgeschj^rid 
Tip 7 Maak Windows veiliger door de laotste gebruikersnaam niet 
meer automatisch te laten tonen. 
Oorzaak? MB Hoewel vaak de stabiliteit van de compu- 
ter niet wordt gezien als een beveiligings- 
probleem, is het dat wel. Een crash is een 
moment dat de computer kwetsbaar is. 
Er is kans op dataverlies of beschadiging 
van bestanden. Bovendien kan een crash 
het gevolg zijn van de aanwezigheid van 
spyware. Vooral rootkits kunnen de ver- 
oorzaker zijn van een falend systeem, om- 
dat zij zo diep in het systeem ingrijpen en 
zichzelf ook voor het systeem proberen te 
verstoppen. Er is dus vanuit beveiligings- 
oogpunt alle reden om bij problemen met 
de stabiliteit van de pc goed te controleren 
wat deze problemen veroorzaakt en deze 
op te lossen of in elk geval zeker te stellen 
dat het geen besmetting met malware 
betreft. De voorzieningen die Windows 
levert voor het analyseren \rsin een crash 
zijn snel erg technisch van aard en dus 
lastigte begrijpen. WhoCrashed Home 
Edition is een gratis programma dat helpt 
crashes op een begrijpelijke manier te 
analyseren. Download het programma 
viawww.resplendence.com/whocrashed. 
htm, Klik daarna op WhoCrashed op de 
desktop of start het programma via het 
menu Start, Klik op Analyze en scrol 
naar onder in het venster en kijk of daar 
meldingen staan over recente crashes 
en de veroorzaker ervan. Belangrifk voor 
WhoCrashed is dat 'crash dumps' zijn 
'enabled 1 * Ook dit controleert Who- 
Crashed, de aanwijzing staat onder het 
kopje Analysis. 
An*** Urn* *x* *mn,- »■> III IMI 
■ i^rt 
•I* Regelmatig last van crashes? 
Dan helpt WhoCrashed de oorzaak 
te vinden. 


\ 60 TJPS&TRUCS 4/2010 SNEL RESULTAAT IN STAPPEN DOOR: ROBBIN OOljEVAAR iTunes is gekoppeld aan hardware van Apple, 
maardaar brengt iTunes Agent verandering in. 
Dankzij dit programma kunt u iTunes 
gebruiken en synchroniseren met een 
willekeurige mp3-speler of mobiele telefoon. Stap 01: Installatie iTunes Acent 1 1, iTuim Agent PttrcrctKtf 

/ Qa* tfsttw *rAw fcAMfoab t no «h)h 

3 Corona nuz 'c-r-atoi Mine jy-cmririr-j j W.*n,iifcvc#«o^.*».e»*wnilDW IWfeESI Mu»elK«iMnm4tvie« l^rirt vwiIimeAflBrti Cheer* flH«Mi« IMth fi"J*i' U»«r***n*5* NowOhmT &***»«* map Muziek van iTunes 
Agent! Achter Recog- 
nize by folder-file klikt 
u op Create en wijst 
nogmaafs de map Mu- 
ziek van iTunes Agent 
aan. Bewaar de instellin- 
gen met de knop Save 
device. cv » • • (*>•«» 

t ■Hum iTra -4?""* I «*»—** I 


■ III i 

MM 

t i n in i f pi Zorgervoor dat iTunes gesloten is. Haal iTunes Agent binnen via http://ita. 
sourceforge.net en installeer het programma. Sluit uw mobiele telefoon 
of mp3-speler aan. Het is noodzakelijk dat het apparaat zichtbaar wordt 
getoond in de Windows Verkenner, anders kan iTunes Agent er niets mee. 
Om gegevensverlies op de mp3-speler te voorkomen, dient u een speci- 
ale map aan te maken op de speler. Open de mp3-speler (of telefoon) via 
(Deze) Computer en maak de map Muziek van iTunes Agent aan. Zo- 
dra iTunes Agent start, wordt iTunes automatisch actief. iTunes Agent ver- 
schijnt als icoontje van een witte mp3*speler in uw systeemvak. Als u met 

rechts klikt op het 
icoontje kunt u de 
opties Preferen- 
ces (Instellingen) 
en Synchronize 
devices activeren. 
In iTunes is de 
map My Devices 
toegevoegd on- 
der Afspeellijsten. 
Zodra uw mp3- 
speler of telefoon 
is ingesteld, vindt 
u deze terug on- 
der deze map. 

Maak een aparte map aan op uw mp3~speler om zander pro- 
blemen met iTunes Agent te synchroniseren. 

Stap 02s Instellen Open de instellingen van iTunes Agent en klik op New device {nieuw 
apparaat). Geef uw mp3-speler een naam. In dit voorbeeld gebruiken 
we een Nokia e51 -telefoon en vullen dit in bij Name. Laat bij Syn- 
chronize pattern de optie iTunes actief. Het is essentieel om de 
speciale map op te geven waarnaar iTunes Agent uw rnediabestan- 
den synchroniseert. Doe dit met de knop Choose achter Music lo- 
cation on device. In ons voorbeefd is dit de map Muziek van iTunes 
Agent. Tijdens de synchronisatie worden bestanden gewist en toe- 
gevoegd aan deze map. Bewaar dus nooit andere bestanden in de Si*3HKm9 5te/ de map in op uw mp3~speler die u wilt synchroniseren in 
iTunes. Stap 03: Synchroniseren Sluit iTunes af en start het programma opnieuw op. Uw mp3-speler wordt 
nu zichtbaar onder Afspeellijsten, My Devices. In iTunes kunt u vanaf nu 
muziek naar uw mp3-spe!er slepen. De bestanden worden overgezet 
zodra u een synchronisatie start. Klik met rechts op het icoontje van 
iTunes Agent en kies Synchronize devices. Er volgt een waarschuwing 
dat alle gegevens in de opgegeven synchronisatiemap verloren gaan. 
Bevestig dit en uw muziek wordt gekopieerd. Het is ook mogelijk om 
een bepaalde afspeellijst te synchroniseren naar uw mp3-speler. Klik 
met rechts op het icoontje van iTunes Agent en vraag de Instellingen op 
met Preferences. Klik uw mp3-speler (in dit voorbeeld: Nokia e51> een 
keer aan om de instellingen die u bij stap 1 hebt opgegeven te bewer- 
ken, Kies bij Associate with playlist de afspeellijst die u wilt synchro- 
niseren naar de mp3-speler, 
bijvoorbeeld 
Radio Portal 
Podcasts om 
de uitzendin- 
gen van Tros 
Radio Online 
te synchroni- WW '«* «*.■ . ■■-,.- . 

rfr. -■• «*^ ■*!<«•« fl* 

- --—mm 

«i»»i.i 
■ wilhU 

i -*-»■•* W-r<— fa aftmi+rrlrn'mr 
9 VimVititVm^ 4 tm !+•*—**• 

■ -H tui>'<mi 

'■ ii' '»** -m ■" •*•**»*€ rfv. lit", " 
5lM n a:n 


t-m-Jt ?m lb*- Jf* 1 ***— 

..►•»i *d» nkc seren. Uw mp3-$peier is zichtbaar onder Afspeellijsten. My devices. Van beginner tot expert 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. Beginner Expert 
4/2010- TIPS &TRUCS \ 
\ ONLINE GAMES DOOR MARTIN GIJZEMIJTER 20 online topgames 

Zonder installeren uren spelplezier Er zijn - zonder overdrijven - vele duizenden 
online spelletjes die u direct kunt spefen. Ze 
zijn gratis en het installeren van software is 
niet nodig. Er zit veel rommel tussen, maar er 
zijn ook f link wat juweeltjes. Uit die juweeltjes 
hebben wij de 20 echte toppers geselecteerd! Tip 01 Final Ninja a 

¥ We vertellen wat de leukste online spelletjes zijn. Ninja zijn is niet makkelijk t zeker niet als je de laatste ninja op aarde bent 
en je er eigenlijk helernaal geen trek meer in hebt Dat is het verhaal van 
Final Ninja. Met tegenzin kruipt de hoofdpersoon na 18 jaar rust in zijn 
oude vertrouwde ninja-pak en is het springen en slingeren aan sterke 
ninja-touwen geblazen. Dat laatste doet u met behulp van toetsenbord 
en muis. De gameplay is niet heel erg afwisselend, maar het verhaal is 
wel boeiend en het is lekker slingeren als Spider-man, eh ninja. 
www.nitrome.com/games/finalnmja 
** Tip 7 Een flitsend spel waarin u als ninja aan de touwen 
hangt; teuk maar best pittig. Tip 02 Bloons Tower Defense 3 c Verslavingsalarm! De ballonnen vallen weer aan. Waarom? Geen idee, 
maar dat vroegen we ons in deel 1 en 2 ook niet af. Feit is dat ze er zijn 
en dat ze kapot moeten. Daarvoor hebt u een heel arsenaal wapens en 
superapen tot uw beschikking. Hebt u strategisch inzicht? Probeer het 
dan maar eens tot het laatste level uit te houden door de torens en het 
afweergeschut zo handig mogelijk te plaatsen. Maar juich niet te vroeg: 
in het laatste level Is uw zorgvuldig opgebouwde leger zo weggevaagd. 
www.ninjakiwi.com/Games/Tower-Defense/Bloons-Tower- 
Defense-3.html Tip 03: 's Belt fl Voor wie oolt Master of Orion (1 , 2 of 3) heeft gespeeld, zal Orion's Belt 
een feest der herkenning zijn. U hebt uw eigen kleine planetenstelsel 64 TIPS&TRUCS 4/2010 ONLINE GAMES . 
Money: 17 
Lives: 100 

Buy Stu ff \ 
$ : - $ G 

Dart Monkey 

Pop Count 9 Long 

Range 

Darts 

incireanK rne range cf 
r ITan-Monkpy 
'75 Darts 

Dani can pop 2 Noons 
instead Of 1 . 

Cant « 20 ■ami Tip 2 Gevaarlijke ballonnen vallen aan. Kunt u ze tegenhouden 
met een leger aan torens en schietende open? 

en de mogelijkheden om andere planeten te kolonlseren en ruimtesche- 
pen te bouwen, maar uw tegenstanders hebben dat ook. In de ruimte 
is echter niet genoeg, eh p ruimte voor iedereen. Dat betekent dat er ge- 
vochten moet worden om territorium en dat is precies waar Orion's Belt 
om draait Wordt u de overheerser van het universum? U kunt dat met 
geweld of tactiek proberen te bereiken. Alles is mogelijk, maar onthoud: 
de tegenstander ligt op de ioer. 
www.orionsbelt.eu 1 mj.41 a. as tnHSMni ' -t. wmiin<m saw tmztin b - '- '/ ■ mi f % «V - 


■ - . -i ^ji.ii-rwWt '"■ *«*«' 


f 

■ 


r 
0i 


§ 


r 


r 
r 
r r 


«"« a; 

• 
• < ;-:■., 

.-■»: 7/p 3 £en online remake van Master of Orion woarin uw enige 
doel is het overheersen van het heelal Tip 04: Bejeweled 2 J3 Bijna alweer een oudje te noemen, maar zeker een spel dat niet mag 
ontbreken in deze lijst. In de opvolger van Bejeweled is het de bedoefing 
dat u stenen omdraait om zo tenminste drie stenen van dezelfde kleur 
op een rij te krijgen. Krijgt u er vijf op een rij, dan krijgt u bommen waar- 
mee u alle stenen van een kleur kunt wegspelen. Lekker simpel en pijn- 
lijk verslavend. U wilt meer actie? Probeer dan eens Bejeweled Blitz! op 
Facebook, waarin u het tegen uw Facebook-vrienden kunt opnemen. 
www.popcap.com/games/free/bejeweled2 
♦>tti|AA 

''Ml. % Tip 4 Bejeweled 2 is een absolute klassieker van Popcap. 
Speel de originele game, ofde Blitzhvariant tegen uw vrienden 
op Facebook. ■ Fan von Master of 
(h Orion? Proheer don 
I vooroi Orion's Belt Tip Pandemic 2 to Alweer een deel 2 uit een serie, waarbij gezegd moet worden dat deel 
1 niet echt de moeite waard is. De voorspellende gave van het spel 
is bijna eng (en een beetje cru), want hierin bent u een ziekte (virus, 
parasiet of anderzijds) die moet proberen in no-time de wereldbevol- 
king uit te roeien. U bepaalt de symptomen, waarbij het zaak is uw 
wreedheid te onderdrukken, want zijn de symptomen direct te erg, 
dan wordt de ziekte opgemerkt en gaan de grenzen dicht. Balanceer 
symptomen en besmettingsgraad om de ultieme sluipmoordenaar te 
worden. 
www.crazymonkeygames.com/fullscreen.php7game-Pandemic-2 
^ Tip 5 Bent u in stoat een ziekte te creeren die de hele wereld- 
bevolking uitroeit binnen de tijdslimiet? 4/2010 TIPS&TRUCS 65 J ONLINE GAMES ; Escape the room n Geen losstaand spel, maar een heel speigenre. Een paar jaar geleden 
kwam er iemand op het idee om een spel te maken waarin u uit een karner 
moet ontsnappen door allerlei micropuzzels op te lossen en zo teikens 
een stap verder komt. Draai aan cie lamp, trek ergens aan een touwtje, kijk 
onder het tapijt, dat soort fratsen. Soms erg vergezocht, maar heel verma- 
kelijk (en tijdrovend), Deze site staat vol met alleen maar ontsnappings- 
games, voldoende om u minstens tot de zomer van de straat te houden. 
www.escapegames24.com 
zetten de vijand te verslaan, die minstens zoveel eenheden heeft als U. 
Bent u een opperstrateeg, of legt u al snel het loodje in het strijdgewoel? 
Ontdek het zelf. 
www.kongregate.com/games/ChannelFour/1066 
T1^~*S • Tip 8 Alice (uit Wonderland) is dood. En dat hebt u gedaan. Of 
niet? Ontdek het in deze duistere gome! 3y*$tot3*«*«i ° Tip 6 U bent opgesloten in een kamer of ruimte en alleen door 
ingewikkelde puzzels op te lossen kunt u ontsnappen. Tip 07 1066 A GeTntrigeerd door oorlog voeren, maar geen zin om zelf op het slagveld 
rood te rennen zoals in de meeste first person shooters? Speei dan 1 066, 
een strategische oorlogsgame waarin u kunt kiezen welke eenheden u 
de strijd in stuurt, om vervolgens met behulp van een reeks tactische Fcfffrion Your Trc-ops 
o Tip 7 Test uw strategisch vermogen en gebruik uw leger om 
het leger van de tegenstander te overbluffen. Tip Alice is Dead 1 & 2 a Alice? Dat is die dame uit het sprookje van Lewis Carroll. Als u het 
sprookje in z'n huidige vorm al duister vindt, speel dan deze game 
maar eens. Alice is namelljk vermoord en u, als het klokkijkende kontjn, 
hebt daarvan de schuld gekregen. Maar klopt dat ook? U kunt het zich 
niet meer herinneren en daarbij zlt u in de gevangenis. Tijd om te ont- 
snappen in deze point-and-click adventure, in een wereld die nog veel 
vreemder is dan de originele wereld van Alice. Deel 1 van dit spel is op 
dezelfde site te vinden. 
www.kongregate.com/games/lmpendingRiot/alice-is-dead-ep-2 Tin 09 Civilizations Wars a De wereldbol is maar een kleine plek, althans volgens de Aardbewoners 
in dit speL Zij zetten letterlijk hun leven op het spel om het gebied te 
Tip 9 Uw volk wil het gebied overheersen. De andere volkeren 
echter ook. Dat wordt knokken! 66 TIPS&TRUCS 4/2010 A s ONLINE GAMES 
overheersen en de andere volkeren uit te roeien. Dat gaat niet alleen 
met zwaarden, maar ook met behulp van een flink arsenaal andere wa- 
pens. Verdrijf de vijand met bliksem, vuurballen, meteorietenregen en 
meer kosmische ellende. Telkens als u een huisje verovert, produceert 
dit huisje nieuwe eenheden, maar pas op, dat geldt ook voor uw tegen- 
standers. Een zeer verslavend spel, vooral vanwege het feit dat u in elk 
level weer nieuwe wapens kunt kopen. 
www.clockworkmonster.com/286-Civilizations-Wars.html Tip 12 Big Pixel Racing R Wheel It c In het dagelijkse le- 
ven gebruiken we 
weliswaar nog maar 
weinig tandwielen, 
maar dat wil niet zeg- 
gendatdiemechaniek 
niet reuze interessant 
is. Hoe schakelt u be- 
paalde tandwielen 
aan elkaar om via het 
allereerste tandwiel 
een ander tandwiel te 
laten draaien? Dat is 
de vraag die u in de 
verschillende levels 
moet beantwoorden. 
Passen en rneten, dat 
is letter! ijk hoe u zich 
door de levels heen 
& Tip 10 Plaats de tandwielen op zo'n 
manier dat u het laatste tandwiel aan 
het draaien krijgt Makkelijker gezegd 
dan gedaan. moet werken. Een fijne 

oefening in technisch denken. 

www.f1abber.nl/linkdump/game/wheel-it-3926 Tip 11: Back to the Cubeture Back to the Cubeture is werkelijk een fantastische adventure, maar u 
moet er wel flink wat tijd voor uittrekken. Het is een prachtig geanimeerde 
wereld waarin echt alles vierkant is, met personages die hilarisch zijn in- 
gesproken, hetgeen op zichzelf al redelijk uniek is voor een flashgame. Er 
is een slechterik die met de tijd rommelt en het is aan u om daar lets aan 
te doen, door hem achterna te reizen en te proberen zijn plot te dwarsbo- 
men. En dat is nog vrij pittig, zeker tijdens de grand finale op het paard. 
www.kongregate.com/games/ediblecastle/back-to-the-cubeture-1 
9 Tip 11 
Een hi- 
I larische 
adventure 
met fraaie 
graphics 
en een 
fantas- 
tische 
sound- 
track. Echt 
uniek. De vierkante werelden lijken een heuse trend te worden, want ook Big 
Pixel Racing heeft er een handje van. Een spectaculaire racegame a la 
Grand Theft Auto, maar dan in een (bewust) pixelig jasje. Jammer dat de 
auto's niet ontploffen of stuk gaan, maar een zeer originele racegame 
is het zeker, met een prachtig vierkante wereld die de moeite van het 
verkennen waard is. 
www.kongregate.com/games/BigPixel/big-pixel-racing 
O Tip 12 Een game als Grand Theft Auto, maar dan anders. Al 
was het alleen maar vanwege het feit dat alles vierkant is. Tip 13: Obey the Came a Obey the Game, oftewel, precies doen wat het spel u opdraagt. Dat 
klinkt kinderiijk eenvoudig, maar tijdens het spelen van dit spel zult u 
ontdekken dat goed lezen best heel moeilijk kan zijn, zeker als opdrach- 
ten tegennatuurlijk voelen (zoals uw personage te pletter laten vallen, in 
plaats van deze te redden). Voeg daar een hoge snelheid en veel variatie 
aan toe en lets dat slmpel lijkt, wordt ineens een bijna onmogelijke taak. 
Met een score die ertoe doet en die u ongetwijfeld wilt verbeteren. 
www.kongregate.com/games/ArmorGames/obey-the-game nnnnn LIMES LEFT ': THUE 


LEMEL5 CHHFLETED MiaiUIBLH 3-1I3 H1.H GATHER j-n.s RIDE • Tip 13 Volg de instructies van het spel precies op. Eenvoudig? 
Niet dust 4/2010 TIPS&TRUCS j 67 V 
ONLINE GAMES Tip 14: Wake up the Box E U wist het misschien nog met, maar kartonnen dozen zijn gek op sla- 
pen. In ieder geval we I de doos die de hoofdpersoon is in deze game. 
Waarom is niet precies duidelijk, maar het is met de bedoeling dat deze 
doos blijft slapen en daarom mag u er keer op keer voor zorgen dat hij 
ontwaakt. Dat doet u met behulp van zwaartekracht en verschillende 
attributen waarmee u de doos van zijn plek kan stolen of op een andere 
manier een tik kunt geven. Maar wees voorbereid, de doos slaapt diep, 
dus u mag heel wat uit de kast halen. 
http://olologarttes.com/playgame.php7idz92 Can't you see I'm busy? a 
'• Tip 14 Maak gebruik van materialen en de zwaartekracht om 
de slapende kartonnen doos wakker te maken. Tip 15 Full Moon Een van de origineelste puzzelgames op internet. U ziet het silhouet van 
een kontjn en een achtergrond. Een gedachtewolkje toont u wat het konijn 
graag wil hebben en dat voorwerp bevindt zich ergens op de achtergrond. 
Een uitleg? Die is er niet. Met behulp van logisch denken dient u rond te 
klikken, om zo te ontdekken wat u moet doen om het voorwerp tevoor- 
schijn te toveren. De eerste paar levels is dat nog best makkelijk, maar 

het wordt al 
snel moeilijker 
en frustreren- 
der, 

www.kon 
gregate.com/ 
games/bonte 
games/full- 
moon 
e Tip 15 
Een van de 
betere puz- 
zelspellen 
op internet. Wellicht kan uw baas het niet zo waarderen als u spelletjes speelt onder 
werktijd. Is dat het geval en wilt u toch kunnen spelen, probeer dan eens 
deze serie spellen. Alles dat deze site biedt, ziet eruit alsof het een zake- 
lijke applicatie betreft. U vult bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf in en 
ziet een reeks grafieken waar uw baas zeker van onder de indruk zal zijn. 
In werkelijkheid vormen de grafieken het veld voor speflen, zoals het ou- 
derwetse Moonlander, waarbij u een raket door een veld stuurt zonder 
de randen (de grafieken dus) te mogen raken. De spellen zijn enigszins 
beperkt, maar leuk en origineel is het zeker. 
http://cantyouseeimbusy.com/ tin &ft »nw mswt Form* lecfe adcanow tfyrtm I** < - C£» | j ^Jad. g 
* I *SPAC6- - PAUSt QcfoJ Tip 16 Geen mogelijkheid om spelletjes te spelen op de werk- 
vloer? Met deze spellen lijkt het of u werkt! Tip! Willia m and Sly 5 Een prachtig vormgegeven flashgame, die doet denken aan games 
als JazzJackRabbit en Titus the Fox uit de jaren 90. De laatste verge- 
- Tip 17 Een prachtige platformgame die doet denken aan tijden 
van weleer. 68 TJPS&TRUCS 4/2010 / ONLINE GAMES \ lijking is niet 20 vreernd, aangezien het in dit spel 00k om een vos 
draait U beweegt zich door een mooie en mysterieuze wereld als 
een vos die zo goed kan springen dat het haast vliegen lijkt. Dat 
komt goed uit F want de wereld is gevuld met Darklings, boosaardige 
wezens die vuurvliegjes stelen van de vos. En die vuurvliegjes zijn 
nou net weer nodig om allerlei teleporters te openen waarmee het 
baasje van de vos zijn werk moet doen. Ai met al een redefijk inge- 
wikkeld verhaal, maar dat maakt het spel niet minder betoverend. 
Een ouderwets verslavende platformer. 
www.flabber.nl/linkdump/ganie/wiiliaiii-and-sly-2515 Tip 18: The Space Came: Missions B Het is weer eens hommeles in de ruimte. U hebt een ruimtebasis en er 
zijn wezens die deze proberen te vernietigen. Aanval na aanval wordt 
op u losgelaten en u moet zien deze te overleven. Dat kan door kanon- 
nen aan uw ruimtebasis te bevestigen, maar een ruimtekanon werkt niet 
zonder stroomvoorziening. En een stroomgenerator zorgt maar voor 
een beperkte hoeveelheid energie. Dan kunt u natuurlijk generators bij- 
bouwen, maar daar zijn weer hulpbronnen voor nodig en die moet u 
onttrekken aan planeten. Oftewel, strategisch balanceren tussen zorgen 
voor bronnen, bouwen en verdedigen. Succes! 
www.kongregate.com/games/CasualCollective/the-space-game- 
mission WilSSICir 1 ■; «wt Repair Station Level 1 


" 


Mow uarrare . til Qiunry , 4 V ® Tip 18Bescherm uw ruimtebasis met man en macht, maak de 
juiste keuzes en bouw dejuiste wapens. Tip 1 Demolition City n Gebouwen opblazen is een kunst Dynamiet plaatsen kan iedereen, 
maar een gebouw op zo'n manier opblazen dat er niets overeind blijft en 
dat de gebouwen daaromheen geen schade oplopen, dat is allesbehalve 
rnakkelijk. In Demolition City kunt u dat zelf ondervinden. In iedere level 
wordt er een complexer gebouw gepresenteerd, dat u met de grond 
gelijk moet maken, U hebt maar een bepaald aantal explosieve ladingen, 
en hoe minder u gebruikt, hoe meer punten u krijgt. Maar pas op! Zorg 
dat het gebouw niet het gebouw daarnaast raakt en dat het overgeble- 
ven afval niet boven de maximale hoogte uitkomt. 
http://armorgames.com/play/4142/demolitiQn-city 
6AHA«!$ (J? TlMfiitel'tt MXB HSU 


O Tip 19 Phots de explosieve ladingen op dejuiste plek en blaas het 
gebouw op, maar pas op: beschadig de omliggende gebouwen niet Tip 20 Quake Live Een spel dat eigenlijk niet in deze lijst thuishoort, aangezien u hier wel 
het een en ander voor moet installeren, maar het is van zo'n hoog ni- 
veau dat het toch niet mag ontbreken. Wolfenstern 3D introduceerde in 
1991 de eerste echte 3D-game, vrij snel gevolgd door het nog specta- 
culairdere Doom in 1993. De 3D-hype ging echter pas echt loos in 1996, 
met Quake, de absolute grondlegger van first person shooters zoals we 
die tegenwoordig kennen. Dit stukje geschiedents waar u destijds een 
zeer krachtige pc voor nodig had, kunt u anno 201 0, in verbeterde vorm, 
gewoon spelen in uw intemetbrowser. Althans, zoals gezegd moet u 
eerst wel het een en ander installeren (een activeX-plug-in). Dat is echter 
zeker de moeite waard, niet alleen omdat Quake een stukje gamege- 
schiedenis is, maar vooral ook omdat het (multiplayer) spel ook in de 
browser zeer verslavend is. 
www.quakelive.com O 
& Tip 20 Een online versie van de game die geschiedenis maak- 
te, Volledig te spelen in uw browser. 4/2010 TIPS&TRUCS 69 

WINDOWS MEDIA CENTER DOC" DENNIS GANDASOEBRATA Media Center verf raaien Creeer uw eieen thema's 
Windows Media Center maakt standaard deel 
uit van Windows Vista en Windows 7. Erg 
persoonlijk is Media Center niet. Daarin brengt 
u verandering met een eigen thema, dat u 
eenvoudig zeif maakt! 
Windows Media Center Restorator Media Center Studio 


at gaan we aoen: ©,-, ■ • "•♦ • • • ■yiynwe* - In Wjitrthut #»wriiri - Od*imei • &>w MnWJmij fc>#n«n ■ (•►vend in 

$. OevnUMi 

j'„ Rtc.t*l* tatfitt 

^ BiWiotiithtr 

| Alb-Kldirtffn 

|Mwt 
:• Compute 
% Ifttwtft AUWO-filMTOq AUttO.iLSUMB iUDlOALBUMS AUWa.CGPvCO. AUOKXCOPtCO. 

l«U€]COH OX-NOCOVS* OX fctfltSW DONE o o c, 


■WJD10 COPYCO. AUOIO.COPraX AUMDJC0N.1W AUHOJeCMJND AUDIO -ICON NO 
fRQMT5T*TK GLOW RJVE.ISTYUW Wi'E WFUfflNS 
mjooaiocove iuaa mocove aumonoccwe fiu«awoco« ujo»mkom 

RUARGE W.-9W.L lUAHGF KASMALl HOUUEE 
A AWCIO.WOeOVt AUCSD-NOCCrVi AUOlCfKXOMt AL'OtO.fiOCOWf MJMO.NOCOVC 

RJ&ULL IW-UfifiE M.SMUU UUftGf R5.SMUL «»• ««9« We vertellen hoe u Media Center van een eigen thema voorziet Achtergrond ma ken 

U kunt de kenmerkende blauwe achtergrond van Windows Media Cen- 
ter vervangen door een eigen achtergrond. Om dat vfot te doen, kunt u 
gebruikmaken van een hulpprogramma. Eigen afbeelding m Uiteraard kiest u een passende afbeelding voor de achtergrond van 
Media Center: houd er rekening mee dat er teksten en menu's overheen 
worden geplaatst. Standaard hanteert Media Center een bestandsafme- 
ting van 500 bij 300 pixels. U kunt echter gebruikmaken van afwijken- 
de bestandsafmetingen. Hierbij geldt: hoe groter, hoe mooter. Vooral 
op hoge resolutie schermen werpt een gedetailleerde afbeelding zijn 
vruchten af. Zorg ervoor dat de afbeelding het png-bestandsformaat 
he eft. Is dit niet het geval, dan kunt u de afbeelding uiteraard opslaan 
als png-bestand. Aparte software hebt u hiervoor niet nodig, dit kan 
gewoon met het ingebouwde Paint van Windows 7. Let op dat u een 
afbeelding maakt of kiest die een goede contrastverhouding heeft en 
geschikt is om als achtergrond voor een relatief vol menu (zoals dat van 
Media Center) te dienen. 
Extender 
Mediabibliotbeken • 3 - I •• 14 *» - ♦ Tip 1 Kies een geschikte afbeelding. Hulp van buitenaf a Een afbeelding uitgezocht? Het is tijd om deze in te voegen in het sys- 
teembestand van Media Center. Hiervoor maakt u gebruik van een 

speciale editor. Deze 'ontleedt' de inhoud van een systeembestand 
en breekt dit op in losse stukjes die u kunt bewerken, waaronder de 
achtergrond. Ga naar www.bome.com/products/restorator en haal 
hier de nieuwste versie van Restorator binnen. U mag dit program- 70 TIPS&TRUCS 4/2010 WINDOWS MEDIA CENTER ma gedurende 30 dagen proberen. Hierna wordt een kleine bijdrage 
verwacht. Nadat u Restorator hebt gedownload en geinstalleerd, 
vindt u het via Start, Alle programma's, Restorator 2007, Restorator 
2007, Het programme is opgebouwd uit twee gedeelten: links vindt 
u alle 'resources', terwijl u rechts de bijbehorende bestanden ziet. ^ RestsnHor2«7 Tn*l - C;.,L'jer; .Dtcvu\\J*-,l:'.zp:.ir:reitl\\ 
B Tip 2 Met Restorator kunt u het systeembestand van Media 
Center aanpassen. ■ Met een eigen 
(?) achtergmnd ziet het 
w er al heel anders uit t*i na Af beelding toe voegen tS Start Restorator en kies Fife, Open. Open een kopie van het bestand 
Ehres.dll (dus niet het originele bestand uit de map Windows\ehome) 
-zie het kader 'Altijd doen: back-up!'. In het linkervenster bladert u 
naar het onderdeel RCData Klap dit uit (klik op het pijltje ernaast) en 
blader door naar Common. Animated Backgrounding Klik hier- 
op met de rechtermuisknop en kies Assign, Assign to. Vervolgens 
selecteert u de afbeelding die u als achtergrond voor Media Center 
wilt gebruiken. Kies hierna voor File, Save. Tip 04: Geanimeerde achterg rond HUE Mogelijk wilt u de achtergrond anirneren, net zoals nu al gebeurt bij 
de oorspronkelijke achtergrond van Media Center. Navigeer in Res- Altiid doen: Het veranderen van de achtergrond en het thema van Windows 
Media Center wordt officieel niet ondersteund door Microsoft. 
Niet dat dit u en/an moet weerhouden, maar het is wel verstandig 
om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Zorg allereerst 
voor een goede back-up van uw volledige computer en Icostbare 
bestanden. In geval van nood kunt u de hack-up terugplaatsen. 
Verder zorgt u voor een aparte back-up van het bestand Ehres, 
dll. Dit bestand vindt u in de map X:\Windows\ehome (waarbij u 
X; vervangt door de schijf letter van het station waarop Windows 
is geinstalleerd). In het artikel zullen we dit bestand namelijk 
aanpassen. Dankzij de back-up kunt u de situatie altijd herstellen 
in geval van problemen. 
Tip 4 Kies de andere lagen van uw animatie. 

torator naar Common.background.layerl.png. Dit is de originele 
achtergrond die u gaat aanpassen. Klik hierop met rechts en kies 
Assign, Assign to. Hierna selecteert u de achtergrond waarin de 
animatie rnoet overgaan. Dezelfde stappen voert u uit bij Common, 
background. Iayer2.png en Common.background.layer3.png. 
Deze verschillende 'lagen' worden gebruikt voor de eigenlljke ani- 
matie. Tip 05: B estand kopieren HUB U hebt zojuist het bestand Ehres.dll aangepast. Het is nu gereed om 
het originele bestand Ehres.dll te vervangen. Dit gaat niet automa- 
tisch. Om Media Center van een eigen achtergrond te voorzien, past 
u een systeembestand aan en Windows is hiervan - uiteraard - niet 
zo gediend, Om de aanpassing succesvol te laten verlopen, haalt u 
een registerbestand binnen via http://www.hack7mc.com/wp-con 
tent/pfugins/download-monitor/download.php?id=14. Dit bestand 
zorgt ervoor dat u het oorspronkelijke bestand Ehres.dll zonder pro- 
blemen kunt vervangen door uw eigen bestand. Dubbelklik op het 
gedownloade bestand om het toe te passen in Windows. Hebt u dit 
gedaan? Kopieer uw eigen bestand Ehres.dll naar de map X:\Win- 
dows\ehome (vervang X: door de letter van het station waarop u 
Windows hebt geinstalleerd). U overschrijft hiermee het originele 
bestand Ehres.dll. Register- editor I 
Het toevoegen van gegevem ton onbedoeid waartfen wijiigen of verwijderen, waortkjor 
andefdelen mogelijk niet juist mwr werfcen. Veeg deie gegevens niet &&n het register toe als 
u de b-ron van de 9*9 evens in C:\Users\D ermi5\De5ktcp\cwn,regi niet vertrouwt* 

Weet u sefcer dat u wilt doorgaan? J«_ M' Jfjj Regisler-edito/ 
Tip 5 Zorg ervoor dat u het bestand Ehres.dll kunt vervangen. 4/2010 TIP5&TRUCS 71 
WINDOWS MEDIA CENTER 


Resultaat controleren a U hebt de achtergrond veranderd. Start Media Center en geniet van het 
resultaat. De achtergrond is vervangen! 
Tip 6 Uw eigen achtergrond voor Windows Media Center! Thema maken We gaan nu een stapje verder. In het eerste deel hebt u een eigen 
achtergrond gemaakt. U kunt ook een eigen thema maken, met ei- 
gen pictogrammen en menuafbeeldingen. Tip 07 Systeembestand openen at Voor een volledig thema voor Media Center maakt u wederom ge- 
bruik van het bestand Ehres.dl! (uiteraard een kopie, waarbij u het 
originele bestand pas later vervangt en ook altijd een back-up van 
het origineel achter de hand houdt). Open dit bestand in Restorator. 
In het linkergedeelte gaat u op zoek naar RCData. Klik op het pijltje 
om de inhoud te tonen. Ma p maken a Een thema bestaat uit meerdere onderdelen, zoals pictogrammen, 
afbeeldingen en titels. Als u deze elementen wilt aanpassen, is het 
handig om eerst de oorspronkelijke elementen te verzameien. Maak 
een nieuwe map aan (bijvoorbeeld op het bureaublad) en noem deze 
Componenten. In het linkervenster van Restorator klikt u met de 
rechtermuisknop op RCData. Kies voor Extract all of typ RCData. 
Kies ervoor om de bestanden op te slaan in de zojuist gemaakte map 
Componenten. Open de map. U ziet hierin nu alle beschikbare visu- 
ele componenten van Media Center. Tip 05 Snel onderscheid s Maak het uzelf gemakkelijk en zorg ervoor dat u de onderdelen in 
de map Componenten snel herkent. In de rechterbovenhoek van het 
Verkenner-venster klikt u op het pictogram Weergave wijzigen Kies voor de weergave Grote pictogrammen. U ziet nu in 66n oog- 
opslag uit weike componenten de map bestaat Tip 10: V e rvangen ra U ziet het al aankomen: nu u de map met visuele componenten hebt, 
kunt u deze vervangen door uw eigen creaties. Media Center zorgt 
ervoor dat afbeeldingen automatisch de juiste afmeting krijgen 
zodra ze worden getoond. U kunt dus afbeeldingen in een relatief 
hoge resolutie gebruiken. Dit komt de uitstraling van Media Center 
- vooral op hoge resolutie schermen - bijzonder ten goede! De stan- 
daardafmeting van veel afbeeldingen is 500 bij 300 pixels. U kunt uw 
eigen grafische software gebruiken om de afbeeldingen te maken. 
Sla de bestanden op in hetzelfde formaat als de oorspronkelijke be- 
standen. U mag hierbij ook gebruikmaken van transparante vlakken; 
kijk goed naar de oorspronkelijke onderdelen en zie hoe hier van 
doorzichtigheid gebruik wordt gemaakt. 
® "*■# ■ 


O' t Componenten *jh jj Zadwn i" Carrpa - 
Oi ganittr en * In biWiotrve-ek oprarnen * Dtltn met * Ditvoaratriltng Bunder, * &! a .f Fivorirttfl 

f. Downloads 

i'2 Recent* locaties 

.-, Bibfcatheken, 
C Al bedding en 
■! Docunsenlen 
Jt Muse* 
■ Vld»"s 

fll Computer 

% Netvrert O 
■- 4UDIOADDT0Q 

yeuuoQN AUOIOAUBUMB 
QHJJQGOVfR AUDIOAIBUMB 
OX AUDIO.COPYCO. 
BACK.SPW AUWO.COPVCD. 
DONE ' ^o^ 
AUDtO.COPVCD. 
FAQNMTAIK AUDIClCOPVCD. AUDIOJLON.1MD 
RW£.lISTvKW AUDIO JCOffiNO AUOSOJCON-WO 
WPLAWrG 
AWJO.NOCOvE 
HHARGE AUOJO.NOCOVE *UDK>-N0C0VE AUOJOHOCOvt AU0SO.NOC0Vt 
RJ5MALL rUXARGt R.2.SMALL RJ.LARGE 
i AUOtO-NOCOVE 

R.3.SMAU AUU0.NOCOVE 

lU 1ARGE AUDIO.NOCOrt 
R.4.SMALI 4U0I0NOCOVE 
R5LARGE AUOlO.NQCOVt" 
R5.SMAU 2294 rterm 


Tip S Alle elementen van Media Center ondergebracht in een 
tijdelijke map. 72 TfPS&TRUCS 4/2010 WINDOWS MEDIA CENTER 
Tip WKies uw eigen afheeld'wgen, waarbij ugebruik mag 
maken van transparonte vlakken. Tip 11 Bestanden toekennen m Hebt u uw eigen afbeeldingen gemaakt, dan kunt u ze in de Media 
Center-omgeving gaan plaatsen. Plaats het rnapvenster met uw 
eigen afbeeldingen naast het venster van Restorator. Vervolgens 
sleept u een eigen afbeelding naar het venster van Restorator en 
laat deze los boven de component die u wilt aanpassen. Er is ook een 
andere manier waarop u de bestanden kunt vervangen. In het ven- 
ster van Restorator klikt u met de rechtermuisknop op het onderdeel 
dat u wilt vervangen. In het menu kiest u vervolgens voor Assign, 
Assign to. Selecteer hierna uw eigen afbeelding. Hebt u alle afbeel- 
dingen vervangen? Kies File, Save. Het bijgewerkte bestand wordt 
opgeslagen. Tip 12: Bestand vervangen m Nu kunt u het originele bestand Ehres.dll vervangen door het aange- t CanqMter * Utile Kftff (O) * WndOK * eKam* » y I , +, 


C'<gBfi!Sit«n ~ ' <5ptMnfW«^ Bfrwidon f-*ew«iTHp f% © » A f.Ktrie letktier 
Ji tJhatk 

■ Vktw's 

"• Compute fllihfscw 

_ t'*9Cvf*it.confi9 Ge*i)2lgd op 
13 T 3XB231H 

t3-7-2«S 2J2H 

li-t-Xrxi'.ii CONFJG-t«t«n<j 

'1 ! Athf^dl 4 -i- 3)10*39 ...:■ • . :u.j.| ... • etofcemi 
0<MmI 

_ dttfrtfleM-cceiligi 

,1b, •fc$etab*fl*uB 

_ t«««yp.«± 

• fWSOd (& etv«a.dM Ge«'pjd ae, 4-2-2013 9:39 

TtM|MK£«9tMUif»4ng (jrwrtta. '21 MB U-7-30B 


Tcepumq 


51 k3 


&!&&&& 


C0NeiQ-i«a*fld 


IU 


14-?.Z£PSJJ6 


fcepasaiqiuiUne- 


o-iaa 


l*3<3)IB3lM 


loepaawng 


99 tf 


t* 7-20O9234I 


CQHECi H-Jtid 


Sk3 


nu/.^act 


f OBJ,l«*UHJUJlUwi_ 


2W 


200315 


TjtspwimsuHtift- 


53713 


10^3303.^4$ 


3:3 beund 


33 k* 


14-7.2309 mj 


1 c*p«i mtjsuHfert- 


lfiW 


u-?aos305 


focpeum^Tuftnrt. 


£113 


14-7-JOC' 


Tiepwsirt^ftiitiat 


U6H 


U&Sg9J4l 


T Mil ii unn 


t 


A*nm**tdatun- 3-2-2010 ihOI 

paste bestand Ehres.dll. Versleep uw aangepaste versie naar de map 
X:\Windows\ehome (vervang X: door de schijfletter van het station 
waarop u Windows hebt gemstalleerd). In het eerste deel van dit arti- 
kel gebruikte u een registerbestand om deze wijziging- die normaal 
gesproken door Windows wordt geblokkeerd - door te voeren (zie 
tip 5). Hebt u dit registerbestand nog niettoegepast, dan doet u dit 
eerst voordat u het bestand Ehres.dll vervangt. Het bestand vervan- 
gen? Start Windows opnieuw op en open Media Center. Uw eigen 
thema is een feit! Tip 13: Controleren Wees kritisch en controfeer of het thema goed is toegepast. Bent u 
tevreden over alle onderdelen? De kans bestaat dat sommige visuele 
elementen toch niet in de smaak vallen. Maak dan weer gebruik van 
Restorator om het betreffende onderdeel te herstellen. ■ Hulp nodig? Cebruik 
! don het hondige 
I Medio Center Studio Hulp bij het maken Past u de bestanden van Media Center liever niet handmatig aan, 
maar wilt u wel een eigen thema toepassen? Geen probleem. Met 
het gratis programma Media Center Studio kunt u Media Center ook 
volledig naar uw hand zetten. Tip 1 Downloaden en installeren Op www,adventmediacenter.com vindt u de nieuwste versie van 
Media Center Studio. U mag het programma gratis gebruiken. Het 
is nog een beta; kijk dus niet vreemd op als er nog fouten in zitten. 
Extra'i mums ^1" Pnwn*-itmp)t II tiwrtt;. Vfrljnnm fanountatm Affacddingcn #« video's 
MiouHii^xapinD ■ ••. p»p '.-i..-v^;j ttWMCtn nhf «>m MuzZck Z3M - *(»^ Tip 12 Tijd om het originele bestand Ehres.dll te vervangen 
door het aangepaste bestand met uw eigen thema. Tip U Met Media Center Studio hoeft u relatief weinig hand- 
werk te ver rich ten. 4/2010 TIP5&TRUCS 73 WINDOWS MEDIA CENTER Nadat u het programma hebt gedownload en geinstalleerd, vindt u 
het via Start, Alle programma's, Advent, Media Center Studio. Me- 
dia Center Studio maakt gebruik van een ribbon (ofwel lint), zoals u 
mogelijk uit Office 2007 en Office 2010 bentgewend. Op het tabblad 
Home ziet u welke thema's beschikbaar zijn (via het tabblad Theme). 
Het tabblad ernaast - Start Menu - laat zien hoe het menu van Media 
Center is opgebouwd. 


!*..'- - MCM »»« 5S**l«^w W© Q n 


Sea Em J «* fcsn T/p 75 De onderdelen van Media Center zijn in categorieen 

Qtiderverdeeld. Het gebruik eg Klik op een thema om de instellingen te tonen. Om een nieuw thema 
te maken, kiest u voor New (in de sectie Fite) op de ribbon Home. 
Media Center Studio vraagt eerst om een enkele baslsgegevens, zo- 
als de naam van de maker en een eventuele beschrijving. Links vindt 
u de hoofdeategorieen: Colors, Font en Images. Klik op Colors. In 
het rechtervenster bepaalt u vervolgens de kleuren voor het thema. 
Hierbij gebruikt u de schuifregeiaars om de kleurwaarden te bepa- 
len. In de volgende sectie - Fonts - kunt u de lettertypen aanpas- GZ re.-xfatsr 2EO fir gncurcB jW* fdt Jooli >Jdp 
STAfi? MCNUlAWIOlJDCT.CtWTEn PWG 
STAR1MLNU L/iUIJCHTEXT J4EDK.M^OR F*l 
SltfilMENULMmQiltXl MLflAPNG 
STAftTMENU UUMXT£Xr,MEDkWW? PNS 
STAR JMEHU LAUNCH TBCT VMQC-WS JWHDf 
STAFHMEHUlAUH01iEXT.V«ix:WS.PHS 
5 TAfl T MENU LAUNCH TEXT VWDCWS WIN" ft 
S TAR1 MENU LD&C 5WALLPNG 
STAB1MENUU150 TEXT 5MNJLPHB 
ST AflTMENU C*£FLttWKGflOt*B PNG 
STARTHEIUqUCKLlWADOfXTENDERFOaiF 
STARTMEWU QUCKU* AOOeXTEhDfT. i,W 
SrAflTMEIUOUKXUMt IMLtmWMJ FNG 
STAflTMEhU0UOlH[.EUPlJCD FOQjiFHG 
STAMWEHU GUtti W.eUflWCD.HO'OOJS J* 
START)* NU QUKKW CLOSE FOGS PMG 
»TttTMEMlftL«*L'NK CLOSE NOfCCOS fW& 
SrAflfMEMU.CHJOlHKEXfteS.fQCUSJ^lG 
STADTMEMJ OUOLW EXlFlAS.WfOCUS.FH 

si/iRiKswj.auioy.'P».&ui.oeATiMwirt»u 

5TAI3TMENUItUOi W. BUIDE FOCUS FHE 
STAflTHEIJU WJOl W, &UDC NCFQOB PMC 
STARTMFHU fi : #3. J. ;». I FARMUC Rf TOO 15 F 
5T/iftTMEHl£WOr*LEAEfiM:FSM0raaJ 
» 3 • RCDrti \STAjn MENU r QUK«JW.afl? »# m^t 
£S*?J ^btcofen T/p 76 A//e individuele elementen van Media Center aanpas- 
sen. sen. Kies per lettercategorie - zoals Button Text, Background Title 
Text en Thumbnail Button Text - welk font u eraan wilt toekennen en 
welke tettergrootte hiervoor nodig is. Afbeeldingen aanpassen m Het leukste werk komt nu. Links in Media Center Studio vindt u de 
sectie Images. Hierin bepaalt u het uiterlijk van Media Center. Klik 
eerst op een sectie die u wilt aanpassen - bijvoorbeeld Audio voor 
de geluids- en rnuziekonderdelen - en blader door de verschillende 
onderdelen. Wilt u een onderdeel aanpassen? Klik op Browse en se- 
lecteer uw eigen afbeelding. U kunt hiervoor jpg- en png-bestanden 
gebruiken. Deze worden direct aangepast binnen het thema. Hebt u 
de aanpassingen doorgevoerd en bent u tevreden? Klik op de knop 
Save (u vindt deze in de sectie Fiie van de ribbon). Thema's importeren a Het zelf maken van thema's voor Media Center is relatief populair. 
Hebt u een eigen thema gemaakt of wilt u snel een thema van een 
ander gebruiken? Op de (Engelstalige) website www.xpmediacentre. 
com.au/community/media-center-studio vindt u een forum waarin 
nieuwe thema's worden geplaatst en besproken. Hier kunt u ook uw 
eigen thema met medebezoekers delen. Als u een thema van een 
ander wilt gebruiken, slaat u dit op en kiest u in Media Center Studio 
voor File, Import Theme. Geef vervolgens aan waar het thema is 
opgeslagen. Uitgebre ide gidi a Standaard biedt de elektronische programmagids (EPG) een over- 
zicht van zeven kanalen. Hebt u behoefte aan meer kanalen, zon- 
der dat u door de gids hoeft te bladeren. Waar u ook zoekt, er is 
nergens een mogelijkheid om het aantal rijen te vergroten. Met een 
true lukt dit alsnog. Allereerst haalt u een extra bestand binnen via - , o do 4 feb 9:45 l&OO 10;30 rt|?l RTL Z Nieuws 2 rt | Teieshop 8: Tel Sell 

Tommy Teleshopping 

ER - Tommy Teleshopping 

■ 

: s» American Choppt. Classic Over So*: Rewind 3 frof i Your Chart lOx Nu op tv Teieshop H: 1 

I6:S0 The Naked Truth 

17:15 The Oprah Winfrey Show 

DrukcpOKomn /svooi 9:45 SB - H ►► I «* - Tip 18 Meer kanalen voor de programmagids, 74 TIP5&TRUCS 4/2010 WINDOWS MEDIA CENTER 
http://download.hack7mc. com/download. php?id=68. In Media Cen- 
ter Studio kiest u voor New. Geef het thema een naam en sla deze 
op. Vervolgens selecteert u uw thema op het tabblad Themes. Klik 
hierna op de knop Apply. Sluit Media Center Studio en start Media 
Center opnieuw. De programmagids bestaat voortaan uit tien rijen 
met informatie. Tips voor gevorderden 

Bent u niet bang om enkele aanpassingen in het register door te voeren, 
dan kunt u Media Center nog meer naar uw hand zetten. Hoe u daarvoor 
te werk gaat, leest u hierna. Tip 19: Filmgids activeren ™ Windows Media Center beschikt over een uitgebreide filmgids, die 
laat zien welke films u kunt verwachten op televisie en welke acteurs 
hierin een rol spelen. De filmgids is echter helaas uitgeschakeld voor 
de Nederlandse markt. Sterker nog, het lijkt erop dat de filmgids voor 
nagenoeg alle landen, behalve voor de Verenigde State n, is uitge- 
schakeld. Met een slimme registertruc zorgt u ervoor dat de filmgids 
alsnog in Media Center wordt opgenomen, en zelfs werkt voor de 
Nederlandse markt. Zorg wel voordat u wijzigingen aanbrengt voor 
een degelijke back-up van uw gegevens en het register! Open het 
Windows-register. In het menu Start typt u daarvoor Regedit.exe, 
gevolgd door een druk op Enter. Blader naar de sleutel HKEY_Lo- 
cal_Machine\Software\Microsoft\CurrentVersion\Wledia Cen- 
ter\Settings\MCE.GIobalSettings In het rechtervenster dubbel- 
klikt u op systemGeol502. In het vak Waardegegevens verwijdert 
u NL In plaats hiervan typt u US. Klik op OK en verlaat het register 
via Bestand, Afslulten. Start Media Center opnieuw op. De filmgids 
is voortaan toegankelijk via het openingsscherm. 
Tip 19Activeer de filmgids van Media Center, zelfs als u in 
Nederland woont. Tip 20 Voor- en achteruit aa Tijdens het afspelen van video kunt u in Media Center kiezen om be- 
paalde delen snel vooruit of achteruit te spoelen, met de knoppen 
Vorige en Volgende. Standaard wordt er elke keer dat u klikt 29 se- 
conden vooruit of 7 seconden achteruit gespoeld. Via het Windows- 
register kunt u deze tijd aanpassen. Handig, als u bijvoorbeeld snel 
door reclameblokken wilt spoelen. Open het Windows-register: in 
het menu Start typt u Regedit.exe. Druk vervolgens op Enter. Bla- 
der naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersionVMedia CenterVSettingsWideoSet- 
tings. In het rechtervenster klikt u met rechts op SkipAheadlnter- 
val. Kies Aanpassen. Selecteer Decimaal en verander de waarde in 
het vak Waardegegevens. Reken hierbij in milliseconden. Wilt u 20 
seconden vooruitspoelen, dan typt u hier 20000. Klik op OK. Hoeveel 
er wordt teruggespoeld, bepaalt u via InstantReplaylnterval Klik 
erop met rechts en kies Aanpassen. Vul bij Waardegegevens de 
gewenste speelduur in. Geen vertraging i Standaard bouwt Media Center een kleine vertraging in bij het voor* 
uit spoelen en terugspoelen van materiaal. U kunt deze vertraging 
verminderen of weghalen, zodat er direct wordt gespoeld zodra u 
de knop indrukt. Open het Windows-register (Start, en typ Regedit 
exe in het ingebouwde zoekvak). Blader naar de sleutel HKEY_LO- 
CAL_l\AACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Media Center\Settings\VideoConstants. Dubbelklik op SeekBar- 
BriefTimeout Kies Decimaal. In het vak waardegegevens geeft 
u aan hoe lang de vertraging mag duren. Bevestig met een klik op 
OK. Hierna bepaalt u de waarde voor SeekBarSloMoTimeout. Dub- 
belklik erop, kies wederom Decimaal en geef de gewenste waarde 
op. Bevestig met een klik op OK en verlaat het register via Bestand, 
Afsluiten. Start Media Center opnieuw op. I jf f\tpg*natnt ■ &rvi*A <«..tilrm tptki 


Ml 
MCCMMMMNDbirif* 

M.iii*'.itrti*PBgrir^: \^eSM6tit limp I. ■ 
foyjmGuiAi 

ftttwIciMiupX 
H«e.*si5«a«vJ 

VidcaConrtmu 
. V>:l«4Mlftgt 
SwtMtm, mum 

Hi;W»./(4Kff>«i» 

' mhnMM 

Bt;ftft*<*». , !tKikV*iii-sgTii..w v i 

ii jlHft l flfl l iHto H imiHl 
K.S«WM«3S*.i»iVnJtn 

9 fetHSl IMtSU flfanrMt 

Xfc 5«l$|rT!mi'5 WpFeitrjr 
St' UtitmTm Wtnrina 

^5bpS«k13-iHflJ 
t? Todrp^f -meet* 

frj Unblodba^UtinqTRVHi^t 
-' I'rrww Iff* •sjtj+i*r* OWufiti i.TN©ttVrt*!d« fe#*4t\»A Lii_ W*»*94fl9^#i# <5#»** 

tTTi i mil .;:. —L J*^ n I ' jr ~ 7 1WWW 

*M.tW0<S 

»CC„fttVM0 

IM3_(WV0» 
BKJhWWO 

muftHfu wmw «■ 

*#ttMli«;:W», 

UUffl^lWj 
MMdAWPMMMji 

iff '! i C^Fut^WIX/.LCC-n>WCV#4FSOfm^^»rfrBia»lAVW^ 
Tip 21 Bepaal de vertraging bij het vooruit en achteruit 
spoelen. 4/2010 TIP5&TRUC5 75 '- k ) WEBALBUM5 DirkSchoofs Webalbums: de toppers 

De manier om foto's te delen Doe het uw vrienden niet aan om tijdens 
een feestje het fotoalbum te laten rondgaan. 
Spaar papier en stuur hen gewoon het 
webadres van uw mooi verzorgde online 
galerij. De beste diensten vindt u hier, 
en ze zijn nog gratis ook! 
Internetaansluiting 

Picasa 

SimpleViewer jalbum Silverlight at gaan we aoen 
■ We tippen u de beste gratis webalbumdiensten* Picasa 

Tip 01: Publiek of prive B Terwijl de wereld moord en brand zou schreeuwen als zou blijken dat de 
overhetd haar burgers begluurt, publiceert men massaal privefoto's op 
het web. Meestal gaat het om slordigheid. Met Pfcasa (picasa.google.nl) 
kunt u een openbaar en niet-openbaar webalbum aanmaken. De eerste 
bevat foto's die elke gebruiker van Picasaweb mag bekijken. Een niet- 
openbaar album, dat u herkent aan het slotje, is alleen toegankelijk voor 
vrienden en familiefeden die via mail een link en een toegangscode heb- 
ben ontvangen. 


Partupjnt 

fdtfs 181 Indonesia 

:*>*$ jeer 

foto'r 357 mi m m 

i pug 2007 

Q fcto'3. 21 2wrmm 

Qioto* t © Tip 1 De twee rechter albums zijn beschermd. Tip 02: Google-account b In Picasa verzamelt u de afbeeldingen in een webalbum via Extra, Up- 
loaden, Webalbum of u klikt onderaan op de knop Uploaden. In het vol- 
gende venster verschijnt informatie over Picasa Webalbum. Bent u nog 
niet aangemeld, dan rnoet u dat nu doen. Beschikt u over een Google- 
account dan kunt u inloggen met uw Gmail-naam en -wachtwoord. Is dat 
niet het geval, dan volgt u snel de wizard om een gratis Google-account 
aan te maken. Dat fs zo gebeurd en met dat account kunt u ook de an- 
dere Google-services gebruiken. Google accounts 

Een account maken 

Ah g al een Google-atceunt heelt, dan kunt u zich hier ianmclttor> 
Vereiste gegsvens voor de Google-account 

Uw 'huidige G-mai)adr*i; Kl« een waehhvGofd: Wachtwoord narjmaatstypen: 


Mmirfi*|» l*ntf|« van 6 l»k*m S Aaiwjam&lrf blijvnn 

Als u Ben Gonflle-accoun! maakt.wontt Webgeschiadenis ingsschaheld W#Jjrjeschied«m& is een 
Fund 16 WMirnae u kunri pralrtafBn van een per&aoniijkera mvaring op Google, zoals relevamew c G Tip 2 Dankzij een Google-account kunt u gratis webalbums 
publiceren en beschikt u over een gigantische Gmailhox. 76 TIPS &TRUCS '4/2010 WEBALBUMS 
Tip 03: Af metingen af beeldingen & In het volgende venster geeft u het webalbum een naam. In eerste in- 
stance wordt de naam overgenomen van het tijdelijke Picasa-album, 
maar dat kunt u wijzigen. Verder leant u de grootte kiezen van de plaat- 
jes die online worden gezet Als u voor Oorspronkelijk formaat kiest, 
wordt ieder afbeeldingsbestand \n volledige resolutie online geplaatst. 
Op die manier creeert u een perfecte (doch trage) online back-up, maar 
dat is meestal niet de bedoeling van een webalbum. De meest gangbare 
keuze is 1 600 pixels. Hllploaden aaar Webalfaums Drt dlbuni uptodden. F* 
AlbunHiloE iarcelona BfiiK^inivmo Nieuw webalbum maXen * 21 ttem(s) toevoegen Grootte om te uploaden Aanbeveten! 1600 pixel* [Moot ardtukken. tfreeiuavers on do\on\ 
Qoripronkelijk forma 3l (traagste upload] AanbewilM* 1600 ptitfta jvoor afdmkkrn, Kjmrnsawn pn (jeton) GemiddcHd; 1024 pixels (om te delen) 
Klein: 640 pixels (voor blags on webp^gmavj i ..-..a. ... ,,,.. ... 
Q Voor weergave It aannwldmg vereKl Getmiikte webopslagruimte: 873 MB (8 .) vnn 1.0 CB 


Blfweifcfi Uplooden Annuleren O Tip 3 Picasa zal zelf de afbeeldingen verkleinen voordat 
ze worden opgeladen. Tip 05: Delen Een webalbum publiceren is een zaak f bezoekers trekken is een andere. 
Via de knop Delen komt u in een Gmail-formuliertje waarmee u vrienden 
attent kunt maken op uw online album, Natuurlijk kunt u het webadres 
ook gewoon kopieren en in een mailbericht plakken. Uw kennissenkring 
kan dan de kleine fotootjes laten vergroten en zelfs downloaden naar 
hun eigen computer. H Foto's delen Gehruiker wijztqen 
Delen"Barcelona" online 

Oit album is nog niet online, 

21 tola's worden geUpload naar een nieuw webalbum. Verzenden Vorwqderen 
Aan: iuppe!depup@g ma 1 1 . co m Onderwerp: |UHnodlgirig om onllneatotim "Barcelona" te bekijken Albumziditbaarheid: Voor weergave is aartmelding wrcat 
De2e afbeefd3ngen zijn verzonden met Picasa, van Google. 
3 robeer hethier urt: http://ptasa.cpogle.com/ Vcrjcenden VerwirOcren ® Tip 5 Stuur kennissen een mailtje om hen naar uw 
webalbum te loodsen. Tip 04; Privacyinstellingen H Picasa heeft drie zichtbaarheidsopties of privacyinstellingen. Kiest u 
voor Openbaar (het groene slotje), dan is het album zichtbaar voor ie- 
dereen die het webadres van uw openbare galerij kent. Het album is 
te bereiken voor wie naar http://picasaweb.google.nl/uwaccountnaam 
surft. Kiest u voor het groene siotje (dat is de optie Niet vermeld), dan 
wordt het album geplaatst op een webadres dat zo moeilijk is dat geen 
gezond mens het kan onthouden, Natuurlijk kunt u het adres wel ge- 
woon kopieren en plakken, De optie Aanmelding vereist voor weergave 
(rood slotje) houdt in dat de bezoeker zich met zijn Google-account moet 
laten verifieren. Zichtbaarherd voordit album 

\^} 5D Openbaar 

Ntet-vermeld 
r Q Voor weergave ii aan molding veretit & Tip 4 Bij het 
rode slotje mogen 
aifeen personen 
het album bekij- 
ken die u hebt 
opgegeven in de 
toegangslljst Tip 06; Schermvullend en F11 3 De bezoeker kan de afbeeldingen foto voor foto bekijken of een diashow 
starten. Het mooiste vinden we de schermvullende weergave. Die start 
u door op de knop Diashow te klikken en dan op F11 te drukken. Door 
F1 1 verdwijnen het menu en de knoppenbalk van uw internetbrowser. 
Bij de start van de diashow verschijnt er een klein regelpaneeltje waar u 
^ aangeeft hoeveel se- ' " "T -f- - 
conden iedere foto 
in beeld moet blij- 
ven. Standaard is dat 
3 seconden. U kunt 
deze weergave on- 
derbreken en terug- 
gaan naar de norma- 
le browserweergeve 
met de toets F1 1 . O Tip 6 De menubalk en knoppenbalk van de browser 
zullen pas verdwijnen als u op F11 drukt 4/2010*TIPS&TRUCS 77 
WEBALBUMS DeepZoomPix 

Tip 07: Webalbum integreren 5 Wilt u uw album integreren in Facebook, Twitter of MySpace? Dat kan. 
De oplossing ziet er bovendien bijzonder origineel uit dankzij een gra- 
tis dienst van Microsoft: DeepZoomPix. U bereikt deze dienst op http:// 
deepzoompix.com. Om de dienst te kunnen gebruiken hebt u wel een 
Hotmail- of Live-account nodig. U kunt er snel eentje aanmaken via www. 
hotmail.com, DeepZoomPix werkt met het programma Silverlight. Als u 
dat nog nlet op uw pc hebt staan, moet u het eerst vanaf de homepage 
van DeepZoomPix installeren. j DeepZoom Explore Photos 
UNe Never Before! 

OfHpZttrfiPw enitfrm you it explcw a uh) winm 
aheiai In a n«w wtf irtorocsivu way, 
Bs^pZeotnSHx >■ a tartmatqgy rtBrr.aisiSTBtian 
thai will Om bkikIWh qnt.ll 0«tfwT>t»«r 3! St. JfiO^ 
G«C rtartad by importi nij your own photra tr\e\ 
prrp-ins to be wuuecf ' See How DeepZoomPix 
Was Created 

•d«> 0*>«ji^!WTiP»x-l:(tffi nn(u»n« tij yo«r own i install Microsoft SHvedlght lo experience 
DeepZoomPix online photo albums nstall ■ Hr •*-*«, ->;■ Silverlight '•-•'"- Mipnjsotr Expression •«*!*«-. s-iwiighr Fxt«w«itl*J*^^.ftsi«rtwniri»«LCN«BJIflainft» © Tip 7 Silverlight is een browserplug-in die het mogelijk mctakt 
om animaties en video weer te geven. Tip D8: Importeren a Op de site Man DeepZoomPix klikt u op de knop Get started. U meldt 
zich aan met uw Hotmail- of Uve-gegevens en accepteert de voorwaar- 
den. Daarna kiest u een naarn voor uw nieuwe album en klikt u op 
Browse om de digitale foto's te zoeken die u wilt plaatsen. We hebben 
gemerkt dat dit programma de foto's niet zelf verkleint tot webformaat. 
Alles werkt veel sneller als u dat op voorhand even doet. U kunt ook 
rechtstreeks importeren uit Flickr of Facebook. $% DeepZoom qlji k^hoofs Hfl Explore Photos 
Like Never Before! E3 ra . 


„-,, «?;<-, • ' See How DeepZoomPrx 
Was Created 

i . ExpreSSbn • w.nd»«4a«> Silverlight © Tip 8 In het rechterscherm krijgt u een voorproefje hoe 
dynamisch DeepZoomPix de foto's presenteert Tip 09: A lbum vormgeven Als het uploaden klaar is, gaat u naar het hoofdvenster van DeepZoom- 
Pix waar u linksboven enkele knoppen ziet. Klik op Deep Zoom View. 
Rechts ziet u dan een balkje met enkele knoppen. De oranje knoppen ge~ 
bruikt u om het menu te verbergen en om de afbeeldingen schermvullend 
weer te geven. Met de witte knoppen kunt u de lay-out van het album 
aanpassen. U kunt de foto's in stervorm, waaiervorm of als een soort col- 
lage laten verschijnen. Alles beweegt heel vlot en soepel. Wanneer u de 
muisknop van de keuzeknop weghaalt, verdwijnt het submenu. 
• Tip 9 Hier presenteert DeepZoomPix het album 
als een soort collage. Tip 10; Dynamische f uncties In tegenstelling tot de meeste online fotoalbums is DeepZoomPix allesbe- 
halve statisch. Met het muiswieltje kunt u in- en uitzoomen om de foto's 
beter te bekijken. Houdt u de Ctrl-toets ingedrukt, dan kunt u met een 
rnuisklik ergens op de collage aangeven waar het programma het beeld 
moet centreren. Het is mogelijk om een diashow van alie foto's te bekij- 
ken. Daarvoor klikt u op de afspeelknop in de linkerbovenhoek van het 
fotovenster. Er is ook een knop Edit, maar echt bewerken kunt u de foto's 
niet, U kunt ze wel van een andere naam of opnamedatum voorzien. 
Tip IQMetde knop Thumbnails verschijnen de miniaturen 
in een balk onderaan. Tip 11 : Embedded code b Het maakt niet uit of u dertig of honderd foto's in het album stopt Door 
de dynamische functionaliteit blijft alles bijzonder overzichtelijk. Boven- 
dien kunt u het album gernakkelijk delen door het webadres te verstu- 
ren. Gebruik daarvoor de knop Send by Email. Via de knop Share, 78 TIPS & TRUCS* 4/2010 WEBALBUMS 
DwpftwtY diriochx's:' Ttaufl Prtp?oomVM-M Carl Enihi-il cailci i ■ 


KniMi s(li«n* lift* i«« * ririrnrf: link5boven r komt u bij de 
code. Als u die kopieert, kunt 
u die in uw eigen site of blog 
plakken zodat de presentatie 
daar verschijnt. De bezoeker 
moet dan wel ook de Silver- 
light-p(ug-in hebben. 

9 Tip 11 Hier kunt u de code 
kopieren om in uw html' 
editor te plakken. Sjootz 

Tip 12: Verkoop uw f oto's g Als u toch zoveel foto's schiet en online publiceert. waarom zou u ze met 
proberen te verkopen. Bij de Nederlandse dienst Sjootz {www.sjootz.nl) 
maakt u snel een eigen fotoalbum waaraan u een fotowinkel koppelt. 
Zowel professionele fotografen als amateurs brengen op die manier hun 
werk aan de man. U bepaalt zelf de prijs, maar u moet de winst delen 
met sjootz.nl. U kunt online watermerken aanbrengen om te vermijden 
dat men zonder te betalen met uw werk aan de haal gaat 
O Tip 12 Online ziet 
u wat de laatste 
toevoegingen zijn. SimpleViewer 

Tip 13: Flash-album SimpleViewer van Airtight (www.airtightinteractive.com) is nog zo'n ge- 
weldige oplossing om op uw webpagina of blog een interactieve foto- 
album te integreren. 5impleViewer genereert een album dat werkt op 
flash. Dat heeft het bijkomende voordeel dat de bezoeker de getoonde 
foto's niet botweg kan kopieren via de rechterrnuisknop. Bovenal is het 
resultaat van SimpleViewer teikens sober en stijlvol. Met de gratis editie 
kunt u tot vijftig plaatjes in een galerij plaatsen. Tip 14; Versie selecteren n SimpleViewer werkt met javascript en Flash Player. Beide hebt u 
meestal toch al nodig om geanimeerde webpagina's te bekijken. 
SimpleViewer is geen programma, maar een script dat is aangepast 
aan uw favoriete beeldbewerkingsprogramma. Er zijn bijvoorbeeld 
scripts voor Flickr, Photoshop, Picasa en Lightroom. U moet dus eerst 
goed weten hoe en in welke toepassing u SimpleViewer wilt gebruiken 
voordat u het downloadt. 

Getting Started 

crating your own SimpteView&r galtery IS *asy. Thar* are various ways to create a Simple Vi«wtr 
gallery 

i Create a Flurkr gallery using images on PHckr, 

■ Create a gallery using svManager 

• Create a gallery using Adobe [Phot 

• Create a gallery using eo&gte's Pwasa. 

■ Create a gallery using Adobe ughiAoam. 

• Create a gallery using the BuildGaJlery PHP Script. 

• Manually create a ^Miltery using a text editor and image editing software of your choice, 

• i ipgredi an existing $lrniplevi«wfcr 1.9 gallery to $mnptevtewer 2,0. Q Tip 14 Voor de meest populaire programme's 

(en voor iedere versie) is er een SimpleViewer-script Tip 15: SimpleViewer toepassen m Werkt u met Photoshop CSS, dan downloadt u het betreffende pakket 
waarin drie bestanden zitten. Deze bestanden kopieert u en plakt u In 
de map C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop C53\Voor- 
instelIingen\Scripts. Daarna start u Photoshop opnieuw. Er mogen 
even geen bestanden zijn geopend in Photoshop, Vervolgens kiest u He- 
stand, Scripts, SimpleViewer_v2. Er verschijnt een venster waar u 
de map selecteert met de afbeeldingen die moeten worden verwerkt. In 
het vak Output folder geeft u de map aan waar de galerij moet worden 
weggeschreven. Het script genereert het webbestand, de afbeeldingen 
en het flash-bestand die u samen moet uploaden naar de server. Jalbum 

Tip 16: Drie troeven Jalbum moet het hebben van drie dingen, Ten eerste is dit een bijzon- 
der gebruiksvriendelijk programma om online galerijen te bouwen en 
onderhouden. Ten tweede stelt Jalbum 30 MB schijfruimte ter beschik- 
king, goed voor zo'n 200 webfoto's. U kunt uw album ook gewoon op 
een andere server wegschrijven. Ten derde is er de bijzonder actieve en 

enthousiaste gemeen- 
schapJalbum-gebruikers 
die aanhoudend nieuwe 
skins publiceren. Tip 13 De webgalerijen van SimpleViewer zijn steeds stijlvol. 
© Tip 16 Met een 
gratis account kunt 
u al heel wat. 4/2010- TIPS &TRUCS 79 WEBALBUMS 


Tip 17: Album toevoegen B Nadat u Jalbum 8.6 hebt gedownload van http://jalbum.net en de in stal- 
lage hebt afgerond, kunt u meteen een eerste albumproject starten. 
Rechts bovenaan staan drie knoppen orn te schakelen tussen de verken- 
ningsmodus, bewerkingsmodus en schermvullende modus. U gebruikt 
de knop Voeg toe of u sleept het fotomateriaal rechtstreeks in het 
werkvak. Dat kan per foto, maar niets belet u orn een hele map in het 
werkvak te slepen. Met de rechtermuisknop kunt eventueel afbeeldin- 
gen uitsluiten. j.iiiiuat jinurj 


.BBS C&Vwglw -J I <»W I.'**. -4 % ■ -J SOW 

■ .JJoo+fc-it 

I j :-:>:• ■*-"-: 

' JM0WJJ.» 


Hm''iwt«« h m | If. MT. *••,*-, hHf<J|jnH|M ^ • '9 

■ .Jii 3 

fr— . ..._'J3 


mmtiimxoK MHI»Wlim fl**lm™il«l*J 
rr— iflbwHkiB Utmamutm ^UAjbum havi7>v»)ni«W T> ntkw 
>-«va* »■»«»>* *4Effii Auai&wtUM tavr?: '>« >'■' 
UELM Q T/p 17 Sleep de afbeeldingen in het werkvak in de volgorde 
die u voor ogen hebt Tip 18: Afbeeldingen bewerken B Terwfjl u het album samenstelt, kunt u de afbeeldingen nog corrigeren. 
Dubbelklik op het plaatje om de ingebouwde fotobewerker te openen. 
U kunt de afbeelding uitsnijden, de helderheid corrigeren, tekst toe- 
voegen, rode ogen verwijderen en een zwart-wit of sepia-afbeelding ' lUtm | Vi-ucl i".- jr™ ■mm uwrm u*m Mom htmmgiup imp ri Cl*M.Sr_-Hrtr> fiui : : JM»MM3 

■t-._J->K*W.1T 
*- tJ 3»f*fl7.30 

d o fe 
* -tat "3 

iXttn HUUHI .:. r* h***t*f »«frt?iMiliiWI.'HMiilujM» *»H*g | 
[111 Hi' 


"1 ACWtw iafl **«*f flfimm JW 3i »«<*UlUi ngnpvl r fcifrml ^ v*. X< *t» j|H| ' LtSJi © Tip 18 De bewerkingsmogelijkheden zijn beperkt tot het 
hoogst nodige. maken, Rechts onderaan is het rnogelijk om de foto's van waarderings- 
sterren te voorzien en in het vak Camera leest u de exif-informatie van 
iederkiekje. Tip 19: Skin selecteren c™ Nu bepaalt u het uiterlijk van het album. Hier noemen ze dat skins. Zo'n 
skin bestaat uit een basisvorm waarvan er verschillende stijlen zijn. Kiest 
u bijvoorbeeld voor Spartan, dan mag u een van de volgende vier stijlen 
selecteren: coal, emerald, ruby of silver. Telkens toont het programma 
een kleine voorvertoning van iedere stijl. Door de muisaanwijzer boven 
de naam van een stijl te bouden, krijgt u een voorvertoning voorgescho- 
teld. i*\li»*i[1'um\\ 
© Tip 19 Bovenaan zlei u de voorvertoning van de skin die u 
onderaan aanduidt. Tip 20: Aibum samenstellen Met de knop Maak Album genereert Jalbum de overzichtspagina, webplaat- 
jes, miniaturen en alle andere webpagina's. Alles blijft binnen de geselec- 
teerde stijl. De duurtijd van deze ingreep hangt natuurlijk af van het aantal 

y > 
p^*ao <Ji vm iSS) Will i ml >». 1 |« M H*J J dun MMtt* © Tip 20 De skin Spartan. 80 TIPS &TRUCS- 4/2010 WEBALBUMS 
plaatjes dat Jalbum door de molen moet halen. Aan het einde van deze be- 
werking verschijnen er twee knoppen: Voorvertoning en Publiceer. Het is 
altijd verstandig om eerst de Voorvertoning te bekijken. Tip 21: Publiceren Links onderaan vindt u de knap Publiceer Als u op het ptjltje achter deze 
knop klikt, kunt u de server selecteren en de gebruikersnaam en het 
wachtwoord ingeven voor dit fotoalbum. Via de knop Voeg toe kunt u 
zoveel serverinstellingen opgeven als u nodig hebt. Op die manier lukt 
het om Jalbum te gebruiken voor verschillende diashows die allemaal op 
andere servers worden gepubliceerd 
Tip 21 U geeft alle benodigde servergegevens op. Tip 22: Nieuwe s kins Via de knop Meer dessins komt u op http://jalbum.net/skins. Bijna iedere 
dag verschijnen hier nieuwe skins die andere gebruikers hebben ont- 
worpen. U kunt de nieuwste skins opvragen of de meest gedownloade, 
Hebt u er eentje gevonden die u wilt proberen, dan gebruikt u de knop 

Download and Install. Na de 
installatie krijgt u het be- 
richt dat de verse skin klaar 
is voor gebruik. 
© Tip 22 Bij elke nieuwe 
skin hoori een voorbeel- 
dalbum. Web Album Generator 

Tip 23: Af beeldingen toevoegen Met Web Album Generator creeert u wel heel eenvoudig een digitaal 
fotoalbum. Het ziet er erg basic uit, maar daar tegenover staat dat u ei- 
genlijk niets fout kunt doen. Zodra u Webalbum Generator (www.ornj. 
net/webalbum) hebt opgestart, ziet u links stap voor stap wat u moet 
doen. Kiik op de knop Add Photos om de plaatjes toe te voegen. 
Daarna gaat u met Sort Photos de afbeeldingen in een andere volg- orde zetten. U kunt kiezen uit sorteren op titel, datum of bestandsnaam, 
Wilt u zelf de volgorde bepalen, dan houdt u de Alt-toets ingedrukt en 
gebruikt u de cursortoetsen om de foto's te versleperu * VM\ Alii df» tinc+ralrti 


, ''*Miiip-nirft ft^nVi ■BHH 

Twim>nfnwn 


<-A*0l4-lv<n I2S 

li«*V.M-,*i U--J 

KMtfXmtm 1«J~ 

rr**H»vwi lis) 
AmmivnliSJ 
HutlK-rtn is) 

Piiag{f)vn 135 
!V.-<3 ;■»)-,*-, 1*5) 

fcttflftovV) liSI 

«ju*:y ■-. v ::',' 

ftMfiWv*. I3H 

RMfOUM SB 

ft**?uQai-mia7 

*>*•■* W™*IOJ 

na not *•> im 

ft Wf 4JW» w U5) 

h«mitvn*L3) * * 
® Tip 23 De interface van Web Album Generator is 
bijzonder sober. Tip 24: Fotoalbum samenstellen Q Met een kiik op Generate Web Album start een wizard waarin u bepaalt 
hoe het album er zal uitzien. U kunt het aantal miniaturen per pagina 
wijzigen door het aantal rijen en kolommen te veranderen. U geeft aan 
of er een navigatiebalk boven en onder wordt geplaatst. U kiest een ach- 
tergrondkleur, tekstkleur, linkkleur en een mouse-over-kleur. Tip 25: Publiceren 5 Tot slot geeft u aan waar Web Album Generator het album moet weg- 
schrijven. Als dat is gebeurd, kunt u het bekijken door op het bestand 
index.html te dubbelklikken. U kunt de gegeneerde html-bestanden en 
de behorende afbeeldingen bewaren op uw harde schijf, maar nog be- 
ter is de hele zaak te uploaden naar de webserver O Album Generation Wizard 
Use the "Next" and "Previous" buttons below to further customise you photo album. 
When you are satisfied with your selections, click 'Finish " to begin the genet at Ion 
process. 


'. 


i 
Web Album Completed! 


View Fmished AJbum 
Close This Window 


H Need extra help? 

How da 1 upload this album to niy website' 

How do I aet my own webs*a? 

Where can T oet rnv 'Other qijeshc-rs afwered? 
Cancel 


. © Tip 25 Het webalbum is klaar. Wilt u het nog even 
offline bekijken? 4/2010 • TIPS ^ TRUCS 81 
IPHONE APPS ONNOKARMAN 
15 beste iPhone apps Pareltjes uit de iTunes App Store De populariteit van de iPhone is mede te 
danken aan de enorme hoeveelheid apps 
waarmee u de smartphone kunt uitbreiden. 
Inmiddels is de grens van 100.000 apps 
al geruimetijd overschreden. Zoveel 
applicaties kan er echter ook voor zorgen dat 
u door de bomen het bos niet meer ziet. We 
zetten de 15 beste apps uit de iTunes App 
Store op een rij, die op geen enkele iPhone 
mogen ontbreken. Tip 01: Re mote fl -alT-Mobrte 04:30 3S% B 
Alte nummers 9 
C 
■:r 


Met de app Remote maakt u van uw iPhone een afstandsbediening voor 
iTunes. Het enige dat u nodig hebt, is een draadloos wifi-netwerk, waar 
zowel uw mac of pc en uw iPhone op is aangesloten. Remote werkt bij- 

zonder gemakkelijk. U kiest op uw 
iPhone voor Voeg een biblio- 
theek toe, waarna u een viercijfe- 
rige code krijgl In iTunes wordt Re- 
mote (met de naam van uw iPhone) 
zichtbaar onder Apparaten. Klsk 
hierop en voer de toegangscode in. 
Nu kunt u via uw iPhone uw com- 
plete iTunes-bibliotheek bedienen. 
Het is vreemd dat deze app van 
Apple niet standaard is voorgein- 
stalleerd, maar gelukkig is hij gratis 
verkrijgbaar in de App Store. Abbey Road 

The Beaiins 

A I i ve 2007 
Daft Punk Almost Blue 

Chci Baker • ..And Justice For All 

Met&ltica "Hie Annual 2009 F 
G 

H 
I 
J 
K 

L 

u 

g 

p 
o 
n 
s 

T 
II 
V 
w 

X 
Y 

2 
C t Wo»« Q Tip 1 Bedien uw iTunes 
muziekcollectie met de 
gratis Apple Remote. 
* 1 iPhone •De apps uit de tips 
nwedoen; 
32:'85D: ©■*" l'i'_Ll»_ '.' 


app If: AltartHtlhi 
T We vertellen wat de beste iPhone apps uit de iTunes 
Apps Store zijn. Tip 02: Shazam Een van de coolste apps in de App Store is zondertwijfel Shazam. Als u 
in een cafe bent en wilt weten hoe het nummer heet dat gedraaid wordt, 
dan moest u vroeger naar de bar toe om dit te vragen. Dat hoeft nu niet 
meer: u start gewoon Shazam en houdt de iPhone zo dicht mogelijk in ..it|T>Mobi>e ■? 00:2B 1 van 132 75",!IS1 Wnaows XP Ceati - Fr« Download Fly Trapped In A Jar 

Modest Mouse vV ' We Were Dead Before The 

Ship Even Sank 

SOftV BMG MuSK 
EnlertaniKwil 

- 

Zi ncv 2009 ti0:2fi 
iTunes Ge&ruik Sh&Zani Encore 

voor e*fcra luncUes sncll. ..ill T- Mobil ft S QO 2fl Annuteer 
©SHazam © Tip 2 Met Shazam weet u direct wefk nummer u hoort en 
krijgt u uitgebreide informatie. 82 TIPS&TRUCSM/2010 IPHONE APPS 
de buurt van de luidspreker. Tik vervolgens op Tag en Shazam neemt 
een aantal seconden van de muziek op. Geloof het of niet, in negen van 
de tien gevallen krijgt u binnen een paar seconden alle informatie op uw 
scherm getoverd. Alle getagde nummers worden op uw iPhone opgesla- 
gen, voor latere naslag. De app zelf is gratis, maar uiteraard kunt u een 
nummer ook direct kopen via iTunes. Tip 03: NU s .^dT -Mobile 0428 3??fc Is op internet nu.nl al jarenlang heer en meester op het gebied van het 
Nederlandse nieuws, op de iPhone doet de app NU dit nog eens dun- 
netjes over. Met NU leest u het laatste nieuws, kunt u nieuwsvrdeo's 

bekijken, maar ook kijken wat er op 
televisie is met de tv-gids, actuele 
file-informatie inzien, de beurskoer- 
sen volgen, enzovoort. U kunt het 
menu onderin het 'dock' bovendien 

fnaar eigen wens aanpassen. En dank- 
'Jamrrwr voor Balksrwnd*' 
> zij Shake2Update kunt u het nieuws 
■ « verversen door even met de iPhone 

te schudden. Niet heel nuttig (want 
dat kan net zo goed met een knopje), 
maar wel grappig. © 


Voorpagina zolerdag 21 novem&er 2009 Aiqomcon 
Ti*nt»M*n arroitaitoa t>lj nril»n In 

Stubs pi Opnnma na barfrelgcn politic > Knurtli akkoord m«i 
gr«ncov«r«frnkom&l Stoumlt o VMrpwiu © Tip 3 Altijd meteen op de 
hoogte van het laatste nieuws 
met NU. T ip 05 : Google Earth a Google Earth behoeft eigenlijk geen uitleg. Dit programma is btj ieder- 
een bekend en is onverminderd populair. Maar dat Google het voor 
elkaar heeft gekregen om het programma ook voor de IPhone te ont- 
sluiten, verdient respect. De gratis app is net te groot om via het 3G- 
netwerk te installeren, dus u zult hem via wifi of iTunes moeten toe- 
voegen. De app werkt erg prettig en ook via 3G nog behoorlijk snel en 
u kunt vrijwel alles wat u met de desktop-versie ook kunt Dankzij de 
ingebouwde gps-ontvanger kunt u met een druk op de knop naar uw 
huidige locatie vliegen. Grappig is dat u door de iPhone te kantelen de 
invalshoek kunt wijzigen. illT-Mobiie <? .. 05:12 
Jjl NOS Teletekst goat met zijn 
| tijd mee met een eigen app Tip 04: NOS Teletekst 
fins CW 17 20 Wie had verwacht dat teletekst het nog zo lang zou volhouden, met 

de komst van internet? En dan nu zelfs een app voor de iPhone? Ster- 

ker nog: de app NOS Teletekst is erg populair en op bijna elke iPhone 

te vinderL Nog steeds is er zoveel informatie te vinden en omdat 

voorbeeld het nieuws in kleine, 

hapklare brokken wordt gepre- 

senteerd, is het ideaal om even 

wat tijd te doden. De app werkt 

daarbij razendsnel. U hebt het 

paginanummer nog niet ingetikt 

of de pagina schuift al in beeld, 

Navigeren is eenvoudig, hetzij 

door het paginanummer in te 

voeren, of door met uw vinger 

op een paginanummer te druk- 

ken dat aan de rechterkant van 

hetschermpje staat. 


9 Tip 4 Teletekst is aan zijn 
tweede jeugd begonnen 
dankzij de gelijknamige app. i | - 

i 

I 

msuiiieoverzicM 182, 103 - mxt nos 

O Tip 5 Met de app van Google Earth hebt u de wereld 
in uw broekzak. Tip 06: Buienradar.nl Als er ook maar enige kans is op regen, dan kijkt heel Nederland massaal 
op buienradar.nl En als u een iPhone hebt, dan mag de Buienradar-app 
gewoonweg niet ontbreken. Tik op het scherm om het menu te openen 

met opties als Animeer beeld, Zoom 
in op gps-locatie en om te switchen 
naar de radar van de Benelux of heel 
Europa. Naast radarbeeiden kunt u 
onderaan ook kiezen voor Satelliet- 
beelden om de bewolking te zien. Ook 
is er stnds de laatste update nu ook 
actuele file-informatie toegevoegd en 
kunt u de weersverwachting voor de 
komende vijf dagen bekijken. 
<& Tip 6 Paraplu mee of niet? Met 
Buienradar weet u precies wan- 
neer het droog is. Tip 07: Uitzen ding Gemist B Met deze app van omroep.nl kunt u televisieprogramma's van de pu- 
blieke omroep terugkijken. In tegenstelling tot de internetversie gaat 
het archief van deze app slechts acht dagen terug. Maar zodra er een 
programma op televisie is afgelopen, is de uitzending wel vrijwel direct 4/2010-TIPS&TRUCS 83 
IPHONE APPS op uw (Phone terug te kijken. Als u de app start, kornt u meteen in het 
overzicht met de laatst toegoegde programme's. Onderin kunt u kiezen 
voor de populairste uitzendingen (Populair) en voor A-Z Titel, waarmee 
u door het volledige overzicht van beschikbare programma's kunt bla- 
deren en zoeken. De beeldkwaliteit van video's die u via wifi bekijkt, is 
hoger dan als u ze via 3G bekijkt. Maar wie maalt daarom? .ill T Mob,ic * 01:52 
Pauw Wltteman 

Vi 50 fH» l *«intwf Z3-QQ 

Wmln. VAM, 

Nova 

vi -\ ,i .., ., ..... ■j '-■ 

j 32miru IK& 

Nu w» «r tech zijn 

h nun L7 --, !SU 
© O 

Tip7Bekijk Uitzending Gemist nu ook op uw iPhone. instellingen aan te passen. Veel is er niet in te stellen: u kunt de grootte 
van het lettertype aanpassen en dat is het wel. Verder kunt u de pagina 
doorzoeken en overschakelen naar Wlktionary, het open source woor- 
denboek. Tip 09: Appie ,oilT- Mobile -^ 02:10 6i*ii Deze app van de Albert Heijn is nog maar net uit en was meteen een van 

de populairste apps in Nederland, In plaats van een papiertje gebruikt 

u uw iPhone als digitaal boodschappenlijstje. Producten toevoegen 

gaat heel eenvoudig en in de winkel is even aantikken voldoende om 

het product door te strepen. De app is zeer uitgebreid: zo kunt u alle 

bonusaanbiedingen zien en er zelfs 

in 'coverflow' doorheen bladeren. 

Ook zijn er ruirn 8000 recepten uit 

onder andere de Allerhande te vin- 

den, waarbij u de ingredienten ge- 

makkelijk op uw iijst plaatst Als u 

uw bonuskaartnummer aan Appie 

koppelt, kunt u bovendien uw laatst 

en vaakst gekochte boodschappen 

bekijken. Tot slot zijn alle AH-filialen 

terug tevinden, inclusiefdeactuele 

openingstijden. Mfjn lijst 

Producten 

Recepten 

L6ivkdr« receptee trim 

in de appie 

Ha Natuurlijk is er ook 

¥ een opp voor Hyves Tip 08: Wikipanion Hoewel wikipedia.org natuurlijk gewoon ook via de ingebouwde Safari- 
browser is te doorzoeken, gaat dit met Wikipanion toch stukken pret- 
tiger en sneller. Het is gewoon een kwestie van een zoekterm opgeven, 
tijdens het typen worden de mogelijke zoekresultaten al getoond zodat 
u snel vindt wat u zoekt Onderin zijn nog knoppen om snel door de 
inhoud te navigeren, om gerelateerde onderwerpen te tonen en om de -iifT-Motiile *» 01:56 G7% T-MooW* ^ 04:34 41 % 
ir-loli Large Hadron Collider 

The Large I latfron Cofcfer (U <C?, currwilly bwk and co, Htdron Collider* 

rungs 

Super Proton Synchrotron CERN. »» f- r 904 

BNL canemfedm 1883 
Fermifati, !B8?~ ISABtLLE 
TfrvAlran Aiidere zoekmachines... Doorzock volledige Wikipedia 
Google zoekresultaten 
Relativist kc Heavy ion 

Collider 

Superconducting Super 
CoMckf 

Urge Hedroin Collider 

Very Large Had ion 
Collider BNL. operahenaf since 
30CO 

Cancelled in 1993 

CEFIN.200&- 

Thecmtcas The Urge Madron Collider (LHC), currently 
buifi and comfng into operation, is the world's 
largest and highest- energy particle 
accelerator, intended to collide opposing 
particle beams of either protons at an energy 
of 7 TeV per particle or lead nuclei at an 
energy of 574 TeV per nucleus. It is ■ ■■nM»t-W IW-. it UJJII » ItJ O Tip 8 Met de opp Wikipanion heht u snel toegang tot de 
open source online encyclopedie. 9 Tip 9 Een digitaal boodschap- 
penlijstje van Albert Heijn met 
een britjante naam. Tip 10: Tweetie 2 apple Albert Heijn g Uit onderzoek is gebleken dat een op de vijf internetters tegenwoordig ac- 
tief is op Twitter. Bent u een van die vijf? Dan is de kans groot dat u ook 
via uw iPhone twittert Er zijn vefe Twitter-apps te vinden in de App Store, 
maar welke er voor de doorgewinterde twitteraar echt bovenuitsteekt, is 
Tweetie 2 (niet te verwarren met Tweety). U kunt met Tweetie meer- 
dere Twitter-accounts onderhouden 
en er worden vele externe diensten 
als Tweet Blocker, Follow Cost en 
Favstar.fm ondersteund. U hebt de 
keuze uit diverse foto- en videodien- 
sten, 'url-inkorters', enzovoort Maar 
bovenal is het de interface die maakt 
dat Tweetie voor velen de Twitter- 
app is en blijft Er hangt een beschei- 
den prijskaartje van € 2,39 aan. 

© Tip 10 Een van de beste apps 
voor mobiel twitteren 
is Tweety. Tip 11: Telegraaf -*aiMobiI* 04:19 33% 
y 
dijkshoom 

AUemaai ongezien de tiefus. Ik ga 

lezen in bed. 

erv/blo 

Trevor Horn bij Jools. 
Ondergewaardeerd producer. 
Avantgarde en groot putrliek tneen! 1 ft Et ^ Dutchcowboy 

#erwblo Ja. goad voorbeetd dat ik 
I niet 2 dingen tegeiijk kan. Ik heb vr 
Layar gekozer>. 

erwblo 

Bekijkl de 'singularity' list van 
^vangeest en concludeort dat er 
maar 1 persoon is die daar iels van e • * B Ook de 'krant van wakker Nederland' heeft een app en in tegenstelling 
tot de Volkskrant heeft de Telegraaf wel begrepen hoe het moet Het 
enige minpuntje is dat de verschillende nieuwscategorieen bovenin 84 TIPS &TRUCS- 4/2010 IPHONE APPS 
.uliT-Mobilfl T 02:39 60* Se&etagpa&f soms wat lastig te selecteren zijn r zeker met grote vingers. Maar verder 
is er niets mis mee. Het nieuws laadt razendsnel en wordt heel vaak ge- 

updatet. Net als bij de app van nu.nl 
kunt u ook bij de Telegraaf zelf het 
menu onderaan indelen en de voor 
u interessante nieuwseategorieen 
kiezen. De app van de Telegraaf 
biedt al het nieuws die ook op in- 
ternet terug te vinden is, maar op 
een overzichtelijke wijze. Als u een 
nieuwsbericht leest en uw i Phone 
kantelt r dan wordt de bij het artikel 
behorende afbeelding schermvul- 
lend weergegeven. 
> Binnemand Suite-niand Spo 

Prins varfcoopt villa 
Mozambique! 

Prma VWtein-ANjKJti^ttf m p*mw» 
MAjiitra hebtien btixkilim han yI*j on... 

Tlomall&n arrestaties WJ r&tlen in Brusses 

In do QfUHMilie do«kj*mBcrTtc Andnrlochl £qn 

wjdHgmrotid anger ogaldhadan ufloflhrototfi luason 
«*ii ym:« ijraov hMqcMoiw icnipuion im tf© po*i?if .... 

Daw) is Mystery Popstar 

! -TnocOartj von tmai Pop:.' ; 
l ill' 11 "J !-,u3LviijhiJ i ii ,ic , j._Li; _! | ■■• 
UM D«mi P'0C*"ihef is MyWiWy Pop*!* . 

Oprah Winfrey plant nteuw* 

•how* 

Opr.ifi Wutfiwy sioot iia 25 uxjj lim wt>( 

mat 1'iiiu! lulliiriCfw niaur JOu HOy liin 

Gaen kinder bij slag voor "siouie' ouder 
Fr 
9 Tip 11 tees het laotste nieuws 
van de Telegraaf gemakkelijk 
met deze gratis app. 
WW mmm _ hint Tip 14; ATM Hunter stenen zakt naar beneden, waarna 
bovenaan de lege plekken worden 
opgevuld. Bejeweled 2 kost € 2,39 
en is een van de apps die het mees- 
te geld heeft opgebracht. Pas wel 
op dat die verloren minuutjes geen 
verloren uurtjes worden, want deze 
game is bijzonder verslavendl 

9 Tip 13 Een verloren minuutje 
is zo gevuld met dit leuke spel. EG Tip 12: Hy ves Het grootste sociale netwerk van Nederland mag natuurlijk ook op uw iP- 
hone niet ontbreken. De belangrijkste onderdelen van de site zijn ook op 
de Hyves-app terug te vinden. Zo kunt u onderweg op de hoogte blijven 
van wat uw Hyves-vrienden doen. U kunt onder meer krabbels plaatsen 
en lezen, foto's maken en direct aan uw profiel toevoegen, mailtjes lezen 
en sturen en fotoalbums van vrienden bekijken. De nieuwste versie van 
deze gratis app biedt nu ook ondersteuning voor Push-berichten. Zodra 
u bijvoorbeeld een krabbel of privebericht ontvangt, krijgt u hier desge- 
wenst direct een melding van. .jliT-Mabito ^ 02:42 59% -*UT^Mo6U« c- 02:46 58% 

Floor Beckers Francis De Graaf 6 
F 
c 
H 
I 

Harmen 

IfrOfriinoS (kfifll u flat hO<J?) MAAtfQAd y 
0lansn]fc gewonnen, kan met gocct 
gcvooi gaan siapen \t • Frank From a Frank Hendriks L 

M 
M jJI 

Gerard 

."•;.■•.. Supei Mario Bros WH ROCKS*!! 

Die game Is ecm een leest voor de 
oldschoal platform gamerill <K> 
Nintendo in rtfeuwegem 

Harmen 

naar haariem om verfaardag van 
broertje t© vtefen. precis een maand 
later 
Q Tip 12 Overal contact met uw Hyves-vhenden met de 
Hyves-app. Tip 13: Bejeweled 2 Als er een game is die gemaakt is voor de iPhone, dan is het wel Beje- 
weled 2, Niets is zo fijn om in verloren minuutjes even te proberen orn de 
highscore te verbeteren. De game is eenvoudig van opzet en meer dan 
een scherpe blik en een vinger hebt u niet nodig. Alles draait om het ma- 
ken van combinaties van drie, vier of vijf dezelfde juwelen. Deze verdwij- 
nen vervolgens, of veranderen in een speciaal juweel. De rest van de ■ Ill-Mobi'o "5" 04 1 7 33Sb_i 
U wilt wat kopen, maar de winkel in kwestie heeft geen pinapparaat? 
Dan bent u blij dat u ATM Hunter op uw iPhone hebt gei'nstalleerd. Met 
deze gratis app van MasterCard vindt u aan de hand van uw gps-coordi- 

naten of een ingevoerd adres snel de 
dichtstbijzijnde pinautomaat Inclu- 
sief informatie over de afstand, of de 
pinautomaat zich buiten of in bijvoor- 
beeld een winkel bevindt, van welke 
bank hij is, enzovoort. U kunt daarbij 
ook nog filteren op onder andere 
toegankelijkheid voor rolstoelen en 
op pinautomaten die 24 uur per dag 
beschikbaar zijn. Dankzij de integra- 
te met Google Maps wordt u er, als u 
dat wilt, ook nog heen geleid. 0,19 kilometers * Bank ATM 

Noh*t«k Rabo'barik Amsterdam 

iwma 

f4*uwmart(r 7. Arftst&rrjann 

D T 19 kilometers - Bank ATM 
NetwGtk Equans. Nfld«rl«od B,V, 

Rabobank Amsterdam 

Miouwmarkl 7, Amatfirdam 

4 21 kilometers Bank ATM 

Nntaodl RibOibAi'ik Airtsletdiln 

Nieuwmarkt 20 

Nieuwmarkt 20, Amatordam 

0,21 kilometers 'OankATM 
NaFwQm Equcns Medcrtafld B.v. ATU Find** 


9 Tip 14 Met ATM Hunter weet u 
altijd waar de dichtstbijzijnde 
pinautomaat is. Tip 15: Layar a -.HIT Mobile 3£ 31:04 F*i.i»i*d Architecture. 52 ..--j Setting' Maak kennis met een uitvinding van Nederlandse bodem: Layar. Een zo- 
geheten augmented reality-browser die informatie van het internet over 
de werkelijke wereld legt'. De beelden op uw scherm worden door de 
camera van uw iPhone aan de hand 
van uw gps-coordinaten voorzien 
van een extra laag met informatie 
van bijvoorbeeld Wikipedia. Er ko- 
men steeds meer 'Layars r bij en zo 
kunt u bijvoorbeeld als u langs een 
woning komt die te koop staat, di- 
rect informatie oproepen van funda. 
nl, Installeer deze gratis app en ver- 
baas uzelf en uw vriendeni O € Tip 15 Augmented reality is 
realiteit met deze fraaie app 
van Nederlandse bodem. 
A f 201 0- TIPS &TRUCS 85 
MASTERCLASS DENNIS GANDASOEBR ATA MASTERCLASS 

Films en muziek op uw pc zijn hot. Fabrikanten spelen hierop 
in met nieuwe toepassingen. Zowel Windows Vista als 
Windows 7 hebben slimme functies in huis waarmee u van 
muziek en films geniet. Met Masterclass nemen wij uiteraard 
geen genoegen met de standaard opties! Masterclass Alle tips in Masterclass zijn van een zeer 
hoog niveau. Alleen voor de experts! Beginner Expert [ 

Geen garantie Als u vaak wijziglngen in het register aan- 
brengt r zuit u merken dat de registertips 
soms niet functioneren of een andere uit- 
werking hebben. De specifieke samenstel- 
ling van hard- en software zorgt ervoor dat 
sommige registeraanpassingen geen of een 
ander effect hebben. Omdat geen enkele 
computer dezelfde is, bestaat de kans dat 
niet alle tips werken. Houd hier dus rekening 
mee als u aan de slag gaat Dat voorkomt on- 
nodige teleurstelling. Media Center In Windows Vista en Windows 7 vindt u Media 
Center. Met Media Center kunt u niet alleen live 
tv kijken en opnemen, maar ook uw films, mu- 
ziek en andere mediabestanden afspelen. Via 
het Windows-register kunt u veel meer opties 
aanpassen dan standaard mogelijk is. Tip 01: O ngestoord 

Media Center heeft er soms een handje van u 
tijdens het kijken lastig te vallen met meldin- 
gen. Hoe belangrijk ze ook kunnen zijn, het blijft 
storend. Via het register kunt u zelf bepalen in hoeverre u door meldingen wordt lastiggeval- 
len. Kies Start en typ Regedit in het zoekvak. 
Ga naar de sleutel HKEYJ.OCAL_AAACHINE\ 
SOFTWARE\Microsoft\MediaCenterPe- 
ripheral. Zoek de waarde DisableTransra- 
terDialogs (is deze niet aanwezig, maak hem 
dan aan via Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde). 
Dubbelklikeropentypeen 1 in het vak Waarde- 
gegevens U wordt nu niet meer lastiggevallen 
met meldingen over haperingen in de netwerk- 
verbinding. U kunt ook de melding over beschik- 
bare bandbreedte in het netwerk onderdrukken. 
Zoek DisableMHN (in het rechtervenster). fs 
deze waarde niet beschikbaar, dan maakt u de 
waarde zelf aan via Bewerken, Nieuw, DWORD- 
waarde. Dubbelklik erop en typ een 1 in het vak 
Waardegegevens. Bevestig met een klik op 
OK en kies Bestand. Afsluiten. DWORD (B2^bits)-waarde bewerken WJJBfc— ] 


V 


Waardenaam 
DisableTransfatefDiafags 

Waardegegevens: Grondtal 
1| * Bexadecimaal 

gedmaal 
OK f\J AwuJwwi 
Itf — 

Q Tip 1 Voorkom dat u tijdens het televi- 
siekijken wordt lastiggevallen. Tip 02: Melding Afhankelijk van het aantal tv-tuners dat u voor 

Media Center gebruikt, moet hettv-kanaal soms 
worden omgeschakeld voordat een ingesteld 
programma wordt opgenomen. Een melding 
hiervan verschijnt in beeld, enige tijd voordat 
het kanaal daadwerkelijk wordt omgeschakeld. 
U kunt het tijdstip waarop de melding verschijnt 
aanpassen via het register. Navigeer naar de 
sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ 
M icrosof t\ Window s\Cur re ntVersion\Me- 
dia Center\Settings\VideoConstants. In het rechtervenster zoekt u naar de waarde 
RecorderStartWarningTimeout. Dubbel- 
klik erop en kies Decimaai Geef vervolgens 
het aantal milliseconden op waarna het kanaal 
moet worden gewijzigd. Wilt u de melding bij- 
voorbeeld 30 seconden van te voren tonen, 
dan typt u 30000 In het vak Waardegegevens. 
Bevestig met een klik op OK. Tip 03: Meer info In het venster Meer informatie leest u over 
het getoonde televisieprogramma of de dvd. 
Dit venster verschijnt automatisch korte tijd in 
beeld. U kunt via het register aangeven hoe iang 
dit is. In het Windows-register gaat u naar de 
sleutel HKEYJ.GCAL_MACHINE\Software\ 
Microsoft^ windows\CurrentVersion\Me- 
dia Center\Settings\VideoConstants. In het 
rechtervenster dubbelklikt u op InfoBarTime- 
out. Kies Decimaai. In het vak Waardegege- 
vens geeft u het aantal milliseconden op dat 
het venster mag worden getoond. Bijvoorbeeld 
5000 voor een weergave van 5 seconden. Klik 
op OK. Tip 04: Opsla glocatie Uw opgenomen televisieprogramma's worden 
door Media Center in een standaardmap op- 
geslagen. Met behulp van het register kunt u 
deze standaardlocatie aanpassen. Dat is han- 
dig als u Windows bijvoorbeeld op een aparte 
schijf hebt geinstalleerd en een andere schijf 
wilt gebruiken voor de opslag van uw media. 
Open het Windows-register; typ Regedit. 
exe in het ingebouwde zoekvak in het menu 
Start en druk op Enter. Ga naar de sleutel 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi- 
crosoft\Windows\CurrentVersion\Media 
Center\Service\Recording. in het venster 
rechts dubbelklikt u op RecordPath Typ in het 
vak Waardegegevens het volledige pad naar $ i e datum upname * Law and Order; S (3440) Howe .UUlt" - _1 Annie M.Q., 210 

Monogamy 

Amcri*3dwmi"iMf)-,i ^ -• 

lute® & Tip 4 U bepaalt zelf waar televisiepro- 
gramma's worden opgeslagen. 86 TIPS &TRUCS- 4/2010 MASTERCLASS het station en de map waarin u de opgenomen 
televtsieprogramma's wilt opslaan, 

Tip 05: Netwerk 

U hebt gelezen hoe u de opslaglocatie voor uw 
televisieprogramma's aanpast Met deze true 
kunt u er ook voor zorgen dat uw programma's 
worden opgeslagen op een andere computer 
binnen uw thuisnetwerk. Als uw netwerk snel 
genoeg is r kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen 
om alle media op een centrale netwerkschijf 
op te slaan. Alle andere computers binnen het 
netwerk hebben vervolgens toegang tot de 
gedeelde media. Zo kunt u door Media Cen- 
ter opgenomen tv-programma's bekijken op 
uw laptop, Zorg allereerst voor een gedeelde 
netwerkmap met lees- en schrijfrechten bin- 
nen uw netwerk. Controleer of u de map pro- 
bJeemloos kunt benaderen via de andere com- 
puters in het netwerk. Hierna opent u in het 
Windows-register de eerdergenoemde sleutel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi- 
crosoft\Windows\CurrentVersion\Media 
Center\Service\Recording. Dubbelklik op 
RecordPath en geef hier het volledige pad op 
naar de gedeelde netwerkmap (bijvoorbeeld 
U192.168.1 .50\opnamen). Klik op OK en verlaat 
het register via Bestand, Afsluiten. Uw ge 
deelde netwerkmap wordt voortaan gebruikt 
voor tv-opnamen. 

Tip 06: Meer locaties 

Hebt u meerdere opslaglocaties voor tv-pro- 
gramma's? Zorg ervoor dat deze allemaal door 
Media Center worden getoond in het overzicht 
van opgenomen tv-programrna's. Start de 
Register-editor: in het zoekvak van het menu 
Start typt u Regedit.exe, gevolgd door een 
druk op Enter Ga naar de sleutel HKEY_LO- 
CALJVlACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Media Center\ 
ServiceVRecording. In het rechtervenster 
dubbelklikt u op Watch edFolders (is deze 
niet aanwezig, maak deze dan aan via Bewer- 
ken T Nieuw, Waarde met meerdere tekenreek- 
sen). Geef de paden op naar de opslaglocaties van de mappen, waarbij u elk pad op een eigen 
regel plaatst. Klik op OK en sluit het register via 
Bestand, Afsluiten, Vervolgens start u Media 
Center opnieuw op en roept u het overzicht van 
opgenomen tv-programma's op. Alle locaties 
verschijnen. 

Waarde met meerdere tekenreeksen bewerken t&IHN 
WaanJenaam: 
Watched Folders 
3^/aardegege vans: 


D:\TV1 

EAMedfcVTW 
F\vid«\TV3 


# 
OK |sj Amuteren 


"lv 

© Tip 6 Zorg ervoor dat ol uw televisie- 
programma's op verschillende locaties 
worden getoond. Tip 07; D vd Plaatst u een dvd in Media Center , dan wordt 
hiervan melding gemaakt en wordt de dvd au- 
tomatisch afgespeeld. U kunt zelf bepalen hoe 
lang de boodschap moet worden getoond. In 
het Windows-register (ga naar Start en typ 
Regeditexe in het zoekvak) opent u de sleu- 
tel HKEYJ_OCALJlAACH1NE\Software\WU- 
crosoft\Windows\CurrentVersion\Media 
Center\Settings\VideoConstants. In het 
rechtervenster dubbelklikt u op DVDNotifica- 
tionTimeout Kies Decimaal en geef de ge- 
wenste tljdsduur in milliseconden op. Bevestig 
met OK. Tip 08: Datum Om aan te geven wanneer een programma be- 
gint en eindigt, hanteert Media Center de stan- 
daardnotatie 2:1 5. Als u het register slim inzet, 
kunt u deze weergave aanpassen. Zo kan Me- 
dia Center de start- en eindtijd ook aangeven Een gewaarschuwd mens De tips in dit artilcel vereisen dat u het register handmatig bewerkt. Zoals u weet, is het register een 
van de belangrijkste componenten van het besturingssysteem. Enige voorzichtigheid bij het bewer- 
ken daarvan is dus nodig! Bent u voorzichtig, dan is er niets aan de hand. En at helemaal niet als u 
een goede back-up hebt. Deze kunt u malcen met WinRescue. Een probeerversie voor alle soorten 
Windows-versies vindt u op www.superwin.com. * ' Inplannen Niets missen 

Als u een opname inplant, loopt u het risico 
dat u alsnog een bepaald deel van het pro- 
gramma mist Dit gebeurt bijvoorbeeld als 
het programma eerder begint dan voorzien. 
Met behulp van Media Center en het regis- 
ter kunt u hiermee rekening houden door de 
ingep]ande opnamen automatisch enige tijd 
van te voren te laten beginnen, Open het re- 
gister: ga naar Start en typ Regedit in het 
zoekvak. Ga naar de sleutel HKEY__LOCAL_ 
MACHINE\Software\Microsoft\Win- 
dows\CurrentVersion\Media Center\ 
SettingsWideo Settings. Klik met rechts 
op RecordingSoftPrePadding en kies 
Aanpassen. Kies dan Decimaal. In het 
vak Waardegegevens geeft u het aantal 
seconden op dat de opname eerder dan de 
planning moet beginnen. Klik op OK. Uiter- 
aard kan een televisieprogramma ook uitlo- 
pen, Dubbelklik op Recordings oft Post- 
Padding, kies Decimaal en geef aan hoe 
lang een opname standaard moet worden 
verlengd. Klik op OK. Sluit het register netjes 
af via Bestand, Afsluiten. 
Voorkom dat u het begin of eind van 
een televisieprogramma mist 


4/201OTIPS&TRUCS 87 
MASTERCLASS 
Monteren Movie Maker Met Windows Live Movie Maker kunt u rela- 
tief eenvoudig video's monteren. U vindt de 
nieuwste versie van Movie Maker op http:// 
download.live.com. Voordat u een project 
start, kunt u bestanden voor uw project im- 
porters. Opvallend is dat Movie Maker niet 
de mogelijkheid biedt om bestanden van een 
netwerklocatie te irnporteren {bijvoorbeeld 
als u uw mediabestanden op een centrale 
computer binnen het netwerk hebt opgesla- 
gen) . Met het register maakt u een einde aan 
deze tekortkoming. Open de Register-editor: 
ga naar Start en typ Regedit.exe in het 
zoekvak. Ca naar de sleutel HKEY.CUR- 
RENT_USER\Software\Microsoft\Win- 
dows Live\Movie Maker. Kies Bewer- 
ken, Nieuw, DWORD-waarde en noem 
deze waarde AllowNetworkFiles Dub- 
belkfik erop en typ een 1 in het vak Waar- 
degegevens. Bevestig met een klik op OK 
en sluit het register via Bestand, Afslui- 
ten. Start Movie Maker opnieuw op. U kunt 
voortaan netwerkbestanden irnporteren. 

8 l.l?i :u t .i*--«*i.iImM»*1»*. at e •> 


A' 4W MU-W 

— W*1 in Movie Maker kunt u ook werken met 
netwerkbestanden. 
als December 5 2:15 PM. Open het Windows- 
register en ga naar de sleutel HKEYJ.QCAL_ 
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ 
CurrentVersionVMedia Center\Settings\ 
VideoConstants. Dubbelklik in het rechter- 
venster op SeekBarDataStartFormat. Ge- 
bruik het volgende overzicht om de weergave 
aan te passen: 

Registerwaarde Hoe ziet het emit? 7 


2:15 


3 


2:15 PM 


1109 


Dec 5 2:15 


1105 


Dec 5 2:15 PM 


81 


December 5 2: 15 PM 


2129 


Vrijdag, December 
5 2:15 PM U kunt dezelfde waarde aanpassen voor Seek- 
BarDateStopFormat. Tevreden? Kies Bestand, 
Afsluiten. Windows Media Player De ingebouwde Windows Media Player van 
Windows Vista en Windows 7 kent ook interes- 
sante en verborgen tnstellingen. Welke datzijn, 
leest u hierna. Tip 09; Skins In Windows XP en Windows Vista kunt u het 
uiterlfjk van het venster van Windows Media 
Player vervangen met behulp van skins. Deelt u 
de computer met anderen en wilt u voorkomen 
dat het uiterlijk van Media Player wordt aange- 
past? Het register helpt! In het Windows-regis- 
ter (ga naar Start en typ Regedit.exe in het 
zoekvak) bladert u naar de sleutel HKEY_CUR- 
RENT_USER/Software/PoIicies/Microsofty 
WindowsMediaPlayer Kies Bewerken, 
Nieuw, Tekenreekswaarde en noem deze 
waarde DefaultSkin In het vak Waardege- DWORD (32-bits) -waarde bewerfcen Waardefjaam Set/tadLockSdn 
Waardegegevera 


1 Grondtal 
tJexadeomaal 
•£ecimaal -^ Annutonri G Tip 9 Deelt u de computer met anderen? 
Voorkom dat het uiterlijk van Windows 
Media Player kan warden aangepast gevens typt u de naam van de skin. Bevestig 
met een klik op OK. Kies Bewerken, Nieuw, 
Tekenreekswaarde. Noem deze waarde 
SetAndLockSkin. Dubbelklik erop en typ een 
1 in het vak Waardegegevens Klik op OK 
en kies Bestand, Afsluiten. De skin kan niet 
meer worden aangepast Tip 10= Upgrade Bent u tevreden over de huidige versie van 
Windows Media Player en wilt u niet worden 
lastiggevallen met meldingen over nieuwe ver- 
sies van de speler? Start de Register-editor en 
ga naar de sleutel HKEYJ.OCALJVIACHINE/ 
SOFTWARE/Microsoft/MediaPlayer/Play- 
erUpgrade Kies Bewerken, Nieuw, Te- 
kenreekswaarde en noem deze waarde Ask 
MeAgain Dubbelklik op de zojuist gemaakte 
waarde en typ No in het vak Waardegege- 
vens. Klik op OK en kies Bestand, Afsluiten. 

Tip 11: Automatisch 

Standaard haalt Windows Media Player codecs 
binnen voor mediaformaten waarvoor nog 
geen codec is gemstalleerd. Wilt u liever niet 
dat er automatisch codecs worden gedown- 
load, dan kunt u het register gebruiken om dit 
uit te schakelen. Kies Start en typ Regedit. 
exe in het ingebouwde zoekvak. Ga vervol- 
gens naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\ 
SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ 
MediaPlayer. Kies Bewerken, Nieuw, 
DWORD-waarde en noem deze waarde 
NoCodecDownload Dubbelklik erop en typ 
een 1 in het vak Waardegegevens, Klik op 
OK en kies Bestand, Afsluiten. De codecs 
worden niet meer automatisch gedownload. DWORD (32-bits)- waarde bewerken • >:s-.| Waafdenaanv NoCodecDownload 

Waardegegevens 

1 Grondtal 

* BexadedmaaJ 
Eeomaal OK 31 Annulerert 

— G Tip 11 Codecs niet meer automatisch 
downloaden. Al gemene t ips Behalve in Media Center en Media Player kunt u 
in Windows zelf ook slimme functies gebruiken 
voor uw foto's, muziek, en video's. 88 TIPS &TRUC5' 4/2010 MASTERCLASS 
Tip 12; Thumbnails In de Windows Verkenner worden thumbnails 
van afbeeldingen en andere mediabestanden 
getoond. Bent u niet tevreden over de weer- 
gave van deze miniatuurweergaven? In het 
Windows-register kunt u die verbeteren. Open 
het register (ga naar Start en typ Regedit 
in het zoekvak) en ga naar de registersleutel 
HKEY_CURRENT_USER\Software\JVHcro- 
soft\Windows\Current VersionVExplorer. 
Kies Bewerken, Nieuw DWORD-waarde 
en noem deze waarde ThumbnailSize Dub- 
belklik erop en kies Decimaal Typ vervolgens 
256 en klik op OK. Kies Bestand. Afsluiten 
en start Windows opnieuw, De miniatuurweer- 
gaven zijn aangepast. Tip 13: Ook de kwaliteit van thumbnails hebt u in eigen 
hand als u het register inzet Zo kunt u ervoor 
zorgen dat thumbnails groter worden getoond, 
zodat duidelijker is om weike afbeeldingen 
het gaat In het register gaat u naar de sleutel 
HKEY_CURRENT = USER\Software\Micro- 
soft\Windows\Current Version\Explorer 
Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde 
en noem deze waarde ThumbnailQuality. 
Dubbelklik erop en kies Decimaal Typ 100 in 
het vak Waardegegevens en bevestig met 
een klik op OK, Nadat u de computer opnieuw 
hebt opgestart, is de instelling van kracht. -•<- Hi i* — htk i tiirqm * 't u . + td fo\ TfJ H it t » n . ■ . * C*t4mr»a ' (MrtnO • Bnimikit Hmmrz, ■' lE II f far itiin l 

4 t-^k^t^l '»»iMttontirti|iH|H m li+H * *0«JfM l-ltru © Tip 13 De grootte van de miniatuur- 
weergaven bepaalt u via het Windows- Tip 14: Kalib reren Bij het gebruik van media is het uiteraard ver- 
standig als het beeldscherm optimaal pres- 
teert. Gebruikt u Windows 7, lees dan verder. 
In deze Windows-versie vindt u namelijk de wi- 
zard Beeidschermkleuren kalibreren, waarmee 
u de weergave van het scherm optimaliseert a LEl 1m 
Beeldschermkleuren kalibreren De gamrnawaarde aanpassen In de gamrnawaarde is de wiskund*ge relatre gedefinieerd tussen de rode, groene en Diauwe 
kteurwaarden die naar het beeldscherm worden verzonden, en de hoeveelheid licht die het 
beeldscherm uiteindelijk uitstraalt. 

Probeer bij het aanpassen van de gamrnawaarde op de volgende pagfna de afbeelding te laten 
lijken op de onderstaande voorbeeldafbeefding, die de correde gamrnawaarde weergeeft. 


Gamrnawaarde te laag Correcte gamrnawaarde Gamrnawaarde te hoog Klik op Volgende om door te gaan. pan -p— ■ Volgende AnnuJeren 


© Tip 14 Windows 7 beschikt over een - 
verborgen - wizard om schermkleuren te 
kalibreren. 

Kies Start en typ DCCW in het ingebouwde 
zoekvak. Druk op Enter om de wizard te star- 
ten. U doorloopt de stappen van de wizard en 
geeft daarbij antwoord op de gesteide vragen. 
Windows stemt vervolgens het beeldscherm 
automatisch af op de beste weergave. Tip 15: Het Configuratiescherm van Windows 7 is opge- 
bouwd uit categorieen. Wilt u snel een media- 
instelling aanpassen, dan bent u nu gedwongen 
om eerst door de verschiilende categorieen te grasduinen. Een totaaloverzicht van alle moge- 
lijkheden ontbreekt. Dat moet beter kunnen. Klik 
met de rechtermuisknop op het bureaublad en 
kies Nieuw, Snelkoppeling. Typ Configu- 
ratiescherm, ED7BA470-8E54-465E-825C- 
99712043E01C en klik op Volgende (let op r 
inciusief de punt}. Voorzie de snelkoppeling van 
een geschikte naam, zoals Configuratiescherm 
Totaaloverzicht Dubbelklik op de zojuist ge- 
maakte snelkoppeling. Het Configuratiescherm 
wordt geopend en toont alle beschikbare opties 
(in totaal zo'n 250). U weet nu zeker dat u geen 
enkele optie over het hoofd ziet. Tip 16: Ve nsters 
© Tip 15 Alle opties van het Configuratie- 
scherm in een oogopslag. Verplaatst u in Windows 7 een venster naar de 
bovenzijde van het scherm, dan wordt het auto- 
matisch vergroot Verplaatst u het venster naar 
de zijkant, dan vult het automatisch de helft van 
het scherm. Als u met mediabestanden werkt 
- zoals in een montageprogramma - en vaak 
meerdere vensters gebruikt, kan dit gedrag u 
in de weg zitten. U kunt het automatisch aan- 
passen van venstergrootten uitschakelen via 
het register van Windows 7. Kies Start en typ 
Regedit in het zoekvak, gevolgd door Enter. 
Ga naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\ 
Control PaneKDesktop In het rechterven- 
ster dubbelklikt u op Window Arrange- 
mentActive en vervolgens typt u een in het 
vak Waardegegevens. Klik op OK en verlaat 
het register (Bestand, Afsluiten). De vensters 
worden niet meer aangepast. 4/2010-TIPS&TRUCS 89 SNEL RESULTAAT IN - STAPPEN DOOR ROBBIN OOIJEVAAR Om een mooie panoramaf oto te maken hebt 
u geen geavanceerde digitale camera nodig. 
Plak gewoon een serie foto's aan elkaar met 
Autostitch. Met Wpanorama maakt u er 
vervolgens een fraaie Screensaver van. hi* Hit a*(t> h»*p Benodiedheden en foto's 
Autostitch is een gratis programma waarmee u eenvoudig meerdere af- 
beeldingen samenvoegt tot een grote afbeelding. Download het archief- 
bestand autostitch.zip vanaf http://people.cs.ubc.ca/~mbrown/auto 
stitch via Download (Windows demo) Pak het archiefbestand uit en 
start Autostitch via autostitch.exe. De Screensaver maakt u met Wpano- 
rama (www.wpanorama.com). Dit programma dient u wel te installeren. 
Op de website van Autostitch staan voorbeelden van de afbeeldingen 

die het programma nodig heeft 
om de extreme breedbeeidfoto 
te maken. In de praktijk kunt u 
volstaan met enkele afbeeldin- 
gen. Hierbij is het belangrijk dat 
u de camera op dezelfde plek 
houdt terwijl u foto's 
*" ■■ — l^ - maakt. Draai de ca- 
mera voorzicbtig 
* en maak steeds 

een volgende foto. 
De afbeeldingen 
moeten een over- 
lap hebben. 

Schiet een aantal foto's en zorg ervoor dat het beeld overlapt 
zodat Autostitch de afbeeldingen kan somenvoegen tot een 

geheel. Breedbeeidfoto 

wmmr, 

Autostitch plakt foto's aan elkaar tot een (lange) breedbeeid- 
foto. '- I.--', ynf«wV"«*»'WIMF*) Schermbeveillger 

Wpanorama installeert zichzelf als schermbeveiliging; het programma 
apart opstarten is niet nodig. Open de instellingen van uw schermbe- 
veiliging via Conliguratiescherm, Beeldscherm (XP). In Vista vindt 
u de instellingen via Configuratiescherm, Persoonlijke instellingen en in 
Windows 7 via Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instel- 
lingen, Persoonlijke instellingen. Kies 
voor de schermbeveiliging Wpano- 
rama en klik op instellingen. wijs 
met de knop Select de foto aan die 
I u bij de vorige stap hebt gemaakt 
(pano.jpg). Pas optioneel bij Timer de 
snelheid aan waarmee de afbeelding 

over uw scherm moet bewegen en bevestig 
met OK. Klik op de knop 
Voorbeeld om een 
voorbeeldweergave te 
tonen. Standaard wordt 
de screensaver na tien 
minuten actief; uiter- 
aard kunt u ook deze 
tijdzelf insteflen. ^ j' ^ '.* 't^"*^ IwfbJufcjvn in Mitarr i-*.^* pmtmum ui\ ms*w phwmsh* ur*w "t nil" • * 1 1 n i"nin'i i'.p • 1 njfljjTiijm incflfl pi«vKn« r A,jfe ffl*ij« rhs*g» rii': j?j 

Ftown. • Mt> •' Ct •* ft* 
Qrwrfifcr * Auto f I tor P VVi 

Sim**** 

"3 r Alt* I-fl O* 

Start Autostitch en kies Edit, Options. Geef bij Output size het formaat 
op van het eindresultaat. Als u de foto groot wilt houden, kies dan bij 
Scale voor 100%. Zorg ervoor dat de foto's die u wilt samenvoegen tot 
een geheel in een eigen map staan. Blader in Autostitch via File, Open 
naar deze map. Klik de eerste afbeelding aan (niet dubbelklikken) en se- 
lecteer alle afbeeldingen nu met de toetsencombinatie Ctrl+A. Bevestig 
met Openen en Autostitch slaat aan het rekenen. Het eindresultaat wordt 
automatisch opgeslagen als pano.jpg in dezelfde map waar de bronfoto's 
staan. Tevreden? Hernoem dit bestand om te voorkomen dat het wordt 
overschreven als u Autostitch een volgende keer gebruikt. Open de af- 
beelding eventueel in uw favoriete fotobewerker om deze bij te snijden. Wpanorama installeert zichzelf als standaard screensaver die 
u voitedig naar eigen inzicht kunt instellen. iveau stappenplan Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. Beginner Expert Q 4/2010 TIPS &TRUCS